Delning av multimedia under en supportsession

Webex Support innehåller följande tre alternativ för att genomföra support:

  • CSR-instrumentpanelen: visas i ditt webbläsarfönster och har ett fast antal flikar. Använd knapparna på flikarna för att ge support till en kund.

  • Kompakt ikonfält: webbläsarbaserat, tar upp lite utrymme på skrivbordet och kan enkelt flyttas runt på skrivbordet.

  • Multi session-fönstret: ger dig alla de verktyg du behöver för att ge support till flera kunder samtidigt.

Vissa funktioner blir inte tillgängliga förrän en deltagare ansluter till supportsessionen.


 

Systemadministratören kan aktivera eller inaktivera funktionen Multimedievisare för din Webex-webbplats. Om funktionen är aktiverad väljer administratören alternativet Webex Support åt dig. Kontakta systemadministratören för att diskutera en ändring av inställningen.

Dela multimedieinnehåll med hjälp av Multi Session-fönstret

Gå till menyn Flersession-fönster (Bild av menyikonen för konsol ) och välj sedan Fjärrkontroll > Dela vy.

När du vill sluta att dela ska du högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac) på namnlisten Multimedievisare och sedan välja Avbryt delning av multimedia.

Dela multimedieinnehåll med hjälp av det kompakta ikonfältet

Gå till menyn för ikonfältet (Bild av menyikonen för konsol ) och välj sedan Fjärrkontroll > Dela vy.

När du vill sluta att dela ska du högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac) på namnlisten Multimedievisare och sedan välja Avbryt delning av multimedia.

Dela multimedieinnehåll med hjälp av CSR-instrumentpanelen

Gå till fliken Program och välj sedan Dela multimedia.

Gammal konsol för Support Center

I rutan Adress anger du URL:en till det multimedieinnehåll som du vill dela och väljer sedan OK.

Du kan komprimera eller stänga Multimediavisaren. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac) på namnlisten Multimediavisaren och välj sedan Komprimera panel eller Stäng panel.