Företags-sms

Alla kundadministratörer för Cisco-samtalsplan kan etablera och hantera företags-sms centralt i Control Hub.

Förutsättningar för företags-sms:

 • Du måste ha en Cisco-samtalsplan i USA eller Kanada för att kunna använda funktionen.

 • Denna funktion är endast tillgänglig för företagskunder. Onlinekunder kan för närvarande inte använda företags-sms.

 • Alla användare måste ha ett primärt telefonnummer (TN) som tilldelats av Cisco Calling Plan på platser i USA eller Kanada, annars kan du inte använda sms för företag.

 • Se till att du använder Webex-appversion 42.12 eller senare.

Här är några fördelar med att använda företags-sms:

För slutanvändare

 • Var åtkomlig och nå dina kunder med hjälp av sms, vilket är en universell och effektiv metod.

 • Använd din företagsprofil och ditt arbetstelefonnummer istället för din personliga identitet.

 • Få åtkomst till företags-sms från den bekanta och bekväma Webex-appen, en miljö som du redan har och känner dig bekväm med.

För en administratör

 • Lätt att konfigurera och hantera funktionen med Control Hub .

 • Lägg till denna kritiska kundinriktade kanal utan extra kostnad.​

 • Företags-sms har samma efterlevnads- och lagringskapacitet som övriga funktioner.

Aktivera företags-sms för en organisation

En administratör kan aktivera företags-sms för en hel organisation. Kontrollera att kunden är en befintlig Cisco-samtalsplankund i USA eller Kanada.

1

Från administratörsvyn i https://admin.webex.com , gå till Ringer och välj Tjänsteinställningar .

2

Bläddra till Tillhandahållande av företags-sms och aktivera växelreglaget för Aktivera företags-sms för alla användare på platsen. Det här alternativet ger användare i organisationen möjlighet att använda funktionen.


 

Om du har anpassade inställningar för en användare åsidosätter användarinställningarna organisationsinställningarna.

Du kan aktivera företags-sms för specifika användare i organisationen.

Etablera företags-sms för användare

Om företags-sms för Webex är tillgänglig på användarens plats kan du aktivera företags-sms för kontot från Control Hub. Med den här funktionen kan användaren göra följande:

 • Alltid vara tillgänglig med sms-alternativet.

 • Skydda sin personliga identitet, som namnet och telefonnumret till personen, och använda sin företagsprofil för att kommunicera.

1

Från administratörsvyn i https://admin.webex.com , gå till Användare och välj den användare som du vill ska aktivera den här funktionen.

2

I användarprofilen väljer du Samtal och bläddrar till företags-sms. Aktivera växelreglaget för företags-sms. Du kan välja mellan dessa två inställningar:

 • använd organisationens standardinställningar
 • åsidosätt standardinställningar.

Nästa steg

Användaren kan nu skicka och ta emot textmeddelanden från Webex-appen.

Begränsningar för företags-sms

Här är de kända begränsningarna för den här funktionen:

 • Företags-sms för Webex Calling är fullt kompatibelt och är en viktig funktion. Som standard har alla kunder 400 dagars lagring för företags-sms.


  Inledningsvis kan du inte anpassa tidsramen för lagring i Control Hub.

 • Events API och eDiscovery är inte tillgängliga för tillfället.

 • Du kan bara skicka företags-sms från din skrivbordsklient i den första fasen.

 • Emojis, mms och internationella sms (både inkommande och utgående) stöds inte.

Mer information

Om du misstänker att du får skräppostmeddelanden från en Webex Calling användare fyller du i det här formuläret http://cs.co/spam .