Greška: 'Ne možete da koristite Webex jer vaš operativni sistem nije podržan'

Svaki nepodržani operativni sistem će prouzrokovati pojavu greške.

Greška: 'Ne možete da koristite Webex jer vaš operativni sistem nije podržan'

Dobijam grešku "Ne možete da koristite Webex jer vaš operativni sistem nije podržan".

'Vaš operativni sistem nije podržan' kada pokušavate da se pridružite Webex sastanku.

Greška: 'Ne možete da koristite Webex jer vaš operativni sistem nije podržan. Preporučujemo da ga nadogradite na podržani operativni sistem. Pogledajte napomene izdavanja Webexa za informacije o podržanim operativnim sistemima.'


Izazvati:

Kada pokušate da se pridružite nepodržanom operativnom sistemu, doći ćete do sledeće greške:
Rešenje:

Svaki nepodržani operativni sistem će prouzrokovati pojavu greške.

Korisnici na sledećim operativnim sistemima neće moći da započnu sastanke ili da im sepridruže:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003

Da biste rešili problem, pridružite se sastanku iz podržanog operativnog sistema.

Pomoć za trenutne sistemske zahteve pogledajteu članku:

Da li je ovaj članak bio koristan?