Felsök ljuddrivrutinsfel Cisco Webex Proximity i Windows

Felsök ljuddrivrutinsfel Cisco Webex Proximity i Windows

Lenovos bärbara datorer kan inte parkoppla Cisco Webex Room enheter med proximity- och trådlös delning.

Bärbara Windows-datorer har problem med ljuddrivrutinsfel när de länkas till Cisco Webex Room-enheter.

Obs!
Endast kanalmikrofonmatriser eller mikrofoner med endast Windows 10

har stöd Cisco Webex Room enheter.

Byt standardformatkanal i Windows 10. I vissa fall tillåter inte drivrutinen och/eller BIOS ändringen. På Dell Lattitude 5285 2-in-1-modellen är ändringarna till exempel inte tillåtna.

Cisco Webex Room Proximity-enheter och trådlös delningsfel för ljuddrivrutinsfel i Windows:Det

här problemet är vanligt hos bärbara datorer från Lenovo.

Samla först in loggar för att felsöka problemet.

  • Den viktigaste loggposten att söka efter är:
    • ”Unable to initialize Audio Queue (Det går inte att initiera ljudkö)” eller ”Audio Client Not Running (Ljudklienten används inte)”
Detta anger att vi försökte starta inspelning men misslyckades.
  • Sök även efter "AUDCLNTESERVICENOTRUNNING" eller "AUDCLNTEENDPOINTCREATEFAILED_"_______
Om dessa loggposter hittas, ska du uppdatera ljuddrivrutinerna till den senaste inbyggda programvaran för den modellen och testa igen när du har gjort det.Se följande artikel om felet kvarstår:

Var den här artikeln användbar?