En trunk är en anslutning mellan Webex Calling och platsen, som avslutas lokalt med en lokal gateway eller annan enhet som stöds. När du har skapat en trunk kan du tilldela den till en dirigeringsgrupp. En dirigeringsgrupp är en grupp av trunkar som gör att Webex Calling kan distribuera samtal över flera trunkar eller för att tillhandahålla redundans. En lokal gateway är den lokala enheten/de lokala enheterna som kopplas samman med trunken, lokal PSTN och/eller PBX.

Trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner tillhandahåller följande fördelar:

 • Lastbalansering och felöverlämning för alla trunkar till Webex Calling och platsen

 • Möjlighet för Webex Calling-användare att använda moln-PSTN (CCP eller Cisco PSTN) och fortfarande kunna nå PBX-användare i företaget

 • Dirigering av samtal till olika lokala PBX

 • Tandemfunktion för att dirigera samtal mellan lokala PBX

 • Större utbud av migrerings- och kombinationsscenarion med lokala PBX, inklusive blandade platser med lokala användare och Webex Calling-användare

 • Detaljerad översikt över samtalsdirigeringsbeslut

När din plats är aktiverad måste du konfigurera en PSTN-anslutning för alla Webex Calling-användare på platsen. Följande PSTN-alternativ finns tillgängliga:

 • Cisco PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en paketerad lösning som gör att du kan beställa nya PSTN-nummer och portera befintliga nummer till Cisco. Cisco PSTN-alternativet är endast tillgängligt under följande omständigheter:

  • Du har köpt och aktiverat Ciscos samtalsplan.

  • Platsen är i ett land där Ciscos samtalsplan stöds.

 • Molnanslutet PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en molnlösning som inte kräver distribution av lokal maskinvara och välj sedan en CCP-leverantör. Moln-PSTN (Cisco PSTN eller molnanslutet PSTN) kan endast användas för PSTN-åtkomst för Webex Calling-användare. Samtal från lokala användare kan inte komma åt moln-PSTN.

 • Platsbaserad PSTN (lokal gateway) – Välj det här alternativet om du vill behålla din nuvarande PSTN-leverantör. Trunkar för platsbaserat PSTN via lokal gateway kan också användas för att ansluta till lokala PBX. Du kan behålla befintliga funktioner för lokal gateway utan några konfigurationsändringar. Platser som använder lokal gateway är inställda på platsbaserat PSTN och lokala gateways blir trunkar.

Konfigurera din valda PSTN-anslutning inom Control Hub genom att välja Samtal > Platser, välja den plats som du vill ändra, välja Tilldela eller Hantera och välja önskad PSTN-anslutning.

En trunk är anslutningen mellan Webex Calling och platsen, som avslutas lokalt med en lokal gateway eller annan enhet som stöds.

Innan du börjar

Alla trunkar måste tilldelas till en plats i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling.

2

Välj Lägg till trunk.

3

Välj en plats och ge trunken ett namn.


 
Trunkens namn får inte vara längre än 24 tecken.
4

Inställningarna för Stöd för dubbel identitet påverkar hanteringen av Från-sidhuvudet och PAI-sidhuvudet (P-Asserted-Identity) när du skickar en första SIP-INBJUDAN till trunken för ett utgående samtal. Nedan följer några exempelscenarier för att bättre förstå användningen av den här inställningen:

 • Scenario 1: En Webex Calling anges för att använda platsens huvudnummer som det externa samtalsnumret.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från: Platsnummer

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från: Platsnummer

  • PAI: Platsnummer

 • Scenario 2: En Webex Calling användare är inställd att använda användarens telefonnummer som det externa samtalsnumret.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från: Direktlinje

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från: Direktlinje

  • PAI: Direktlinje

 • Scenario 3: En Webex Calling-användare ringer en lokal användare via en lokal gateway.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från:Betydande företag

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från:Betydande företag

  • PAI:Betydande företag

5

Klicka på Spara.

Nästa steg

Trunkinformation visas på skärmen Registrera domän, Trunkgrupp OTG/DTG, Linje/port, Utgående proxyadress. Vi rekommenderar att du kopierar den här informationen från Control Hub och klistrar in den i en lokal textfil eller ett lokalt textdokument så att du kan hänvisa till den när du är redo att konfigurera den lokala gatewayen. Om du förlorar autentiseringsuppgifterna måste du generera dem på nytt från skärmen med trunkinformation i Control Hub. Klicka på Hämta användarnamn och återställ lösenord om du vill generera en ny uppsättning autentiseringsuppgifter som kan användas för trunken.

Obs! Denna åtgärd påverkar tjänsten, så vi rekommenderar att du gör detta utanför normal arbetstid.

Du kan redigera trunkens namn eller visa trunkuppgifter och användning i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling > Trunk.

2

Välj den trunk som du vill visa eller ändra.

3

Klicka på ikonen bredvid trunknamnet i sidopanelen för att ändra namnet på trunken.

Du kan också visa användningsinformation för trunken.

4

Klicka på Hantera bredvid Trunkinformation för att visa ytterligare trunkuppgifter.


 

Använd den här inställningen om du förlorar autentiseringsuppgifterna för trunkinformationen och behöver återskapa dem. Klicka på Hämta användarnamn och lösenord om du vill generera en ny uppsättning autentiseringsuppgifter som kan användas för trunken. Detta påverkar tjänsten.

5

Inställningarna för Stöd för dubbel identitet påverkar hanteringen av Från-sidhuvudet och PAI-sidhuvudet (P-Asserted-Identity) när du skickar en första SIP-INBJUDAN till trunken för ett utgående samtal. Nedan följer några exempelscenarier för att bättre förstå användningen av den här inställningen:

 • Scenario 1: En Webex Calling anges för att använda platsens huvudnummer som det externa samtalsnumret.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från: Platsnummer

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från: Platsnummer

  • PAI: Platsnummer

 • Scenario 2: En Webex Calling användare är inställd att använda användarens telefonnummer som det externa samtalsnumret.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från: Direktlinje

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från: Direktlinje

  • PAI: Direktlinje

 • Scenario 3: En Webex Calling-användare ringer en lokal användare via en lokal gateway.

  • När inställning för Stöd för dubbel identitet är aktiverad.

  • Från:Betydande företag

  • PAI: Direktlinje

 • När inställningen för Stöd för dubbel identitet är inaktiverad.

  • Från:Betydande företag

  • PAI:Betydande företag

Du kan ta bort en trunk så länge den inte används.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling.

2

Välj den trunk som du vill ta bort.

3

Gå till den nedrullningsbara menyn Åtgärder och klicka på Ta bort trunken.

Innan du börjar

 • Lägg till trunkar innan du konfigurerar en dirigeringsgrupp.

 • Dirigeringsgrupper kan inkludera konfigurerade trunkar från flera platser.

 • Trunkar kan konfigureras enskilt eller tilldelas till en dirigeringsgrupp. Lägg till trunkar i dirigeringsgrupper för att tillhandahålla redundans och skalbarhet.

 • Varje dirigeringsgrupp måste innehålla minst en och högst tio trunkar.

 • När du konfigurerar en dirigeringsgrupp anger du prioritetsnivå för trunkarna i dirigeringsgruppen. Den här inställningen gör det möjligt att dirigera samtal på ett lastbalanserat sätt.

 • Samtal fördelas slumpmässigt bland trunkar med samma prioritet. Om en trunk som har högsta prioritet inte är tillgänglig försöker systemet dirigera samtalet till en trunk med en lägre prioritetsinställning. Till exempel:

  • Trunk 1 och Trunk 2 har prioritetsnivå 1.

  • Trunk 3 har prioritetsnivå 2.

  • Webex Calling dirigerar samtal till Trunk 1 och Trunk 2 på ett lastbalanserat sätt.

  • Om Trunk 1 och Trunk 2 inte kan nås dirigeras samtal till Trunk 3.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling.

2

Välj Dirigeringsgrupp > Skapa dirigeringsgrupp.

3

Ge dirigeringsgruppen ett namn och välj sedan trunk(ar) som ska läggas till från den nedrullningsbara menyn.

4

Välj prioritetsnivå för trunken.

5

Klicka på Spara.

Nästa steg

Från bekräftelseskärmen kan du besöka sidan Platser för att konfigurera PSTN-anslutningen till enskilda platser, eller så kan du besöka sidan Nummerplaner för att använda dirigeringsgruppen som dirigeringsval för en nummerplan.

Du kan ändra en befintlig dirigeringsgrupps namn, lägga till trunkar, ändra antalet tilldelade trunkar och ändra prioritetsnivå för trunkar. Från sidan med information om dirigeringsgruppen kan du även visa Samtal till lokala anknytningar, Nummerplaner och PSTN-anslutning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling > Dirigeringsgrupper.

2

Välj den dirigeringsgrupp som du vill ändra.

3

Klicka på ikonen bredvid dirigeringsgruppens namn i sidopanelen för att ändra namnet på dirigeringsgruppen.

4

Klicka på Hantera bredvid Trunkar för att lägga till eller redigera trunkar i dirigeringsgruppen.

Du kan lägga till en trunk från den nedrullningsbara menyn, redigera prioritetsnivån för en befintlig trunk i tabellen och/eller ta bort en befintlig trunk från tabellen.

5

Klicka på Spara.

Du kan ta bort en dirigeringsgrupp så länge den inte används.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling > Dirigeringsgrupper.

2

Välj den dirigeringsgrupp som du vill ta bort.

3

Gå till den nedrullningsbara menyn Åtgärder och klicka på Ta bort dirigeringsgrupp.

Med nummerplaner kan du dirigera samtal till lokala destinationer via trunkar eller dirigeringsgrupper. De är globalt konfigurerade för ett företag och gäller för alla användare, oavsett plats. En nummerplan anger även dirigeringsvalet (trunk eller dirigeringsgrupp) för samtal som matchar dess uppringningsmönster. Specifika uppringningsmönster kan definieras som en del av din nummerplan. Ett uppringningsmönster representerar lokala anknytningar:

 • ESN-/on-net-nummer

 • +E.164-mönster

 • SIP URI-domäner

Numeriska uppringningsmönster

Numeriska mönster kan antingen representera E.164-nummer eller företagsnummer. Mönster för E.164-nummer börjar med ett +, följt av en sekvens av siffror (1–9) och sedan valfria jokertecken.

Uppringningsmönster för företag

Ett uppringningsmönster för företag representeras av en sekvens av siffror (1–9) följt av valfria jokertecken. Giltiga jokertecken är ! (matchar siffersekvenser) och X (matchar en enskild siffra, 0–9). Jokertecknet ! kan endast förekomma en gång i slutet och endast i ett E.164-mönster.

Exempel på nummerplaner för företag

+1408555XXXX

11-siffrigt +E.164-nummer som börjar med +1408555

+14085551234

Exakt uppringningssträng +14085551234

+496100!

Valfri uppringningssträng som börjar med +496100

84969XXX

8-siffrigt ESN som börjar med 84969

84969764

Exakt 8-siffrigt ESN 84969764

Syntax för SIP URI-uppringningsmönster:

Endast domäner (höger sida av SIP URI efter @) matchas. Följande alternativ:

 • Fullständigt kvalificerad domän

 • Domän med en inledande * (anger alla underdomäner för en viss domän)

Exempel:

Exempel på syntax för SIP URI-uppringningsmönster

Prefix

Betyder

Exempel:

exempel.com

Endast URI:er med värddelen ”example.com”

alice@example.com

us.example.com

Endast URI:er med värddelen ”us.example.com”

alice@us.example.com

*.example.com

Uri:er med värddelen som underdomän till ”example.com”

alice@eu.example.com

alice@sales.us.example.com

Obs! alice@example.com matchas inte

När du har skapat dina trunkar och dirigeringsgrupper kan du konfigurera en nummerplan i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling.

2

Klicka på Nummerplaner och sedan Skapa nummerplan.

3

Ange ett namn för nummerplanen.

4

Välj ett dirigeringsalternativ.

Välj antingen en tidigare skapad trunk eller dirigeringsgrupp.

5

(Valfritt) Du kan skapa eller importera ett uppringningsmönster för de valda dirigeringsalternativen manuellt.

6

Klicka på Spara.

Nästa steg

Du kan även lägga till flera uppringningsmönster samtidigt när nummerplanen har skapats. Lägg till flera uppringningsmönster samtidigt med en CSV-fil genom att gå till skärmen Nummerplaner och välja den nedrullningsbara menyn Åtgärder från nummerplanen som ska redigeras och sedan välja Importera CSV för uppringningsmönster eller Exportera CSV för uppringningsmönster. Välj Hämta mall eller Importera CSV-fil och klicka på Skicka.

Du kan ändra en befintlig nummerplans namn, dirigeringsalternativ och uppringningsmönster i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling > Nummerplaner.

2

Välj den nummerplan du vill ändra.

3

Klicka på ikonen bredvid nummerplanens namn i sidopanelen för att ändra namnet på nummerplanen.

4

Ändra dirigeringsalternativet genom att välja ett annat alternativ i den nedrullningsbara menyn.

5

Klicka på Lägg till uppringningsmönster för att lägga till ett nytt uppringningsmönster manuellt. Eller klicka på Importera CSV för att lägga till flera uppringningsmönster samtidigt.

6

Ta bort ett uppringningsmönster genom att klicka på ikonen bredvid uppringningsmönstret du vill ta bort.

7

Klicka på Spara.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling > Nummerplaner.

2

Markera den nummerplan du vill ta bort.

3

Gå till den nedrullningsbara menyn Åtgärder och klicka på Ta bort nummerplan.

Du kan aktivera inställningen för samtal till lokala anknytningar i Control Hub. Den här inställningen gäller för användare på en plats som är registrerade till en PBX och gör att du kan dirigera okända anknytningar (samtalsnummerlängd på 2–6 siffror) till PBX med hjälp av en befintlig trunk eller dirigeringsgrupp.

Innan du börjar

Inställningen för samtal till lokala anknytningar aktiveras per plats.

Denna inställning gör det möjligt att bevara uppringningsvanor i en blandad moln-/platsmiljö. Användare kan fortsätta använda förkortad uppringning (till exempel fyra siffror) även om platsen delvis migreras till Webex Calling.

När funktionen är aktiverad dirigeras samtal från användare på platsen till en okänd anknytning (2–6 siffror) till den valda dirigeringsgruppen/trunken som lokala samtal.

Samtal som dirigeras via trunkar på platsen från en okänd anknytning hanteras som lokala samtal.

Samtal anses komma från en okänd anknytning när inringar-ID inte matchar något av de befintliga nummerplanmönstren.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj den plats som du vill ändra.

3

Klicka på Intern uppringning på panelen.

4

Markera rutan bredvid Aktivera omdirigering av okända anknytningar till lokaler som interna samtal för att aktivera denna inställning.

5

Välj ett dirigeringsalternativ i den nedrullningsbara menyn.

6

Klicka på Spara.

I Control Hub kan du konfigurera inställningar för samtalsomkoppling mellan Webex Calling och platser. Dessa inställningar bestämmer hur dina okända nummer hanteras när trunkar och dirigeringsgrupper används till en lokal PBX, och inringar-ID-formatet för samtal som dirigeras mellan Webex Calling och din PBX.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Tjänsteinställningar.

2

Bläddra till Samtalsomkoppling mellan Webex Calling och lokaler och välj hur du vill hantera okända nummer.

 • Standardbeteende är standard och rekommenderas för att uppnå bästa samverkansnivå med en lokal PBX.
 • Äldre beteende (rekommenderas inte) ger bakåtkompatibilitet för det äldre beteendet för lokal gateway och rekommenderas inte när nummerplaner har konfigurerats för organisationen.

 

Tjänsteinställningen för hantering av okända nummer är Äldre beteende för att bevara dirigeringsbeteendet. Den här inställningen kan ändras för att dra nytta av nya funktioner för samtalsomkoppling (till exempel nummerplaner och dirigeringsgrupper).

3

Välj ditt format för inringar-ID.


 

När alternativet +E.164-telefonnummer är valt väljer Webex Calling det externa samtalslinje-ID:t (CLID), vilket är ett E.164-nummer. När alternativet ESN (viktigt företagsnummer) är valt väljer Webex Calling internt CLID, vilket är ett ESN.

4

Klicka på Spara.

Verktyget för att kontrollera samtalsomkoppling i Control Hub tillhandahåller följande:

 • Simulering av samtal för att analysera dirigeringsbeslut.

 • Användbar vägledning under designen och konfigurationen av en distribution.

 • Händelser i Webex Analytics-plattformen som inkluderar beslut om samtalsomkoppling.

 • Stöd vid felsökningsinstanser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsomkoppling.

2

Välj Kontrollera samtalsomkoppling.

3

Gå till de nedrullningsbara menyerna och välj en användare eller trunk som ska kontrolleras.

4

Ange ett nummer eller en URI.

5

Klicka på Visa dirigeringsresultat för att visa samtalsomkopplingen.

Exempel 1: PBX på flera platser

Distributionsbeskrivning

 • Företagskund med 100 platser i USA.

 • PBX-distribution på flera platser (eller nätverk med PBX) med huvud-PBX fördelat på två huvudplatser för HA.

 • 8-siffrig företagsnummerplan: 8 + 3-siffrig platskod + 4-siffrig anknytning.

 • 30 platser förblir lokala, 70 platser flyttas till Webex Calling. PSTN förblir lokal via SIP-trunkar på de två huvudplatserna.

 • Inga blandade platser. För varje plats är användare antingen helt lokala eller helt molnregistrerade.

Distributionslösning

 • Enskild nummerplan med 30 E.164 + 30 ESN-mönster som dirigerar samtal för lokala användare till en dirigeringsgrupp med två trunkar, och avslutas på två lokala gateways på de två huvudplatserna.

Exempel 2: Platser med både moln och PBX

Distributionsbeskrivning

 • Företagskund med 50 platser i USA: 10 stora platser och 40 mindre filialer.

 • PBX:er på stora platser, nyckel växlar vid filialer.

 • 7-siffrig företagsnummerplan: 8 + 2-siffrig platskod + 4-siffrig anknytning.

 • Webex Calling bara vid filialer, långsam migrering från PBX:er på stora platser (blandade platser med både Webex Calling- och PBX-användare).

 • Molnanslutet PSTN för alla molnanvändare (lokala användare fortsätter att använda befintliga PSTN).

 • Moln- och PBX-användare på varje stor plats måste behålla uppringningsfunktionerna för endast anknytning.

Distributionslösning

 • Nummerplaner för att dirigera samtal till var och en av PBX:erna från en annan plats. För varje stor plats även samtal till lokala anknytningar som är konfigurerade för att dirigera samtal till en trunk som avslutas på en lokal gateway på platsen.

Begränsningar som kan konfigureras för trunkar, dirigeringsgrupper och nummerplaner

Beskrivning

Maximal begränsning

Uppringningsmönster som en CSV kan överföra till en nummerplan

10000

Trunkar som kan konfigureras per plats

100

Dirigeringsgrupper per företagskund

10000

Trunkar som kan konfigureras inom en dirigeringsgrupp

10

Nummerplaner som kan konfigureras per företagskund

10000

Uppringningsmönster som kan konfigureras med en nummerplan

10000