Błąd: "Nie możesz korzystać z Webex, ponieważ twój system operacyjny nie jest obsługiwany"

Każdy nieobsługiwany system operacyjny spowoduje pojawienie się błędu.

Błąd: "Nie możesz korzystać z Webex, ponieważ twój system operacyjny nie jest obsługiwany"

Pojawia się błąd "Nie można używać Webex, ponieważ system operacyjny nie jest obsługiwany".

"Twój system operacyjny nie jest obsługiwany" podczas próby doczłodzenia do spotkania Webex.

Błąd: "Nie można korzystać z Webex, ponieważ system operacyjny nie jest obsługiwany. Zalecamy uaktualnienie do obsługiwanego systemu operacyjnego. Zapoznaj się z informacjami o wersji Webex, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych".


Przyczyna:

Podczas próby dołączenia w nieobsługiwanym systemie operacyjnym wystąpi następujący błąd:
Rozwiązanie:

Każdy nieobsługiwany system operacyjny spowoduje pojawienie się błędu.

Użytkownicy następujących systemów operacyjnych nie będą mogli rozpoczynać spotkań ani dołączać doniej:

  • Windows XP
  • System Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, dołącz do spotkania z obsługiwanego systemu operacyjnego.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą bieżących wymagań systemowych,zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?