Du kan bruke en telefonsvarergruppe for følgende scenarier:

 • Du trenger en generell telefonsvarer for en avdeling eller arbeidsgruppe.

 • Du vil legge til et alternativ for talepost i en automatisk svartjeneste eller jaktgruppe.

 • Du vil sende de overflyterte innkommende anropene fra en anropskø til en delt telefonsvarerboks.

 • Du har brukere som bare trenger en telefonsvarerboks.

Du kan opprette en delt telefonsvarer eller innkommende faksboks ved å opprette en ny telefonsvarergruppe i Kontrollhub.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk Gruppe for talepost > Opprett telefonsvarergruppe.

3

På siden Grunnleggende, oppgi følgende informasjon og klikk deretter på Neste.

 • Plassering– Hvor denne tjenesten for telefonsvarergruppen er tilordnet.
 • Gruppenavn for talepost– Navnet som brukes til å identifisere denne telefonsvarergruppen.
 • Telefonnummer– Tilordne et telefonnummer og/eller internnummer.

   

  For fakstjeneste kreves det et separat, fullstendig telefonnummer. For bare telefonsvarertjenesten er et telefonnummer valgfritt.

 • Oppringer-ID Fornavn og Etternavn– Presenteres når samtaler overføres eller videresendes fra denne telefonsvarergruppen.
 • Passord for talepost– Bruk denne koden til å få tilgang til telefonsvarergruppen når du ringer.
4

Skriv inn følgende informasjon på Innstillinger -siden, og klikk deretter Neste.

 • Språk– Velg språk for lydkunngjøringene.
 • Meldingslagring– Velg hvor meldinger skal lagres.
 • Varsel om nymelding – Motta varsler om eventuelle nye telefonsvarer eller fakser til en e-postadresse.

  Hvis den er aktivert, skriver du inn e-postadressen.

 • Faksmeldinger– Aktiver dette slik at denne telefonsvarergruppen kan motta faksmeldinger.
 • Flere innstillinger for talepost– Velg ett eller begge av følgende:
  • Merk av for Overfør til '0' til telefonnummer , og skriv inn telefonnummeret som innringere overføres til.

  • Merk av for Send en kopi av meldingen via e-post , og skriv inn e-postadressen som innspillingen av alle talepost sendes til.

5

Se gjennom de nye innstillingene for telefonsvarergruppen under hver fane på Se gjennom-siden for å kontrollere at alt er riktig. Du kan klikke Tilbake for å gjøre endringer, eller klikke Opprett for å bruke innstillingene på den nye telefonsvarergruppen.

6

Klikk på Ferdig når det er gjort.

Hva nå?

Hvis du har konfigurert telefonsvarergruppen for en bestemt arbeidsgruppe eller bestemte brukere, må du dele gruppenummeret og passordet for telefonsvareren med disse brukerne eller gruppene. Du må også legge til et telefonnummer eller en internnummer i taleportalen hvis du ikke allerede har gjortdet.

1

Gå til Tjenester i kundeadministratorvisningen i https://admin.webex.com/, og velg Ring > funksjoner.

2

Klikk Telefonsvarergruppe, og velg deretter telefonsvarergruppen du vil redigere.

3

Velg pilen ved siden av Talepost under Innstillinger for talepost i sidepanelet for å utvide.

4

Bruk veksleknappen til å aktivere eller deaktivere denne gruppetjenesten for talepost.

5

Hvis du deaktiverer, vises et popup-vindu der du blir bedt om å bekrefte, klikker du OK.

Du kan når som helst redigere innstillingene for en tidligere opprettet telefonsvarergruppe i Kontrollhub.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Telefonsvarergruppe, og velg telefonsvarergruppen du vil redigere.

3

Under Generelle innstillinger i sidepanelet kan du redigere telefonnummeret og/eller utvidelsen ogoppringer-IDen.


 

Plasseringen kan ikke endres. Du må slette denne telefonsvarergruppen og opprette den på nytt for å endre plasseringen.

4

Under Innstillinger for talepost velger du pilen vedsiden av Talepost for å utvide og redigere de ekstra innstillingene for talepost.


 

Hvis tjenesten for telefonsvarergruppen er deaktivert, vises ikke tilleggsinnstillingene.

5

Velgspråket som skal brukes på lydkunngjøringene, under Språk .

6

Under Hilsenervelger du meldingen som spilles av når innringere kommer til denne telefonsvareren.

 • Standard hilsen– Spiller av en standardhilsen for innkommende samtaler.
 • Egendefinert hilsen–Last opp en lydfil, eller spill inn en hilsen ved hjelp av innspillingsfunksjonen.
7

Under Faksmeldingerkan du aktivere eller deaktivere denne telefonsvarergruppen for å motta faksmeldinger.


 

Dette alternativet kan være utilgjengelig hvis videresending av talepost er deaktivert.

8

Under Flere innstillinger for talepost kan du velge ett eller begge avfølgende:

 • Merk av for Overfør til '0' til telefonnummer , og skriv inn telefonnummeret som innringere overføres til.

   

  Hvis du velger dette alternativet, må du sørge for at taleposthilsenen din informerer innringere om at å trykke på '0' vil overføre dem.

 • Merk av for Send en kopi av meldingen via e-post , og skriv inn e-postadressen som innspillingen av alle talepost sendes til.
9

Under Endre passord for talepost kan du endre passordet for dennetelefonsvarergruppen.

10

Når du har fullført alle endringene i telefonsvarergruppen, klikker du Lagre.

Du kan oppheve tilordningen av et telefonnummer eller internnummer fra en telefonsvarergruppe.


Hvis du bruker funksjonen for telefonsvarergruppe for fakstjeneste, kreves det et telefonnummer. Hvis du bare bruker den til telefonsvarer, er et telefonnummer valgfritt.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Telefonsvarergruppe, og velg telefonsvarergruppen du vil redigere.

3

Velg Fjern tilordning i Handlinger-kolonnen.

4

Du blir bedt om å bekrefte at du vil oppheve tilordningen av dette telefonnummeret fra telefonsvarergruppen. Klikk Fjern tilordning for å bekrefte.


 

Hvis faksmeldinger er aktivert for denne telefonsvarergruppen, blir du bedt om å deaktivere faksmelding før du opphever tilordningen av telefonnummeret. Klikk OK for å bekrefte. Klikk deretter Deaktiver og fjern tilordningen.

Du kan slette en tidligere opprettet telefonsvarergruppe. Når en telefonsvarergruppe fjernes, slettes alle meldinger og relaterte data og kan ikke gjenopprettes. Hvis et telefonnummer eller en internnummer er tilordnet, er det ikke tilordnet.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Telefonsvarergruppe og finn telefonsvarergruppen du vil slette fra listen.

3

Velg i Handlinger-kolonnen.

4

Klikk Slett for å bekrefte.

Du kan få tilgang til talepostmeldingene i en innboks for telefonsvarergruppe fra hvilken som helst telefon.

1

Gjør én av følgende:

 • Slå telefonnummeret til taleportalen fra en hvilken som helst telefon.

   

  Hvis du ikke vet telefonnummeret til posisjonens taleportal, spør du administratoren.

 • Trykk på Meldinger-tasten fra en Cisco IP-telefon.
2

Når du blir bedt om det, skriver du inn telefonnummeret eller utvidelsen til telefonsvarergruppen.

3

Angi passordet for telefonsvarergruppen.

4

Følg talemeldingene.