Fel:"Du kan inte använda Webex eftersom ditt operativsystem inte stöds"

Felet visas om operativsystemet inte stöds.

Fel:"Du kan inte använda Webex eftersom ditt operativsystem inte stöds"

Jag får felmeddelandet "Du kan inte använda Webex eftersom ditt operativsystem inte stöds".

"Ditt operativsystem stöds inte" när du försöker ansluta till ett Webex-möte.

Fel:Du kan inte använda Webex eftersom ditt operativsystem inte stöds.Vi rekommenderar att du uppgraderar till ett operativsystem som stöds.Se Webex-versionsinformation för information om operativsystem som stöds."


Orsak:

Du får följande felmeddelande när du försöker delta i ett operativsystem som inte stöds:
Lösning:

Felet visas om operativsystemet inte stöds.

Användare med följande operativsystem kan inte starta eller delta i möten:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003

Om du vill lösa problemet ansluter du till ditt möte från ett operativsystem som stöds.

För hjälp med de aktuella systemkraven, se:

Var den här artikeln användbar?