23 september 2021

Följande nya analysfunktioner är tillgängliga i den här versionen:

Användarfilter i Analytics och nya diagram:

Du kan använda användarfilter som användar-ID, URI och telefonnummer till att filtrera de olika diagrammen i Analytics. Den här informationen finns också i data som laddas ner för diagrammen Användningsupplevelse och Användning av tillgångar. Analytics har nu stöd för diagrammen Uppringande nummer och Uppringt nummer.

Mer information finns i Analyser för Webex Cloud-Connected UC.

8 september 2021

Följande nya funktioner är tillgängliga i den här versionen:

Instrumentpanel för åtgärder och webbaserat verktyg för övervakning i realtid (RTMT):

Instrumentpanelen för åtgärder ger en vy över de samtal som ringts i det lokala nätverket den senaste timmen och fungerar som startpunkt för det webbaserade verktyget för övervakning i realtid (RTMT).

Nu finns ett webbaserat RTMT med de viktigaste funktionerna från det lokala verktyget. I det webbaserade RTMT kan du övervaka realtidsbeteendet för Unified CM, IM och Presence samt de Cisco Unity Connection-kluster du har registrerat.

Mer information finns i Instrumentpanelen för åtgärder.

1 september 2021

Följande nya funktioner är tillgängliga i den här versionen:

Migrera Unified CM till Webex

Med den här funktionen kan du migrera Unified CM-inställningar för användare, enheter, nummer och platser till Webex Calling så att du får en bättre användarupplevelse. Mer information finns i Migrera Unified CM till Webex.

Migrera användare och kontakter till Webex

Med den här funktionen kan du migrera dina användare och kontakter i Unified CM till Control Hub. Använd det här migreringsverktyget om du inte vill använda katalogsynkronisering eller den manuella exporten med CSV-filer. Mer information finns i Migrera användare och kontakter till Webex.


Den här versionen saknar stöd för synkronisering av kontakter.

11 augusti 2021

Följande nya funktioner är tillgängliga i den här versionen:

Certificate Management i Webex Cloud-Connected UC: den här funktionen hjälper till med central hantering av certifikat från Cisco Unified Communications Manager, IM och Presence, Cisco Unity Connection och Cisco Emergency Responder-kluster i din distribution från Control Hub. Mer information finns i Certificate Management i Webex Cloud-Connected UC.

3 augusti 2021

Följande nya migreringsfunktion är tillgänglig i den här versionen:

Migrera din telefon till Webex Calling: den här funktionen hjälper dig att migrera företagsenheter till molnet via en ny och automatiserad migrering av fast programvara från Control Hub. Mer information finns i Migrera din telefon till Webex Calling.

18 juni 2021

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Trafikanalys: med den här funktionen kan du visa diagram som gäller samtalstrafikplatser och samtalstrafikanalys.

 • Kapacitetsanalys: med den här funktionen kan du visa diagram som gäller trunkanvändning.

4 maj 2021

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Aktivera Webex Cloud-Connected UC för organisationer: det är smidigt att aktivera Cloud-Connected UC för befintliga organisationer via Control Hub. Det här alternativet är bara tillgängligt för kundorganisationer med en lokal distribution av Unified CM. Det är inte tillgängligt för organisationer med en molndistribution av Unified CM som HCS (Hosted Collaboration Solution) eller UCM Cloud.

  Mer information finns i Aktivera Webex Cloud-Connected UC för organisationer.

 • Uppgradering av Webex Cloud-Connected UC-modulen: uppgradera programvaran i Webex Cloud-Connected UC-modulerna automatiskt på klusternivå. Det här gör att alla noder alltid kör samma version av programvaran.

  Mer information finns i Konfigurera uppgraderingsschemat för Webex Cloud-Connected UC-moduler i Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

23 april 2020

Följande nya migreringsfunktioner är tillgängliga i den här versionen:

 • Planera migreringen av Jabber: använd Migration Insights till att planera din Jabber-migrering från en lokal distribution till en molndistribution. Med den här funktionen kan du samla in nödvändig information om användarens befintliga lokala distribuerade tjänster. Du kan också visa listan med Jabber-funktioner för snabbmeddelanden och närvaro som eventuellt kan mappas direkt när du byter till Webex-appen efter migreringen. Med den här informationen kan du planera och skapa en tidslinje för en effektiv flytt till molnet.

  Mer information finns i Planera din Jabber-migrering.

 • Migrera Jabber till Webex-appen: använd migreringsguiden i Control Hub till att migrera Cisco Jabber-användare med samtalstjänsten Unified CM till Webex-appen. Efter migreringen kan du fortsätta att använda de befintliga alternativen för samtalskontroll i Cisco Jabber i Webex-appen. Webex-appen är en användarvänlig miljö där användarna kan ringa samtal, skicka meddelanden, dela filer, schemalägga möten och visa tillgänglighetsstatus.

  Mer information finns i Migrera Jabber-användare med Webex Cloud-Connected UC till Webex-appen.

5 april 2020

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Stöd för SHA-512: med den här funktionen kan du ladda ner en COP-fil för agenter med SHA-512-kryptering. Det här gäller för version 14 av Unified CM.

 • Inbyggt agentstöd: COP-filen för agenter ingår i versionerna Unified CM 12.5 SU4 och Unified CM 14. Du behöver därför inte skapa någon separat COP-fil för agenter. Men om du vill kan du ändå skapa en.

  Mer information om funktionerna finns i avsnittet Konfigurera agenter och klustergrupper i Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

18 december 2020

Följande nya analysfunktioner finns tillgängliga i denna version:

 • Uppdatering av användargränssnittet: vi har gjort om layouten på sidan Översikt. De viktigaste korten för Serviceupplevelse och Tillgångsanvändning visas nu på en enda sida. Dessutom finns det nya funktioner i användargränssnittet som beskrivs i avsnitten nedan.

 • Dölj och visa ett diagram: du kan dölja ett diagram som inte behövs för tillfället eller som inte är relevant för dig. Du kan också visa diagram som du har valt att dölja tidigare. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.

 • Omsortera diagramordningen: Du kan blanda diagramordningen på både översikts- och detaljsidorna. På så sätt kan du anpassa din vy över korten.

 • Visa information om saknade data : ibland kan analysdiagram visa ofullständiga data p.g.a. förlust av vissa telemetridata. Om det saknas data i ett diagram visas det med en blixtikon till höger i listrutan för val av tidsperiod på sidan Analys.

 • Fler filter för diagrammet Serviceupplevelse: det finns fler tillgängliga filter på detaljsidan i diagrammet Serviceupplevelse.

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalsvolymstatus:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Analys av samtalsfel

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

  • Headset efter modell

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalsljudkvalitet:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Codec

 • Fler filter för diagrammet Tillgångsanvändning: det finns fler tillgängliga filter på detaljsidan i diagrammet Tillgångsanvändning.

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalsräknare:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

  Här är de nya filtren för diagrammet Samtalslängd:

  • Kapacitet för slutpunktsmedia

  • Slutpunktsserie

  • Enhetsgrupp

  • CAC-plats

  • Fysisk plats

  • Headset efter modell

 • Diagram över Implementering av slutpunkter: i kategorin Tillgångsanvändning har vi lagt till en översikt och detaljerade diagrammen för Implementering av slutpunkter. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av slutpunkter under samtal.

 • Diagram över Implementering av headset: i kategorin Tillgångsanvändning har vi lagt till en översikt och detaljerade diagrammen för Implementering av headset. Dessa diagram hjälper dig att förstå användningen av headset under samtal.

 • Autentisering av HTTP-proxy: Webex Cloud-Connected UC-tjänsten har nu stöd för autentiserade HTTP-proxyservrar. Den proxyautentisering som stöds är Basic och Digest.

 • Fel- och varningsrapportering: du kan se problem som uppstår i den lokala infrastrukturen som påverkar Webex Cloud-Connected UC-tjänstens funktion. Sådana problem kan leda till förlust av telemetridata, försenade data eller att felaktiga data visas i analysdiagrammen. Beroende på hur allvarligt problemet är klassificeras det som ett fel eller en varning. Med den här typen av rapportering kan du vidta nödvändiga åtgärder för de lokala problem som påverkar data som skickas till Webex Cloud-Connected UC-tjänsten och fatta välgrundade beslut.

 • Klustergrupp och klusterborttagning: i Control Hub kan du ta bort antingen en klustergrupp eller ett kluster som du inte längre behöver ha anslutet till molnet. På så sätt kan du effektivt hantera infrastrukturen som är ansluten till molnet.

Nästa steg