Може да използвате група гласова поща за някой от следните сценарии:

 • Нуждаете се от гласова поща с общо предназначение за отдел или работна група.

 • Искате да добавите опция за гласова поща към автоматично придружител или ловна група.

 • Бихте искали да изпратите преливащите входящи обаждания от опашка за обаждания до споделена кутия за гласова поща.

 • Имате потребители, които се нуждаят само от кутия за гласова поща.

Можете да създадете споделена гласова поща или входяща факс кутия, като създадете нова група гласова поща в Control Hub.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Група гласова поща > Създаване на група гласова поща.

3

На страницата Основи въведете следната информация и след това щракнете върху напред.

 • Местоположение—Където е присвоена тази услуга за група гласова поща.
 • Име на група гласова поща— Името, използвано за идентифициране на тази група гласова поща.
 • Телефонен номер—Присвояване на телефонен номер и/или разширение.

   

  За факс услуга е необходим отделен, пълен телефонен номер. Само за услуга за гласова поща телефонен номер не е задължителен.

 • ИД на повикващия Собствено име и Фамилия– Представени при прехвърляне или препращане на обаждания от тази група гласова поща.
 • Код за достъп до гласова поща—Използвайте този код за достъп до групата гласова поща, когато се обаждате.
4

На страницата Настройки въведете следната информация и след това щракнете върху Напред.

 • Език—Изберете езика за аудио обявленията.
 • Място за съхранение на съобщения— Изберете къде да се съхраняват съобщенията.
 • Известие за ново съобщение— Получаване на известия за всякакви нови гласови съобщения или факсове на имейл адрес.

  Ако е активиран, въведете имейл адреса.

 • Факс съобщения –Разрешете това, за да позволите на тази група гласова поща да получава факс съобщения.
 • Допълнителни Настройки на гласовата поща— Изберете едно или и двете от следните:
  • Поставете отметка в квадратчето Прехвърляне към '0' към телефонен номер и въведете телефонния номер, на който се прехвърлят обаждащите се.

  • Поставете отметка в квадратчето Имейл копие на съобщение и въведете имейл адреса, на който се изпраща записът на всички гласови съобщения.

5

На страницата Преглед под всеки раздел прегледайте новите си настройки на групата гласова поща, за да се уверите, че всичко е правилно. Можете да щракнете върху "Назад", за да направите всякакви промени, или да кликнете върху Създаване, за да приложите настройките към новата си група гласова поща.

6

Щракнете върху Готово, когато завършите.

Какво да направите след това

Ако сте настроили групата гласова поща за конкретна работна група или конкретни потребители, ще трябва да споделите номера на групата гласова поща и код за достъп с тези потребители или групи. Също така ще трябва да добавите телефонен номер или разширение към гласовия портал , ако вече не сте гонаправили.

1

От изгледа за администриране на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Щракнете върху Група гласова поща и след това изберете групата гласова поща, за да редактирате.

3

В страничния панел под Настройки на гласовата поща изберетестрелката до Гласова поща, за да се разшири.

4

Използвайте превключването, за да разрешите или деактивирате тази услуга за група гласова поща.

5

Ако деактивирате, се появява изскачащ прозорец, който ви моли да потвърдите, щракнете върху Добре.

Можете да редактирате настройките за създадена преди това група гласова поща по всяко време в Control Hub.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Кликнете върху Група гласова поща и изберете групата гласова поща, която да редактирате.

3

В страничния панел под Общи настройки можете даредактирате Телефонния номер и/или Разширението и ИД на повикващия.


 

Местоположението не може да се променя. Трябва да изтриете тази група за гласова поща и да я създадете отново, за да промените местоположението.

4

Под Настройки на гласовата пощаизберете стрелката до Гласова поща, за да се разшири и за да редактирате допълнителните настройки на гласовата поща.


 

Ако услугата за група гласова поща е за деактивирана, допълнителните настройки не се показват.

5

Под Езикизберете езика, който да се прилага за аудио съобщенията.

6

Под Поздрави изберетесъобщението, което се възпроизвежда, когато обаждащите се достигнат до тази гласова поща.

 • Поздрав по подразбиране— Възпроизвежда поздрав по подразбиране за входящи повиквания.
 • Персонализиран поздрав —Качване на аудио файл или запис на поздрав с помощта на функцията за запис.
7

Под Факс съобщенияможете да разрешите или забраните тази група гласова поща да получава факс съобщения.

8

Под Допълнителни настройки на гласовата пощаможете да изберете едно или и двете от следните:

 • Поставете отметка в квадратчето Прехвърляне към '0' към телефонен номер и въведете телефонния номер, на който се прехвърлят обаждащите се.

   

  Ако изберете тази опция, уверете се, че поздравът ви с гласова поща информира обаждащите се, че натискането на '0' ще ги прехвърли.

 • Поставете отметка в квадратчето Имейл копие на съобщение и въведете имейл адреса, на който се изпраща записът на всички гласови съобщения.
9

Под Промяна на код за достъп с гласова пощаможете да промените код за достъп за тази група гласова поща.

10

След като завършите всичките си редактиви в групата гласова поща, щракнете върху Запиши.

Можете да разпредилите телефонен номер или разширение от група за гласова поща.


Ако използвате функцията за група гласова поща за факс услуга, е необходим телефонен номер. Ако го използвате само за гласова поща, телефонен номер не е задължителен.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Кликнете върху Група гласова поща и изберете групата гласова поща, която да редактирате.

3

В колоната Действия изберетеUnassign.

4

Получавате подкана да потвърдите, че искате да разпредите този телефонен номер от групата гласова поща. Щракнете върху Unassign, за да потвърдите.


 

Ако е разрешено изпращане на факс съобщения за тази група гласова поща, получавате подкана да забраните факс съобщение, преди да разпределят телефонния номер. За да потвърдите, щракнете върху Добре. След това щракнете върху Забрани и Unassign.

Можете да изтриете създадена преди това група гласова поща. Когато дадена група гласова поща бъде премахната, всички съобщения и свързани данни се изтриват и не могат да бъдат възстановени. Ако има присвоен телефонен номер или разширение, то е непристояние.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Услуги , иизберете Извикване > Функции.

2

Кликнете върху Група гласова поща и намерете групата гласова поща, за да изтриете от списъка.

3

В колоната Действия изберете.

4

За да потвърдите, щракнете върху Изтриване.

Можете да получите достъп до съобщенията на гласовата поща в пощенска кутия на група гласова поща от всеки телефон.

1

Направете едно от следните неща:

 • От всеки телефон наберете телефонния номер на гласовия портал.

   

  Ако не знаете телефонния номер на гласовия портал на местоположението си, попитайте администратора си.

 • От IP телефон Cisco натиснете клавиша Съобщения.
2

Когато получите подкана, въведете телефонния номер или разширението на групата гласова поща.

3

Въведете код за достъп за групата гласова поща.

4

Следвайте гласовите подкани.