Du kan bruke en talepostgruppe for ett av følgende scenarier:

 • Du trenger en generell talepost for en avdeling eller arbeidsgruppe.

 • Du ønsker å legge til et talepostalternativ til en automottaker eller jaktgruppe.

 • Du vil sende de overfylte innkommende anropene fra en samtalekø til en delt talepostkasse.

 • Du har brukere som bare trenger en talepostkasse.

Du kan opprette en delt talepost eller innkommende faksboks ved å opprette en ny talepostgruppe i Kontrollhub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Ring > Funksjoner.

2

Klikk på Talepostgruppe > Opprett talepostgruppe.

3

På siden Grunnleggende, oppgi følgende informasjon og klikk deretter på Neste.

 • Plassering – hvor denne talepostgruppetjenesten er tilordnet.
 • Talepostgruppenavn – Navnet som brukes til å identifisere denne talepostgruppen.
 • Telefonnummer – tilordne et telefonnummer og/eller et internnummer.

   

  For fakstjeneste kreves et eget, fullstendig telefonnummer. For kun taleposttjeneste er et telefonnummer valgfritt.

 • Anrops-ID Fornavn og etternavn – presenteres når anrop overføres eller viderekobles ut av denne talepostgruppen.
 • Passord for talepost – Bruk denne koden for å få tilgang til talepostgruppen når du ringer.
4

På siden Innstillinger skriver du inn følgende informasjon, og klikker deretter på Neste.

 • Språk – Velg språket for lydkunngjøringene.
 • Meldingslagring – Velg hvor meldinger skal lagres.
 • Ny meldingsvarsling – Motta varsler om nye taleposter eller fakser til en e-postadresse.

  Hvis aktivert, skriv inn e-postadressen.

 • Faksmeldinger – Aktiver dette for å la denne talepostgruppen motta faksmeldinger.
 • Ytterligere talepostinnstillinger – velg ett eller begge av følgende:
  • Merk av for Overfør til '0' til telefonnummer, og skriv inn telefonnummeret som innringere overføres til.

  • Merk av for Send en kopi av melding via e-post, og skriv inn e-postadressen som innspillingen av alle talemeldinger sendes til.

5

På siden Gjennomgå, under hver fane, kan du se gjennom de nye innstillingene for talepostgruppe for å sikre at alt er riktig. Du kan klikke på Tilbake for å gjøre endringer, eller klikke på Opprett for å bruke innstillingene på den nye talepostgruppen.

6

Klikk på Ferdig når det er gjort.

Hva nå?

Hvis du har satt opp talepostgruppen for en bestemt arbeidsgruppe eller spesifikke brukere, må du dele talepostgruppenummeret og passordet med disse brukerne eller gruppene. Du må også legge til et telefonnummer eller en utvidelse til taleportalen, hvis du ikke allerede har gjort det.

1

Fra kundeadministratorvisningen i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Ring > Funksjoner.

2

Klikk på Talepostgruppe og velg deretter talepostgruppen du vil redigere.

3

I sidepanelet, under Talepostinnstillinger, velger du pilen ved siden av Talepost for å utvide.

4

Bruk bryteren for å aktivere eller deaktivere denne talepostgruppetjenesten.

5

Hvis du deaktiverer, vises et popup-vindu som ber deg bekrefte, klikk på OK.

Du kan når som helst redigere innstillingene for en tidligere opprettet talepostgruppe i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Ring > Funksjoner.

2

Klikk på Talepostgruppe og velg talepostgruppen du vil redigere.

3

I sidepanelet, under Generelle innstillinger, kan du redigere telefonnummeret og/eller tillegget og anrops-ID.


 

Plasseringen kan ikke endres. Du må slette denne talepostgruppen og opprette den på nytt for å endre plassering.

4

Under Talepostinnstillinger velger du pilen ved siden av Talepost for å utvide og redigere de ekstra talepostinnstillingene.


 

Hvis talepostgruppetjenesten er deaktivert, vises ikke tilleggsinnstillingene.

5

Under Språk velger du språket som skal brukes på lydkunngjøringene.

6

Under Hilsen velger du meldingen som spilles av når innringere når denne taleposten.

 • Standard hilsen– Spiller av en standardhilsen for innkommende samtaler.
 • Egendefinert hilsen–Last opp en lydfil, eller spill inn en hilsen ved hjelp av innspillingsfunksjonen.
7

Under Faksmeldinger kan du aktivere eller deaktivere denne talepostgruppen for å motta faksmeldinger.


 

Dette alternativet kan være utilgjengelig hvis videresending av talepost er deaktivert.

8

Under Ytterligere talepostinnstillinger kan du velge ett eller begge av følgende:

 • Merk av for Overfør til '0' til telefonnummer, og skriv inn telefonnummeret som innringere overføres til.

   

  Hvis du velger dette alternativet, sørg for at taleposthilsenen din informerer innringere om at et trykk på '0' vil overføre dem.

 • Merk av for Send en kopi av melding via e-post, og skriv inn e-postadressen som innspillingen av alle talemeldinger sendes til.
9

Under Endre passord for talepost kan du endre passordet for denne talepostgruppen.

10

Når du har fullført alle endringene i talepostgruppen, klikker du på Lagre.

Du kan fjerne tilordningen av et telefonnummer eller et internnummer fra en talepostgruppe.


Hvis du bruker talepostgruppefunksjonen for fakstjeneste, kreves et telefonnummer. Hvis du bare bruker den til talepost, er et telefonnummer valgfritt.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Ring > Funksjoner.

2

Klikk på Talepostgruppe og velg talepostgruppen du vil redigere.

3

I kolonnen Handlinger velger du Opphev tilordning .

4

Du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne tilordningen av dette telefonnummeret fra talepostgruppen. Klikk på Opphev tilordning for å bekrefte.


 

Hvis faksmeldinger er aktivert for denne talepostgruppen, blir du bedt om å deaktivere faksmelding før du fjerner tilordningen av telefonnummeret. Klikk på OK for å bekrefte. Klikk deretter på Deaktiver og fjern tildeling.

Du kan slette en tidligere opprettet talepostgruppe. Når en talepostgruppe fjernes, slettes alle meldinger og relaterte data og kan ikke gjenopprettes. Hvis det er tilordnet et telefonnummer eller et internnummer, blir det ikke tilordnet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, gå til Tjenester og velg Ring > Funksjoner.

2

Klikk på Talepostgruppe og finn talepostgruppen du vil slette fra listen.

3

I kolonnen Handlinger velger du .

4

Klikk på Slett for å bekrefte.

Du kan få tilgang til talepostmeldingene i en talepostgruppeinnboks fra hvilken som helst telefon.

1

Gjør én av følgende:

 • Fra hvilken som helst telefon, slå stemmeportalens telefonnummer.

   

  Spør administratoren hvis du ikke vet stedets stemmeportaltelefonnummer.

 • Fra en Cisco IP-telefon trykker du på Meldinger-tasten.
2

Når du blir bedt om det, skriv inn telefonsvarergruppens telefonnummer eller internnummer.

3

Skriv inn passordet for talepostgruppen.

4

Følg talemeldingene.