Cisco Webex Experience Management är en CEM-plattform (Customer Experience Management). Plattformen låter dig se ditt företag ur dina kunders perspektiv och deras upplevelse av varumärket.

Den Webex Experience Management kontakten:

  • Driver kartläggning av kundfärd, textanalys och prediktiv modellering.

  • Använder kundfeedback som tas emot via olika kanaler som e-post, SMS och Interactive Voice Response (IVR).


Du kan bara lägga till en Webex Experience Management koppling för din organisation.

Innan du börjar

Se till att du har användarnamn och API nyckel för tjänstkontot.

1

Logga in på din kundorganisation på https://admin.webex.com och navigera till Tjänster >Kontaktcenter > Anslutningar.

2

Webex Experience Management-kortet klickar du på Konfigurera.

3

I fältet Namn anger du ett unikt namn för kopplingen (till exempel Undersökningsfeedback).

4

I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av kopplingen.

5

I fältet Användarnamn anger du användarnamnet som du fick när du registrerade dig för det Webex Experience Management kontot.

6

I fältet API nyckel anger du den API nyckeln som du fick när du registrerade dig för det Webex Experience Management kontot.

7

Klicka på Klar för att spara anslutningsinformationen och klicka på Stäng.

Nästa steg

När du har sparat anslutningsappen kan du använda den för att konfigurera feedbackaktiviteten i flödesdesignern. Mer information finns i avsnittet Feedback i kapitlet Arbeta med flödesdesigner i Cisco Webex Contact Center Installations- och administrationshandboken .