11 август 2021 г.

С новата версия се предлага следната нова функция:

Управление на сертификати в Webex Cloud-Connected UC : Тази функция подпомага централно управление на сертификати на Cisco Unified Communications Manager, незабавни съобщения и присъствие, клъстери на Cisco Unity Connection и Cisco Emergency Responder в разгръщането на контролния център. За повече информация вижте Управление на сертификати в Webex Cloud-Connected UC.

3 август 2021 г.

В това издание се прпедлага следната нова функция за мигриране:

Мигриране на телефона ви към Webex Calling : Тази функция помага за мигриране на корпоративните устройства в облак, като предоставя нова и автоматизирана миграция на фърмуера на устройството от Control Hub. За повече информация вижте Мигриране на телефона ви към Webex Calling.

18 юни 2021

За тази версия са достъпни следните функции на Analytics

 • Анализ на трафика : Тази функция дава възможност за показване на диаграми, които са свързани с местоположенията на трафика на повикванията и анализ на трафика на повикванията..

 • Анализ на капацитета : Тази функция позволява показването на диаграми, които са свързани с използването на съединителна линия.

4 май 2021 г.

За тази версия са достъпни следните функции на Analytics:

 • Активиране на Webex Cloud-Connected UC за организации : Можете да активирате или разрешите Webex Cloud-Connected UC за съществуващи организации от Контролния център безпроблемно. Тази опция е достъпна само за клиентски организации с Unified CM в помещението. Не е достъпна за организации с хостван в облак Unified CM, като хоствано решение за сътрудничество (HCS) и UCM Cloud.

  За повече информация вижте Активиране на Webex Cloud-свързани UC за организации.

 • Надграждане на модул на Webex Cloud-Connected UC : Автоматично надгражждане на софтуерната версия на Webex Cloud-Connected UC на ниво клъстер. Тази надстройка гарантира, че всички възли винаги изпълняват една и съща софтуерна версия.

  За повече информация вижте раздела Настройка на график за надграждаане на модула на Webex Cloud-Connected UC Module Upgrade Schedule в Настройка на Webex Cloud-Connected UC за устройства в помещението.

23 април 2020 г.

За това издание са достъпни следните функции за мигриране:

 • Планиране на мигрирането на Jabber : Използвайте напътствията за мигриране, за да планирате мигрирането на Jabber от разгръщане за помещени до разгръщане в облак. Тя ви дава възможност да съберете необходимата информация за съществуващите услуги за разполагане на потребителя на място. Освен това ви дава възможност да видите списъка с функции за незабавни съобщения и присъствие и Jabber, които могат или не могат да се назначават директно, когато преминавате към приложение на Webex ,след миграция. Напътствията помагат да планирате и изградите ефективно график за преминаване към облак.

  За повече информация вижте Планираане на Jabber Миграция.

 • Мигриране на Jabber към приложение на Webex : Използвате съветите за мигриране в контролния център, за да мигрирате потребители на Cisco Jabber с услуга Unified CM към приложението Webex. След мигрирането можете да продължите да използвате съществуващите опции за контрол на Cisco Jabber Call в приложението Webex. Приложението Webex предоставя на потребителите лекота при използване, която им позволява да осъществяват повиквания, да изпращат съобщения, да споделят файлове, да планират събрания, да показват състоянието на наличност и т. н.

  За повече информация вижте Мигриране на потребители на Jabber с Webex Cloud-свързани UC към Webex приложение.

5 април 2020 г.

За тази версия са достъпни следните функции на Analytics:

 • Поддръжка на SHA-512 : Тази функция ви дава възможност да изтеглите файл на COP агент, който има шифроване SHA-512. Това е приложимо за Unified CM версия 14.0.

 • Поддръжка на агент Baked-In : Unified CM 12.5 SU4 и Unified CM 14.0 се предлагат заедно с файл на COP агент. Това елиминира необходимостта от създаване на отделен файл на COP агент. Ако обаче искате, може все пак да създадете такъв.

  За повече информаця относно характеристиките вижте раздела Настройване на агенти и групи клъстери в Настройка на устройства с Webex Cloud-Connected UC за помещения .

18 декември 2020 г.

За тази версия са достъпни следните функции на Analytics:

 • Обновяване на потребителския интерфейс : Проектирахме отново оформлението на страницата "Общ преглед". Основните карти Опит в обслужването и Използване на ресурси вече се показват самостоятелно на страницата. Освен това имаа нови функции на потребителския интерфейс и те са описани в следващите раздели.

 • Скриване и разкриване на диаграма : Можете да скриете диаграма, от която не се нуждаете в момента или не е подходяща за вас. Можете също да отмените скриването на график, който преди това сте скрили. Това ви дава възможност да персонализирате изгледа на картите.

 • Пренареждане на последователност от диаграми : Можете да разбъркате последователността на диаграмите както на страниците за общ преглед, така и на други подобни данни. Това ви дава възможност да персонализирате изгледа на картите.

 • Преглед на информация за липсващи данни : Понякога поради загуба на някои телеметрични данни диаграмите на Google Analytics биха могли да показват непълни данни. Ако в диаграмите има липсващи данни, загубата на данни се обозначава с икона за мълния, която е показана от дясната страна на падащия списък за избор на времеви период на страницата на Google Analytics=

 • Още филтри за диаграми за опита в обслужването : На страницата с подробни данни на диаграмите за опит в обслужването имаи още филтри.

  Допълнителните филтри за диаграмите "Състояние на силата на звука на повикванията" са следните:

  • Възможност за мултимедия на крайна точка

  • Серии от крайни точки

  • Анализ на неуспеха при повиквания

  • Набор от устройства

  • Местоположение на САС

  • Физическо местоположение

  • Кодек

  • Модел на наушниците

  Допълнителните филтри, налични за диаграмите "Качество на аудиото при повикване“ са следните:

  • Възможност за мултимедия на крайна точка

  • Серии от крайни точки

  • Набор от устройства

  • Местоположение на САС

  • Физическо местоположение

  • Кодек

 • Още филтри за диаграми за използване на активи : На страницата с подробни данни на диаграмите "Използване на активи" има още филтри.

  Допълнителните филтрии за диаграмите "Брой повиквания", са следните:

  • Възможност за мултимедия на крайна точка

  • Серии от крайни точки

  • Набор от устройства

  • Местоположение на САС

  • Физическо местоположение

  • Модел на наушниците

  Допълнителните филтри за диаграмите "Продължителност на повикванията", са следните:

  • Възможност за мултимедия на крайна точка

  • Серии от крайни точки

  • Набор от устройства

  • Местоположение на САС

  • Физическо местоположение

  • Модел на наушниците

 • Диаграми за приемане на крайни точки : В категорията "Използване на активи" добавихме обзорните и подробни диаграми за "Приемане на крайна точка". Тези диаграми ви помагат да разберете използването на крайните точки по време на обажданията.

 • Диаграми за приемане на наушници : В категорията "Използване на активи" добавихме обзорните и подробни диаграми за Приемане на наушници. Тези диаграми ви помагат да разберете използването на наушниците по време на повикване.

 • HTTP прокси удостоверявам: Услегата Webex Cloud-Connected UC вече поддържа удостоверени с HTTP прокси сървъри.. Поддържаните схеми за удостоверяване на прокси са Basic и Digest.

 • Съобщаване за грешки и предупреждения : Можете да прегледате проблемите, които възникват във вашата инфраструктура на място, която засягат непрекъснатото функциониране на услугата Webex Cloud-Connected UC. Тези проблеми биха могли да причинят загуба на данни за телеметрията, забавяне на данните или неправилни данни, които се показват в графиките на Google Analytics. Въз основа на тежестта на проблема, той се класифицира или като грешка, или като предупреждение. Този вид отчитане ви дава възможност да предприемете необходими действия, за да отстраните всеки проблем в помещението, който засяга изпращането на данни до услугата Webex Cloud-Connected UC и вземането на информирани решения.

 • Клъстерна група и изтриване на клъстер : От контролния център можете да премахнете или клъстерна група, или клъстер, който вече не изисква да бъде свързан към облака. Това ви дава възможност за ефективно управление на инфраструктурата, която е свързана към облака.

Какво да правим по-нататък