Prehľad

Vzhľad zdieľanej linky je schopnosť poskytovať linky iných používateľov ako zdieľané linky na zariadení koncového používateľa. Táto špecifická funkcia vám umožňuje priradiť a spravovať zdieľané vzhľady liniek koncovým používateľom Aplikácia Webex v Control Hub. Konfigurácia zdieľanej linky pre Aplikácia Webex je podobná konfigurácii zdieľanej linky pre Multiplatformové telefóny (MPP) v Control Hub. Koncoví používatelia môžu pristupovať k zdieľaným linkám prostredníctvom desktopovej verzie Aplikácia Webex.

Výhody

  • Používatelia môžu vybavovať hovory na pobočke iného používateľa priamo z Aplikácia Webex.

  • Používatelia môžu efektívne spravovať viacero zdieľaných liniek okno s viacerými hovormi (podporované v systéme Windows) v Aplikácia Webex.

  • Používatelia môžu využívať všetky funkcie počas hovoru, ako je podržanie a presmerovanie hovoru pre zdieľanú linku podobne ako primárna linka.

Nakonfigurujte vzhľad zdieľanej čiary

Predtým ako začneš

Pozrite sa na známe obmedzenia pred konfiguráciou vzhľadu zdieľanej linky pre Aplikácia Webex.


 

Môžete priradiť čísla z rôznych Volanie Webex miesta do Aplikácia Webex na pracovnej ploche na inom mieste. Napríklad číslo (používateľ alebo virtuálna linka) z miesta v Spojenom kráľovstve môže byť priradené k a Aplikácia Webex na pracovnej ploche, ktorá je priradená používateľovi v USA.

Ďalšie informácie o zdieľanej linke medzi lokalitami nájdete v časti Konfigurácia zdieľaných liniek a virtuálnych liniek naprieč lokalitami.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Zvládanie v ľavom navigačnom paneli a kliknite Používatelia.

2

Vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť zdieľanú linku, a kliknite Volanie.

3

Ísť do Používateľský zážitok z hovoru a kliknite Priradenie aplikačnej linky.

4

Ísť do Zdieľaný vzhľad čiar v aplikácii Webex a kliknite Nakonfigurujte Webex App Lines.


 

The Nakonfigurujte Webex App Lines na možnosť sa dá kliknúť iba vtedy, ak ste zaškrtli Desktop zaškrtávacie políčko pod Priradenia aplikácie Webex, keďže zdieľaná linka podporuje iba desktopovú verziu a Aplikácia Webex.

Ďalšie informácie o zvonení aplikácií a priradeniach nájdete na: Správa aplikačných služieb pre používateľa Webex Calling.

5

Ak chcete pridať vzhľad zdieľanej čiary, kliknite naikonu.


 
Pridajte riadky v poradí, v akom ich chcete zobraziť na používateľovi Aplikácia Webex. Primárny riadok používateľa je vždy prvý riadok a nemôžete zmeniť jeho poradie.
6

Zadajte meno alebo telefónne číslo a vyberte si z možností, ktoré sa zobrazia.


 

Iba používatelia, ktorí neprekročili maximálny počet zdieľaných liniek podľa ich licencie, sa zobrazia ako priraditeľní používatelia k a Aplikácia Webex zdieľaná linka. Ďalšie informácie o pridaní a priradení zariadenia používateľovi nájdete v časti: Pridajte a priraďte telefóny používateľovi v Control Hub.

Ak má používateľ na svojej konfigurácii čísla od iných používateľov/skupín Aplikácia Webex, môžete pridať vlastný štítok pre zdieľanú linku. Tento vlastný štítok pomáha používateľovi identifikovať jeden vzhľad zdieľanej čiary od druhého.

7

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú možnosť:

  • Odmietnuť na všetkých zariadeniach: Zastaví zvonenie hovoru na všetkých zariadeniach používateľa pre danú linku.

  • Ticho na tomto zariadení: Zastaví zvonenie hovoru iba na zariadení pre danú linku.


 

Ďalšie informácie o nastaveniach odmietnutia hovorov nájdete v časti: Odmietnuť vyzváňajúci hovor na všetkých zariadeniach používateľa.

Ak chcete odstrániť zdieľanú linku, kliknite na ikonu. Primárneho používateľa na riadku 1 nemôžete odstrániť.

8

Kliknite Uložiť.

Po pridaní, odstránení alebo zmene zdieľanej linky, Aplikácia Webex zistí aktualizáciu a používatelia dostanú upozornenie Aplikácia Webex reštartujte, aby sa zmeny uplatnili.

Akonáhle je zdieľaná linka nakonfigurovaná, môže byť volaný mostík vyvolaný pomocou FAC pre hovorový mostík.

Obmedzenia

Tu sú niektoré známe obmedzenia vzhľadu zdieľanej čiary:

  • Vzhľad zdieľanej čiary môžete nakonfigurovať len pre počítačovú verziu a Aplikácia Webex.

  • Môžete pridať maximálne 10 riadkov vrátane primárneho riadku Aplikácia Webex.

  • Do pracovného telefónu môžete pridať ďalšie riadky. Ako zdieľanú linku však môžete pridať iba pracovný telefón s profesionálnou licenciou.