Felsökning av vanliga problem: Webex-användaråtkomstproblem

Felsökning av vanliga problem: Webex-användaråtkomstproblem

Det gick inte att logga in på Webex

Det gick inte att schemalägga ett möte/händelse/utbildning

Vissa funktioner är inte tillgängliga när du schemalägger ett möte, en händelse eller en utbildning

 

Den här artikeln beskriver grundläggande felsökning av problem med Webex-användaråtkomst samt data som ska samlas in innan du kontaktar support.

Inloggningsproblem

Felsökningstips:

 1. Om du har ett aktivt konto:
 • Testa i en alternativ webbläsare eller inkognitofönster.
  • Google Chrome: Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet i webbläsaren eller Ctrl + Skift + N.
 • Firefox: Klicka på de tre strecken längst upp till höger i webbläsaren eller Ctrl + Skift + P.
 • Microsoft Edge: Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet i webbläsaren eller Ctrl + Skift + N.
 • Safari: I Safari-appen på din Mac väljer du Fil > Nytt privat fönster , eller växla till ett privat fönster som redan är öppet. Ett privat fönster har ett mörkt fält för smart sökning med vit text.
 • Om det fungerar bra rensar du cacheminnet och tar bort cookies.
 • Använder du webbläsarens sparade lösenord? Om svaret är ja, försök att skriva in lösenordet manuellt.
 • Om problemet även uppstår i en annan webbläsare återställer du lösenordet med hjälp av Glömt lösenordet alternativ.
 • Testa på en personlig enhet.
 • Vid behov kan du be administratören att inaktivera ditt konto och sedan återaktivera det.
 1. Om ditt konto är inaktiverat:
 1. Om ditt konto är låst:
 • För webbplatsen som hanteras av Webbplatsadministration bör administratören kontrollera om kontot är inställt på automatisk upplåsning genom att navigera till Konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ > Lås upp kontot automatiskt efter__ minuter .
 • För CI-konton kan du försöka logga in efter några minuter.
 1. Om kontot inte har verifierats (du har inte aktiverat kontot):
 • Sök efter e-postmeddelandet för kontoverifiering och klicka på länken för att aktivera kontot.
 • Vid behov kan du be administratören att skicka om aktiveringsmeddelandet från Control Hub.  Klicka här: Kontaktinformation för Webex-plats .
 • Be din webbbplatsadministratör att ta bort och lägga till ditt konto igen. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.

Har du fortfarande problem?

Om dessa steg inte löser problemet kontaktar du Webex teknisk support med informationen nedan.
 1. Exakt vad är det för felmeddelande som visas?
 2. Vad är URL för Webex-webbplatsen? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 3. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 4. Problemets omfattning.
 • Hur många användare påverkas?
 • Finns användarna i samma nätverk?
 1. När inträffade problemet?
 2. Använder användaren Webex-appen eller en webbläsare?
 • Om användaren använder en webbläsare, vilken webbläsare används?
 1. Loggar användaren in via SSO eller Webex CI-autentiseringsuppgifter?

Ingen behörighet att schemalägga ett möte, en händelse eller en utbildning
 1. Du kanske inte har nödvändiga licenser för att schemalägga möten, händelser eller utbildningar på lämplig webbplats.
 1. Om du har tilldelade licenser:
 • Testa i en alternativ webbläsare eller inkognitofönster.
 • Testa på en alternativ enhet.
 • Be administratören att ta bort licensen från ditt konto och sedan tilldela den på nytt.
 • Be administratören att inaktivera ditt konto och sedan aktivera det igen.

Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex tekniska support.
 1. Exakt vad är det för felmeddelande som visas?
 2. Vad är URL för Webex-webbplatsen? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 3. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 4. Problemets omfattning.
 • Hur många användare påverkas?
 • Läggs användarna till i samma organisation?
 1. När inträffade problemet?
 2. Använder användaren Webex-appen/webbläsaren/ Produktivitetsverktyg /schemaläggaren 0365?
 • Om användaren använder en webbläsare, vilken webbläsare används?

Vissa funktioner är inte tillgängliga när du schemalägger ett möte, en händelse eller en utbildning
 1. Testa i en alternativ webbläsare eller inkognitofönster.
 1. Finns det ett alternativ under Visa avancerade alternativ avsnittet på schemaläggningssidan?
 1. Finns det ett alternativ under Inställningar som inaktiverar den här funktionen?
 1. Kontrollera med administratören om det finns ett alternativ på administratörssidan > Användare > [Användarkonto] som inaktiverar den här funktionen?
 • Om alternativet är aktiverat växlar du och kontrollerar om det löser problemet.
 1. Finns det ett alternativ på administratörssidan > Möte > [Webbplatsnamn] > Webbplatsalternativ som inaktiverar den här funktionen?
 2. Finns det ett alternativ på administratörssidan > Möte > [Webbplatsens namn] > Möten/händelser/utbildning som inaktiverar den här funktionen?

Har du fortfarande problem?

Samla in följande information och kontakta Webex tekniska support.
 1. Exakt vad är det för felmeddelande som visas?
 2. Vad är URL för Webex-webbplatsen? (Exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com)
 3. E-postadress till den berörda användaren/användarna.
 4. Problemets omfattning.
 • Hur många användare påverkas? Läggs användarna till i samma organisation?
 1. När inträffade problemet?
 2. Använder användaren Webex-appen/webbläsaren/ Produktivitetsverktyg /schemaläggaren 0365?
 • Om användaren använder en webbläsare, vilken webbläsare används?

Var den här artikeln användbar?