Skupinu hlasových zpráv můžete použít pro kterýkoli z následujících scénářů:

 • Potřebujete všeobecnou hlasovou schránku pro oddělení nebo pracovní skupinu.

 • Chcete přidat možnost hlasové schránky do autoservisu nebo skupiny lovců.

 • Přeplněné příchozí hovory z fronty hovorů chcete odeslat do sdílené hlasové schránky.

 • Máte uživatele, kteří potřebují pouze hlasovou schránku.

Sdílenou hlasovou schránku nebo příchozí faxovou schránku můžete vytvořit vytvořením nové skupiny hlasových zpráv v ovládacím centru.

1

V zobrazení pro zákazníky na adrese https://admin.webex.com/ přejděte do části Služby a vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Skupina hlasových zpráv > Vytvořit skupinu hlasových zpráv.

3

Na stránce Základy zadejte následující informace a klikněte na tlačítko Další.

 • Umístění-Kde je tato služba hlasové schránky přiřazena.
 • Název hlasové schránky - Název používaný k identifikaci této hlasové schránky.
 • Telefonní číslo-Přiřaďte telefonní číslo a/nebo rozšíření.

   

  Pro faxové služby je vyžadováno samostatné, úplné telefonní číslo. Pouze pro hlasovou službu je telefonní číslo volitelné.

 • ID volajícího Křestní jméno a Příjmení- Zobrazuje se, když jsou hovory přenášeny nebo přesměrovány z této hlasové schránky.
 • Heslo hlasové schránky - Použijte tento kód pro přístup ke skupině hlasové schránky, když voláte.
4

Na stránce Nastavení zadejte následující informace a klikněte na tlačítko Další.

 • Jazyk-Vyberte jazyk pro zvuková oznámení.
 • Úložiště zpráv -Vybertesi, kde jsou zprávy uloženy.
 • Oznámení o nové zprávě - Přijímejte oznámení o nových hlasových zprávách nebo faxech na e-mailovou adresu.

  Pokud je povoleno, zadejte e-mailovou adresu.

 • Faxové zprávy- Povolením této možnosti umožníte této skupině hlasových zpráv přijímat faxové zprávy.
 • Další nastavení hlasové schránky - zvolte jednu nebo obě z následujících možností:
  • Zaškrtněte políčko Přenést na telefonní číslo „0“ a zadejte telefonní číslo, na které jsou volající přenášeni.

  • Zaškrtněte políčko Odeslat kopii zprávy e-mailem a zadejte e-mailovou adresu, na kterou je odesílán záznam všech hlasových zpráv.

5

Na stránce Kontrola pod každou kartou zkontrolujte nastavení nové hlasové schránky, abyste se ujistili, že je vše správně. Pro provedení jakýchkoli změn můžete kliknout na tlačítko Zpět nebo na tlačítko Vytvořit a použít nastavení pro novou skupinu hlasových zpráv.

6

Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

Co dělat dál

Pokud jste pro konkrétní pracovní skupinu nebo konkrétní uživatele nastavili skupinu hlasové schránky, budete muset s těmito uživateli nebo skupinami sdílet číslo skupiny hlasové schránky a přístupový kód. Pokud jste tak ještě neučinili, budete muset do hlasového portálu přidat telefonní číslo nebo rozšíření.

1

V zobrazení Správce zákazníků na adrese https://admin.webex.com/ přejděte do části Služby a vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Skupina hlasových zpráv a vyberte skupinu hlasových zpráv, kterou chcete upravit.

3

V bočním panelu v části Nastavení hlasové schránky vyberte šipku vedle položky Hlasová schránka, kterou chcete rozbalit.

4

Pomocí přepínače aktivujte nebo deaktivujte tuto službu hlasové schránky.

5

Pokud deaktivujete, zobrazí se vyskakovací okno s výzvou k potvrzení, klepněte na tlačítko OK.

Nastavení dříve vytvořené hlasové schránky můžete kdykoli upravit v ovládacím centru.

1

V zobrazení pro zákazníky na adrese https://admin.webex.com/ přejděte do části Služby a vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Skupina hlasových zpráv a vyberte skupinu hlasových zpráv, kterou chcete upravit.

3

V bočním panelu v části Obecná nastavení můžete upravit telefonní číslo a/nebo rozšíření a ID volajícího.


 

Místo nemůže být změněno. Musíte smazat tuto skupinu hlasové schránky a znovu ji vytvořit pro změnu umístění.

4

V části Nastavení hlasové schránky vyberte šipku vedle položky Hlasová schránka, abyste rozbalili a upravili další nastavení hlasové schránky.


 

Pokud je služba hlasové schránky zakázána, další nastavení se nezobrazí.

5

V části Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít pro zvuková oznámení.

6

V části Pozdrav vyberte zprávu, která se přehrává, když volající dosáhne této hlasové schránky.

 • Výchozí pozdrav- Přehrává výchozí pozdrav pro příchozí hovory.
 • Vlastní pozdrav - Nahrajte zvukový soubor nebo nahrajte pozdrav pomocí funkce nahrávání.
7

V části Faxové zprávy můžete tuto skupinu hlasových zpráv povolit nebo zakázat pro přijímání faxových zpráv.


 

Tato možnost nemusí být k dispozici, pokud je zakázáno přeposílání hlasové schránky.

8

V části Další nastavení hlasové schránky si můžete vybrat jednu nebo obě z následujících možností:

 • Zaškrtněte políčko Přenést na telefonní číslo „0“ a zadejte telefonní číslo, na které jsou volající přenášeni.

   

  Pokud zvolíte tuto možnost, ujistěte se, že váš hlasový pozdrav informuje volající, že stisknutím '0' přenese je.

 • Zaškrtněte políčko Odeslat kopii zprávy e-mailem a zadejte e-mailovou adresu, na kterou je odesílán záznam všech hlasových zpráv.
9

V části Změnit heslo hlasové schránky můžete změnit heslo pro tuto skupinu hlasové schránky.

10

Po dokončení všech úprav hlasové schránky klikněte na tlačítko Uložit.

Telefonní číslo nebo příponu můžete ze skupiny hlasové schránky zrušit.


Pokud používáte funkci skupiny hlasových zpráv pro faxovou službu, je vyžadováno telefonní číslo. Pokud jej používáte pouze pro hlasovou schránku, telefonní číslo je volitelné.

1

V zobrazení pro zákazníky na adrese https://admin.webex.com/ přejděte do části Služby a vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Skupina hlasových zpráv a vyberte skupinu hlasových zpráv, kterou chcete upravit.

3

Ve sloupci Akce vyberte možnost Zrušit přiřazení .

4

Budete vyzváni k potvrzení, že chcete zrušit přiřazení tohoto telefonního čísla ze skupiny hlasové schránky. Potvrďte kliknutím na tlačítko Zrušit přiřazení.


 

Pokud je pro tuto skupinu hlasových zpráv povoleno zasílání faxových zpráv, budete vyzváni, abyste před zrušením přiřazení telefonního čísla faxovou zprávu deaktivovali. Pro potvrzení klikněte na tlačítko OK. Poté klikněte na tlačítko Zakázat a zrušit přiřazení.

Můžete odstranit dříve vytvořenou skupinu hlasových zpráv. Když je skupina hlasové schránky odstraněna, všechny zprávy a související data jsou odstraněny a nelze je obnovit. Pokud je přiřazeno telefonní číslo nebo rozšíření, není přiřazeno.

1

V zobrazení pro zákazníky na adrese https://admin.webex.com/ přejděte do části Služby a vyberte Volání > Funkce.

2

Klikněte na položku Skupina hlasových zpráv a najděte skupinu hlasových zpráv, kterou chcete ze seznamu odstranit.

3

Ve sloupci Akce vyberte.

4

Pro potvrzení klikněte na tlačítko Odstranit.

K hlasovým zprávám v hlasové schránce můžete přistupovat z libovolného telefonu.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Z jakéhokoliv telefonu vytočte telefonní číslo hlasového portálu.

   

  Pokud neznáte telefonní číslo hlasového portálu, zeptejte se administrátora.

 • Z telefonu Cisco IP stiskněte klávesu Messages.
2

Po zobrazení výzvy zadejte skupinové telefonní číslo hlasové schránky nebo rozšíření.

3

Zadejte heslo pro skupinu hlasové schránky.

4

Postupujte podle hlasových pokynů.