Fel: "Cisco WebEx kunde inte behandla din begäran"

Fel: "Cisco WebEx kunde inte behandla din begäran".

Jag får ett fel spårnings-ID när jag försöker delta i WebEx.

Hur använder jag felspårnings-ID:t med wbxtracer för att felsöka problem med att starta/delta?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Ett fel spårnings-ID kan skapas för problem med att starta eller delta i WebEx-möten, sessioner eller händelser:

Bild tillagd av användare

Om du får detta fel kan du kontakta teknisk support med spårnings-ID:


 

Var den här artikeln användbar?