Greška:'Ne možete koristiti Webex jer vaš operativni sistem nije podržan'

Bilo koji nepodržani operativni sistem će prouzrokovati da se greška pojavi.

Greška:'Ne možete koristiti Webex jer vaš operativni sistem nije podržan'

Dobijam grešku „Ne možete koristiti Webex jer vaš operativni sistem nije podržan“.

'Vaš operativni sistem nije podržan' kada pokušavate da se pridružite Webex sastanku.

Greška:'Ne možete koristiti Webex jer vaš operativni sistem nije podržan.Preporučujemo da ga nadogradite na podržani operativni sistem.Pogledajte napomene o Webex izdanju za informacije o podržanim operativnim sistemima.'


Izazvati:

Dobićete sledeću grešku prilikom pokušaja pridruživanja na nepodržanom operativnom sistemu:
Rešenje:

Bilo koji nepodržani operativni sistem će prouzrokovati da se greška pojavi.

Korisnici na sledećim operativnim sistemima neće moći da započnu ili se pridruže sastancima:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003

Da biste rešili problem, pridružite se sastanku iz podržanog operativnog sistema.

Za pomoć u vezi sa trenutnim sistemskim zahtevima, pogledajte:

Da li je ovaj članak bio koristan?