Pregled ponašanja poziva i dodeljivanje prava na poziv

Ova funkcija omogućava administratorima da konfigurišu podešavanja klijenta za pozivanje, uključujući implementaciju mešovitog režima za organizacije sa korisnicima koji imaju pravo na Unified CM ili Webex Calling i korisnicima bez plaćenih usluga pozivanja iz Cisco-a. Administrator može da konfiguriše Jabber ili Webex aplikaciju za jedinstvena CM prava i Webex Calling aplikaciju ili Webex aplikaciju za Webex Calling prava. Za korisnike koji nemaju plaćene usluge pozivanja od strane Cisco-a, postoji mogućnost pokretanja aplikacija trećih strana za usluge pozivanja. Određene opcije ponašanja poziva zavise od tipa korisničke licence.

Opcije dostupne za podešavanje ponašanja poziva zavise od licenci(a) dodeljenih korisniku:

 • Možete da podesite korisnike sa Webex Calling licencom za Webex aplikaciju, Webex Calling aplikaciju ili aplikacije treće strane.

 • Korisnike možete da podesite sa Unified CM licencom za Webex aplikaciju ili Jabber aplikaciju.

 • Možete da podesite korisnike bez plaćene usluge pozivanja od strane Cisco-a da koriste aplikacije trećih strana za pokretanje poziva. Podrazumevano, svi pozivi će koristiti Call on Webex.

Možete podesiti opcije za pozivanje ponašanja i za Unified CM i za Webex Calling korisnike na organizacionom i korisničkom nivou.


Ne možete da konfigurišete ovo podešavanje na nivou lokacije i ne možete da konfigurišete usluge aplikacija treće strane na nivou korisnika.

1

Prijavite se u Kontrolni centar na adresi https://admin.webex.com

2

Idite na Usluge > Pozivanje > Podešavanja klijenta.

3

U odeljku Ponašanje poziva:

Za objedinjeno ponašanje CM korisnika koji pozivaju, izaberite bilo koju od opcija:

 • Izaberite Koristi profil menadžera UC za pozivanje i izaberite profil iz padajućeg menija.


   

  Za više informacija o pravljenju i uređivanju unificiranih CM profila, pogledajte: UC Manager Profili u Cisco Webex Control Hub.

 • Izaberite Open Cisco Jabber u aplikaciji Webex, ako organizacija koristi aplikaciju Jabber za pozivanje.

Za Webex Calling korisnike koji pozivaju ponašanja, izaberite bilo koju od opcija:

 • Obavljajte pozive u Webexu (Webex Calling). Ova opcija omogućava svim Webex Calling korisnicima da telefoniraju pomoću Webex aplikacije.

 • Otvorite aplikaciju Webex Calling iz Webexa. Ova opcija omogućava korisnicima da obavljaju pozive u aplikaciji Webex Calling. Obavljanje poziva putem glavne aplikacije Webex otvara aplikaciju Webex Calling.

 • Otvorite aplikaciju treće strane od kompanije Webex. Ova opcija omogućava Webex-u da pozove korisnike u Webex-u preko aplikacije treće strane.

Za korisnike bez plaćenih usluga pozivanja iz Cisco-a, izaberite Otvori aplikaciju treće strane iz Webex-a.

1

Prijavite se u Kontrolni centar na adresi https://admin.webex.com

2

Idite na  Upravljanje > Korisnici i izaberite korisnički profil.

3

U odjeljku Profil otvorite odjeljak Licence.

4

Kliknite na Izmeni licence.

5

U okviru Usluga omogućenih za Webex stranicu korisnika za pozivanje, u odeljku Pozivanje izaberite:

 • Označite Register to Unified Communications Manager (UCM), ako korisnik ima Unified CM licencu.

 • Proverite Webex Calling i povezane licence da biste korisniku obezbedili Webex Calling ponašanja.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Možete da koristite samo jednu dozvolu za pozivanje istovremeno. Međutim, moguće je izabrati i Webex Calling i Unified CM registraciju za scenarije migracije. Izborom obe licence za pozivanje za pojedinačne korisnike obezbeđuju se administrativni ekrani u Kontrolnom čvorištu za konfiguraciju Webex Calling i pristup krajnjem korisniku i konfiguracija ponašanja poziva za Unified CM. Ova konfiguracija omogućava krajnjem korisniku da ima uslugu neprekidnog poziva na Unified CM dok administrator konfiguriše Webex Calling. Kada se završi konfiguracija Webex Calling-a, administrator može da ukloni pravo na Unified CM. Ovim je završena migracija korisnika na Webex Calling.

Pre nego što počneš

Proverite da li korisnik poseduje Unified CM licencu. Za više informacija pogledajte: Dodeljivanje dozvola za Webex Calling i Unified CM Calling korisnicima

1

Prijavite se u Kontrolni centar na adresi https://admin.webex.com

2

Idite na Upravljanje > Korisnici i izaberite korisnički profil.

3

Kliknite na Pozivanje, idite na odeljak Ponašanje poziva.

4

Uključite da biste izabrali Omogući poništavanje korisničkog nivoa. Ova funkcija omogućava podešavanjima na nivou korisnika da nadjačaju organizaciona podešavanja.


 

Onemogućavanje opcije za korekciju korisničkog nivoa vraća korekciju korisničkog nivoa u organizaciono podešavanje.

5

Podesite ponašanje poziva, iz sledećih podržanih opcija:

 • Koristite domen e-pošte mog korisnika ili koristite profil menadžera UC za pozivanje

 • Otvorite Cisco Jabber iz aplikacije Webex. Omogućava korisnicima Unified CM da telefoniraju direktno u Cisco Jabber-u ili preko Webex-a.

Šta dalje


Za više informacija o pravljenju i izmeni unificiranih C M profila, pogledajte: UC Manager Profili u Cisco Webex Control Hub.

Pre nego što počneš

Proverite da li korisnik ima Webex licencu za pozivanje. Za više informacija pogledajte: Dodeljivanje dozvola za Webex Calling i Unified CM Calling korisnicima

1

Prijavite se u Kontrolni centar na adresi https://admin.webex.com

2

Idite na Upravljanje > Korisnici i izaberite korisnički profil.

3

Kliknite na Pozivanje, idite na odeljak Ponašanje poziva.

4

Uključite da biste izabrali Omogući poništavanje korisničkog nivoa. Ova funkcija omogućava podešavanjima na nivou korisnika da nadjačaju organizaciona podešavanja.


 

Onemogućavanje opcije za korekciju korisničkog nivoa vraća korekciju korisničkog nivoa u organizaciono podešavanje.

5

Podesite ponašanje poziva, iz sledećih podržanih opcija:

 • Obavljajte pozive u Webexu (Webex Calling). Ova opcija omogućava Webex Calling korisnicima da telefoniraju pomoću Webex aplikacije.

 • Otvorite aplikaciju Webex Calling iz Webexa. Ova opcija omogućava korisnicima da obavljaju pozive u aplikaciji Webex Calling. Obavljanje poziva putem glavne aplikacije Webex otvara aplikaciju Webex Calling.

 • Otvorite aplikaciju treće strane od kompanije Webex. Ova opcija omogućava Webex-u da pozove korisnike u Webex-u preko aplikacije treće strane.