Felsökning av vanliga problem: E-postproblem med Webex

Felsökning av vanliga problem: E-postproblem med Webex

Det gick inte att ta emot mötesinbjudningar via e-post

Det gick inte att ta emot e-postinbjudningar till Webex-kontot

Det går inte att ta emot e-postmeddelanden om lösenordsåterställning

E-postformateringsproblem – Länken är trasig/text eller andra element visas inte korrekt

 

Den här artikeln innehåller grundläggande felsökningssteg för e-postproblem med Webex och data som samlas in innan du kontaktar support.

Fick inga mötesinbjudningar via e-post

Prova nedanstående felsökningstips :

 1. Om problemet berör flera deltagare ska du kontrollera efter Tjänststatus .
 2. Kontrollera din skräppost-/skräpmapp.
 3. Skicka ett testmeddelande direkt till mötesdeltagaren (inte via Webex). Får deltagaren detta testmejl?
 •  Kontakta din lokala IT- eller e-postleverantör för att kontrollera ditt e-postkonto om du inte har fått e-postmeddelandet.
 1. Starta eller schemalägg ett nytt möte och bjud in den berörda e-postadress samt en personlig/alternativ e-postadress till en separat e-postdomän.
 2. Kontrollera om det är en händelse eller ett utbildningsmöte.
 3. Kontrollera om e-postmeddelanden om inbjudningar och godkännande av registrering kontrollerades vid schemaläggningen.
 4. Om manuellt registreringsgodkännande är aktiverat vid schemaläggning kontrollerar du om registreringen har godkänts.
Har du fortfarande problem?

Om dessa steg inte löser problemet kontaktar du Webex teknisk support med informationen nedan.
 1. Vad är Webex-plats URL? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 2. Mötesnummer för det berörda mötet.
 3. Påverkar problemet alla möten?
 4. När började problemet uppstå?
 5. Hur schemaläggs mötet? (Via webbschemaläggaren, mobilappen)
 6. Får inte alla deltagare e-postmeddelandet?
 • Använder alla berörda deltagare samma e-postdomän? (Till exempel: gmail.com, outlook.com, acme.com)
 1. Fick värden den schemalagda bekräftelsen via e-post?
 2. E-postadresser till de berörda deltagarna som inte tar emot e-postmeddelandet.
Fick inga e-postmeddelanden med inbjudan till Webex-konto eller återställning av lösenord

Prova följande felsökningstips :
 1. Om problemet berör flera deltagare ska du kontrollera efter Tjänststatus .
 2. Kontrollera din skräppost-/skräpmapp.
 3. Skicka ett testmeddelande till den berörda användaren (inte via Webex). Får användaren detta testmejl?
 • Det är inte ett Webex-problem om du inte får e-postmeddelandet. Du måste kontakta din lokala IT-avdelning eller din e-postleverantör.
Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex teknisk support .
 1. Problemets omfattning:
 • Användaruppgifter – e-postadress.
 1. Om problemet berör en stor grupp användare samlar du in e-postadresserna till flera berörda användare.
 2. Tidsstämpeln på när e-postmeddelandet ska ha skickats till användaren/användarna.
 3. Loggar användaren in för första gången? Om inte, när lyckades användaren senast logga in?
 4. Webex-plats URL eller organisations-ID.
 5. Får användaren annan e-post som inte är Webex-relaterad?

Formateringsproblem för e-post – Länken är trasig/text eller andra element visas inte korrekt
 
 1. Be värden att schemalägga ett nytt möte/händelse/utbildning som bjuder in dig till det.
 • Visa e-postmeddelandet i en alternativ e-postklient. Om problemet är relaterat till e-postklienten ber du dem att kontakta den lokala IT-avdelningen. 
 1. Be värden att schemalägga mötet med en alternativ schemaläggare – till exempel webbschemaläggare, mobilapp, Outlook)
 1. Är det ett evenemang eller en utbildning? Om svaret är ja, har värden ändrat e-postmallen? 
 • Be värden att återställa standardinställningarna och kontrollera om problemet kvarstår.
Obs! Teknisk support ansvarar inte för att hjälpa kunder att anpassa HTML-formateringen av mallarna.
 1. Be värden att kontrollera med administratören om e-postmallarna har ändrats på administrationssidan. Om ja:
 • Be administratören att återställa standardinställningarna och kontrollera om problemet kvarstår.
 1. Används en schemaläggningsmall? Om svaret är ja, återgå till standardmallen för schemaläggning och kontrollera om problemet kvarstår.

Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex teknisk support .
 1. Vad är Webex-plats URL? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 2. Vad är det exakta problemet som står inför?
 3. Vilken e-postadress berörs – Deltagarens e-post, e-postvärdens bekräftelse, ett e-postmeddelande med registrering, Glömt lösenordet e-post?
 4. Är det en mötes-, händelse-, utbildnings-, PCN-, PMR-session?
 5. Påverkar problemet alla möten?
 6. Registrera mötesnumret för det berörda mötet.
 7. Ställs problemet inför av värden eller deltagarna eller alla deltagare?
 • E-postadresser till berörda användare
 1. När började problemet uppstå?
 2. Hur schemaläggs mötet? (Via webbschemaläggaren, mobilappen)
 3. Var får användaren åtkomst till e-postmeddelandet (Outlook, webbmail, mobilapp)?
 4. Vad är det för version av e-postklienten?
Var den här artikeln användbar?