Грешка:"Не можете да използвате Webex, защото вашата операционна система не се поддържа"

Всяка неподдържана операционна система ще доведе до появата на грешката.

Грешка:"Не можете да използвате Webex, защото вашата операционна система не се поддържа"

Получавам грешка "Не можете да използвате Webex, защото вашата операционна система не се поддържа".

"Вашата операционна система не се поддържа", когато се опитвате да се присъедините към събрание на Webex.

Грешка:"Не можете да използвате Webex, защото вашата операционна система не се поддържа.Препоръчваме да надстроите до поддържана операционна система .Вижте бележките по изданието на Webex за информация относно поддържаните операционни системи."


Причина:

Ще получите следната грешка, когато се опитвате да се присъедините към неподдържана операционна система:
Решение:

Всяка неподдържана операционна система ще доведе до появата на грешката.

Потребителите на следните операционни системи няма да могат да започват или да се присъединяват към събрания:

  • Акции и промоции
  • Windows Server 2003

За да разрешите проблема, присъединете се към събранието си от поддържана операционна система.

За помощ относно текущите системни изисквания вижте:

Беше ли полезна тази статия?