Fel: "det finns för närvarande inget stöd för att lägga till i kalendern på mobila enheter" när du försöker lägga till ett WebEx-möte i kalendern på en mobil enhet

Fel: "det finns för närvarande inget stöd för att lägga till i kalendern på mobila enheter" när du försöker lägga till ett WebEx-möte i kalendern på en mobil enhet.

Det gick inte att lägga till WebEx-möten i kalendern på iPhone.

Jag får ett fel meddelande när jag försöker lägga till ett möte i kalendern på mitt Android-enhet.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Lösning:
mobila enhets användare kan inte lägga till WebEx-möten i sina kalendrar genom att klicka på knappen Lägg till i kalender i e-postinbjudningarna.

Lösning:

så här lägger du till mötet i din kalender:

  1. Rulla ner till slutet av inbjudan på din mobila enhet.
  2. Hämta och öppna WebEx-mötet. ICS-filen.
  3. Klicka på knappen Spara till kalender .
Mötet kommer nu att visas i kalendern på din mobila enhet.

Var den här artikeln användbar?