שגיאה:'אינך יכול להשתמש ב - Webex מכיוון שמערכת ההפעלה שלך אינה נתמכת'

כל מערכת הפעלה שאינה נתמכת תגרום לשגיאה להופיע.

שגיאה:'אינך יכול להשתמש ב - Webex מכיוון שמערכת ההפעלה שלך אינה נתמכת'

אני מקבל שגיאת 'אינך יכול להשתמש ב - Webex מכיוון שמערכת ההפעלה שלך אינה נתמכת '.

'מערכת ההפעלה שלך אינה נתמכת' בעת ניסיון להצטרף לפגישת Webex.

שגיאה:'אינך יכול להשתמש ב - Webex מכיוון שמערכת ההפעלה שלך אינה נתמכת.אנו ממליצים לשדרג למערכת הפעלה נתמכת.עיין בהערות השחרור של Webex לקבלת מידע על מערכות הפעלה נתמכות .'


סיבה:

תקבל את השגיאה הבאה כאשר תנסה להצטרף למערכת הפעלה לא נתמכת:
פתרון:

כל מערכת הפעלה שאינה נתמכת תגרום לשגיאה להופיע.

משתמשים במערכות ההפעלה הבאות לא יוכלו להתחיל או להצטרף לפגישות:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003

כדי לפתור את הבעיה, הצטרף לפגישה שלך ממערכת הפעלה נתמכת.

לקבלת עזרה בדרישות המערכת הנוכחיות, ראה:

האם המאמר הועיל לך?