Skupinu hlasové schránky můžete použít pro některý z následujících scénářů:

 • Potřebujete hlasovou schránku pro obecné účely pro oddělení nebo pracovní skupinu.

 • Chcete přidat možnost hlasové schránky do skupiny automatického obsluhy nebo lovu.

 • Chcete odeslat přetečené příchozí hovory z fronty hovorů do sdíleného hlasového schránky.

 • Máte uživatele, kteří potřebují pouze hlasové schránky.

Sdílenou hlasovou schránku nebo příchozí faxové pole můžete vytvořit vytvořením nové skupiny hlasových zpráv v Ovládacím centru.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/části Přejděte do služby a zvolte Volání > funkce.

2

Klikněte na Skupina hlasové schránky > Vytvořit skupinu hlasové schránky.

3

Na stránce Základy zadejte následující informace a klikněte na Další.

 • Umístění– Kde je přiřazena tato služba skupiny hlasové schránky.
 • Název skupiny hlasové schránky– název použitý k identifikaci této skupiny hlasové schránky.
 • Telefonní číslo– Přiřaďte telefonní číslo a/nebo rozšíření.

   

  Pro faxovou službu je vyžadováno samostatné úplné telefonní číslo. Pouze pro službu hlasové schránky je telefonní číslo nepovinné.

 • Křestní jméno a příjmení ID volajícího– zobrazí se při přenosu nebo přesměrování hovorů z této skupiny hlasové schránky.
 • Přístupový kód hlasové schránky– Tento kód slouží k přístupu ke skupině hlasové schránky při volání.
4

Na stránce Nastavení zadejte následující informace a klikněte na Další.

 • Jazyk– Vyberte jazyk zvukových oznámení.
 • Úložiště zpráv– Vyberte, kde se zprávy ukládají.
 • Nové oznámení ozprávách – Přijímejte oznámení o nových hlasových zprávách nebo faxech na e-mailovou adresu.

  Pokud je tato možnost povolena, zadejte e-mailovou adresu.

 • Faxové zprávy– Povolte to, aby tato skupina hlasové schránky mohla přijímat faxové zprávy.
 • Další nastavení hlasové schránky– Vyberte jedno nebo obě z těchto možností:
  • Zaškrtněte políčko Převod na "0" na telefonní číslo a zadejte telefonní číslo, na které jsou volající převedeni.

  • Zaškrtněte políčko Poslat kopii zprávy e-mailem a zadejte e-mailovou adresu, na kterou je odesílán záznam všech hlasových zpráv.

5

Na stránce Revize si pod každou kartou zkontrolujte nová nastavení skupiny hlasové schránky, abyste se ujistili, že je vše v pořádku. Kliknutím na Zpět můžete provést jakékoli změny nebo kliknutím na Vytvořit použít nastavení pro novou skupinu hlasové schránky.

6

Po dokončení klikněte na Hotovo.

Co dělat dál

Pokud jste nastavili skupinu hlasové schránky pro určitou pracovní skupinu nebo konkrétní uživatele, budete muset s těmito uživateli nebo skupinami sdílet číslo skupiny hlasové schránky a přístupový kód. Pokud jste tak ještě neučinili, budete také muset do hlasového portálu přidat telefonní číslo neborozšíření.

1

V zobrazení správce zákazníka v https://admin.webex.com/části Přejděte do služby a zvolte Volání > funkce.

2

Klikněte na Skupina hlasové schránky a vyberte skupinu hlasové schránky, která chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Nastavení hlasové schránky vybertešipku vedle hlasové schránky, chcete-li ji rozbalit.

4

Pomocí přepínače povolte nebo zakažte tuto službu skupiny hlasových zpráv.

5

Pokud vypínáte, zobrazí se vyskakovací okno s žádostí o potvrzení, klikněte na Tlačítko V pořádku.

Nastavení dříve vytvořené skupiny hlasové schránky můžete kdykoli upravit v Ovládacím centru.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/části Přejděte do služby a zvolte Volání > funkce.

2

Klikněte na Skupina hlasové schránky a vyberte skupinu hlasové schránky, která chcete upravit.

3

Na bočním panelu v části Obecná nastavenímůžete upravit telefonní číslo a/nebo rozšíření a IDvolajícího.


 

Polohu nelze změnit. Chcete-li změnit umístění, musíte tuto skupinu hlasové pošty odstranit a znovu ji vytvořit.

4

V části Nastavení hlasové schránky vybertešipku vedle hlasové schránky, chcete-li rozbalit a upravit další nastavení hlasové schránky.


 

Pokud je služba skupiny hlasových zpráv zakázána, další nastavení se nezobrazí.

5

V části Jazyk vybertejazyk, který se má vztahovat na zvuková oznámení.

6

V části Pozdravyvyberte zprávu, která se zobrazí, když se volající dostanou do této hlasové schránky.

 • Výchozí pozdrav– Přehraje výchozí pozdrav pro příchozí hovory.
 • Vlastní pozdrav– Nahrajte zvukový soubor nebo nahrajte pozdrav pomocí funkce nahrávání.
7

V části Faxové zprávymůžete povolit nebo zakázat tuto skupinu hlasových zpráv pro příjem faxových zpráv.

8

V části Další nastavení hlasové schránky můžete zvolit jedno nebo obě z těchtomožností:

 • Zaškrtněte políčko Převod na "0" na telefonní číslo a zadejte telefonní číslo, na které jsou volající převedeni.

   

  Pokud vyberete tuto možnost, ujistěte se, že váš pozdrav hlasové schránky informuje volající, že stisknutím tlačítka "0" je přenesete.

 • Zaškrtněte políčko Poslat kopii zprávy e-mailem a zadejte e-mailovou adresu, na kterou je odesílán záznam všech hlasových zpráv.
9

V části Změnit přístupový kód hlasové schránkymůžete změnit přístupový kód pro tuto skupinu hlasové schránky.

10

Po dokončení všech úprav ve skupině hlasové schránky klikněte na Uložit.

Telefonní číslo nebo rozšíření můžete odeřadit ze skupiny hlasové schránky.


Pokud používáte funkci skupiny hlasové schránky pro faxovou službu, je vyžadováno telefonní číslo. Pokud jej používáte pouze pro hlasovou schránku, telefonní číslo je volitelné.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/části Přejděte do služby a zvolte Volání > funkce.

2

Klikněte na Skupina hlasové schránky a vyberte skupinu hlasové schránky, která chcete upravit.

3

Ve sloupci Akce vyberte Nepřiřazení.

4

Zobrazí se výzva k potvrzení, že chcete toto telefonní číslo odřadit ze skupiny hlasové schránky. Kliknutím na Unassign potvrďte.


 

Pokud je pro tuto skupinu hlasových zpráv povoleno zasílání faxových zpráv, budete před přiřazením telefonního čísla vyzváni k zakázání faxové zprávy. Pokud chcete potvrdit, klikněte na Tlačítko V pořádku. Potom klikněte na Zakázat a přiřadit.

Dříve vytvořenou skupinu hlasové schránky můžete odstranit. Po odebrání skupiny hlasové schránky se všechny zprávy a související data odstraní a nelze je obnovit. Pokud je přiřazeno telefonní číslo nebo rozšíření, je nepřiřazeno.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/části Přejděte do služby a zvolte Volání > funkce.

2

Klikněte na Skupina hlasové schránky a najděte skupinu hlasové schránky, která chcete ze seznamu odstranit.

3

Ve sloupci Akce vyberte .

4

Pokud chcete potvrdit, klikněte na Odstranit.

Ke zprávám hlasové schránky v doručené poště skupiny hlasové schránky máte přístup z libovolného telefonu.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Z libovolného telefonu vytočte telefonní číslo hlasového portálu.

   

  Pokud neznáte telefonní číslo hlasového portálu ve své lokalitě, zeptejte se správce.

 • Z IP telefonu Cisco stiskněte klávesu Zprávy.
2

Po zobrazení výzvy zadejte telefonní číslo nebo rozšíření skupiny hlasové schránky.

3

Zadejte přístupový kód pro skupinu hlasové schránky.

4

Postupujte podle hlasových výzev.