Hur felsöker jag ljuddrivrutinsfel för Cisco Spark Proximity i Windows?

Hur felsöker jag ljuddrivrutinsfel för Cisco Spark Proximity i Windows?

Lenovos bärbara datorer kan inte sammanlänkas med Spark-rumsystem via Proximity och trådlös delning.

Bärbara datorer med Windows har problem med ljuddrivrutinsfel när de sammanlänkas med Spark-rumsystem.

Felsökning av Spark-rumsystem med Proximity och trådlös delning avseende ljuddrivrutinsfel i Windows:

Det här problemet är vanligt hos bärbara datorer från Lenovo.

Samla först in loggar för att felsöka problemet.

  • Huvudsaklig loggpost att söka efter är:
    • ”Kan inte initiera ljudkön” (Unable to initialize Audio Queue) eller ”Ljudklient körs inte” (Audio Client Not Running)
Detta indikerar att vi försökte börja spela in men misslyckades.
  • Sök även efter ”AUDCLNT_E_SERVICE_NOT_RUNNING” eller ”AUDCLNT_E_ENDPOINT_CREATE_FAILED”
Om de här loggposterna finns, ska du uppdatera ljuddrivrutinerna till den senaste firmware-versionen för den modellen och utföra ett nytt test efter uppdateringen.

Om felet kvarstår, se följande artikel:

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up