Błąd: „Nie możesz używać oprogramowania Webex, ponieważ Twój system operacyjny nie jest obsługiwany”

Każdy nieobsługiwany system operacyjny spowoduje wyświetlenie błędu.

Błąd: „Nie możesz używać oprogramowania Webex, ponieważ Twój system operacyjny nie jest obsługiwany”

Otrzymuję komunikat o błędzie „Nie możesz używać Webex, ponieważ Twój system operacyjny nie jest obsługiwany”.

„Twój system operacyjny nie jest obsługiwany” podczas próby dołączenia do spotkania Webex.

Błąd: „Nie możesz używać Webex, ponieważ Twój system operacyjny nie jest obsługiwany. Zalecamy uaktualnienie do obsługiwanego systemu operacyjnego. Informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych można znaleźć w uwagach do wydania Webex.'


Przyczyna:

Podczas próby dołączenia w nieobsługiwanym systemie operacyjnym pojawi się następujący błąd:
Rozwiązanie:

Każdy nieobsługiwany system operacyjny spowoduje wyświetlenie błędu.

Użytkownicy następujących systemów operacyjnych nie będą mogli rozpoczynać spotkań ani dołączać do nich:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, dołącz do spotkania z obsługiwanego systemu operacyjnego.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą bieżących wymagań systemowych, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?