Dela program i Cisco Webex Support

När du är ansluten till Webex Support kan du dela program med dina kunder. Du kan låta kunderna se dina program och även ta kontroll över dem.

Visa ett program som körs på kundens dator

Med Webex Support kan du se ett program som körs på kundens dator. Det kan vara användbart att se kundens program när du visar hur man felsöker ett problem eller hur man utför en process.

  1Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.
  • Välj fliken Program på CSR-panelen.

  • Välj ikonen Fjärrkontroll i ikonfältet.

  • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

  2Välj Begär vy.

  Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste välja OK i den meddelanderuta som visas på dennes skärm för att ge dig behörighet.

  3Välj OK.
    

  När kunden gett dig behörighet att se programmet visas dialogrutan Visning av program på kundens dator.

  4Be kunden att markera programmet som de vill att du ska se i dialogrutan Visning av program.

  Styr kundens program

  Du kan styra kundens program för att hjälpa denne att felsöka ett problem eller för att visa hur man utför en process.

   1Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.
   • Välj fliken Program på CSR-panelen.

   • Välj ikonen Fjärrkontroll i ikonfältet.

   • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

   2Välj Begär kontroll. Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran.

   Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i den meddelanderuta som visas på skärmen.

   3Välj OK.
     

   När kunden gett dig behörighet att styra programmet visas dialogrutan Programstyrning på kundens dator.

   4Be kunden att markera programmet som denne vill att du ska styra.

   Det delade programmet visas i delningsfönstret på din dator.

   5Välj musknappen för att ta kontroll över kundens program.

   Hjälp kunden att dela ett program

   Du kan hjälpa kunden att dela ett program om denne har problem med att göra det själv.
    1Välj Begär visning eller Begär kontroll i avsnittet Program i den meny som visas när kunden har anslutit till sessionen.

    Dialogrutan Visning av program eller Programstyrning visas på kundens skärm. I dialogrutan anges de program som körs på kundens dator.

    2Be kunden att göra något av följande:
    • Om det program som du vill se eller styra är igång ber du kunden att välja det i listan och sedan klicka Dela.

    • Om det program som du vill se eller styra inte är igång ber du kunden att välja Nytt program. Dialogrutan Nytt program visas med en lista över alla program som finns på datorn. Be kunden att välja programmet och klicka sedan på Dela.

    3För att sluta dela ber du kunden att gå till ikonfältet, namnlisten i ett av de öppna fönstren eller det nedre högra hörnet av skrivbordet.
    • I ikonfältet väljer du Session och > sluta dela .

    • I namnlisten i ett av de öppna fönstren väljer du Dela > Sluta dela .

    • Välj Dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet och välj Dela > sluta dela .

    Visa kunden ett program

    Du kan göra det möjligt för kunden att se ett program på din dator. Det kan vara användbart att visa ett program för kunden när du felsöker ett problem eller när du vill visa hur man utför en process.

     1Gå till CSR-intrumentpanelen, ikonfältet eller flersessionsfönstret.
     • Välj fliken Program på CSR-panelen.

     • Välj ikonen Fjärrkontroll i ikonfältet.

     • I flersessionsfönstret väljer du fliken Kund och sedan fliken Delning.

     2Välj Begär kontroll.

     Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan som visas på skärmen.

     3Välj OK.

     Du ser dialogrutan Visning av program som anger de program som körs på din dator.

     4Gör något av följande:
     • Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och klickar sedan på Dela.

     • Om det program som du vill dela inte är igång klickar du på Nytt program. Välj programmet och klicka sedan på Dela.

     Dela flera program med kunden

     Du kan dela flera program med din kund samtidigt. Det kan vara användbart att dela flera program när du behöver använda fler än ett program samtidigt för att hjälpa en kund.

      1Gå till ikonfältet, flersessionsfönstret, programmets namnlist eller det nedre högra hörnet av skrivbordet.
      • Klicka på Session i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

      • Välj menyn Dela i namnlisten för det program som du delar.

      • Klicka på Dela i det nedre högra hörnet av skrivbordet.

      2Klicka på Välj program i menyn som visas.

      Du ser dialogrutan Visning av program som anger alla de program som körs på din dator.

      3Gör något av följande:
      • Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och väljer Dela.

      • Om det program som du vill dela inte redan är igång klickar du på Nytt program. Markera det program som du vill dela i dialogrutan Nytt program och klicka sedan på Dela.

      Lämna över kontrollen för ditt program till kunden

      Du kan ge kunden kontroll över ett program när som helst under en supportsession. Det kan vara användbart att ge kunden kontroll över ett program på din dator om du vill ge kunden möjlighet att använda ett program som denne inte har tillgång till eller om du vill visa hur man utför en process.

        

      När du ger kunden kontroll över ett program kan denne öppna alla filer som är associerade med det på din dator under förutsättning att de inte är lösenordsskyddade.

       1Gå till CSR-intrumentpanelen eller ikonfältet.
       • Välj fliken Program på CSR-panelen.

       • Välj ikonen Fjärrkontroll i ikonfältet.

       2Välj Dela kontroll.

       Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i den meddelanderuta som visas på skärmen.

       3Välj OK.
       • Om du redan visar ett program för kunden kan denne sedan klicka i delningsfönstret för att ta kontroll över programmet.

       • Om du inte visar ett program för kunden öppnas dialogrutan Programstyrning som visar en lista över alla program som körs på din dator.

       4Gör något av följande:
       • Om det program som du vill dela är igång väljer du det i listan och väljer Dela.

       • Om det program som du vill dela inte är igång väljer du Nytt program. Du ser dialogrutan Visning av program som anger de program som körs på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

       Även när du redan visar ett program för din kund kan du ge denne kontroll över det utan att stoppa den aktuella delningssessionen.

       Var den här artikeln användbar?