Du kan bruge en telefonsvarergruppe til følgende scenarier:

 • Du skal have en telefonsvarer til generel brug for en afdeling eller arbejdsgruppe.

 • Du vil gerne tilføje en telefonsvarermulighed til en automatisk omstilling eller en viderestillingsgruppe.

 • Du vil gerne sende de indgående opkald, hvor der opstået overløb, fra en opkaldskø til en delt telefonsvarer.

 • Du har brugere, som kun har brug for en telefonsvarer.

Du kan oprette en delt telefonsvarer eller indgående faxboks ved at oprette en ny telefonsvarergruppe i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ du gå til Tjenester og vælge opkalds > Funktioner.

2

Klik på Voicemail-> oprette indtalt besked-gruppe.

3

På siden Grundlæggende skal du indtaste følgende oplysninger og derefter klikke på Næste.

 • Placering – Hvor denne telefonsvarergruppetjeneste tildeles.
 • Navn på telefonsvarergruppe – Navnet, som bruges til at identificere denne telefonsvarergruppe.
 • Telefonnummer – Tildel et telefonnummer og/eller et lokalnummer.

   

  For faxtjeneste kræves et separat, fuldt telefonnummer. For telefonsvarertjeneste alene er et telefonnummer valgfrit.

 • Fornavn og efternavn til nummervisning – Vises når opkald overføres eller viderestilles ud af denne telefonsvarergruppe.
 • Adgangskode til telefonsvarer – Du skal bruge denne kode for at få adgang til telefonsvarergruppen, når du ringer.
4

På siden Indstillinger skal du indtaste følgende oplysninger og derefter klikke på Næste.

 • Sprog – Vælg sprog til lydmeddelelser.
 • Meddelelseslagring – Vælg, hvor meddelelser skal gemmes.
 • Underretning om meddelelse – Modtag underretninger om nye telefonsvarerbeskeder eller faxmeddelelser til en e-mailadresse.

  Indtast e-mailadressen, hvis funktionen er aktiveret.

 • Faxmeddelelser – Aktivér dette for at tillade, at denne telefonsvarergruppe modtager faxbeskeder.
 • Yderligere indstillinger for telefonsvarer – Vælg én eller begge af følgende:
  • Markér afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldene vil blive overført til.

  • Markér afkrydsningsfeltet Send en kopi af meddelelse med e-mail, og indtast den e-mailadresse, hvor optagelsen af alle telefonsvarerbeskeder vil blive sendt til.

5

Under hver fane på siden Gennemse skal du gennemgå dine nye indstillinger for telefonsvareren for at sikre, at alt er korrekt. Du kan klikke på Tilbage for at foretage eventuelle ændringer eller på Opret for at anvende indstillingerne på din nye telefonsvarergruppe.

6

Klik på Udført, når du er færdig.

Hvad er næste trin?

Hvis du har konfigureret telefonsvarergruppen for en bestemt arbejdsgruppe eller bestemte brugere, skal du dele telefonsvarerens gruppenummer og adgangskode med disse brugere eller grupper. Du skal også tilføje et telefonnummer eller lokalnummer til stemmeportalen, hvis du ikke allerede har gjort det.

1

Fra kundeadministratorvisningen i https://admin.webex.com/ du gå til Tjenester og vælge Opkaldsadgangsfunktioner > Funktioner.

2

Klik på Telefonsvarergruppe, og vælg derefter den telefonsvarergruppe, der skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Indstillinger for telefonsvarer, skal du vælge pilen ud for Telefonsvarer for at udvide.

4

Brug til/fra til at aktivere eller deaktivere denne telefonsvarergruppetjeneste.

5

Hvis du deaktiverer, vises et popop-vindue, der beder dig om at bekræfte, klik på OK.

Du kan når som helst redigere indstillingerne for en tidligere oprettet telefonsvarergruppe i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ du gå til Tjenester og vælge opkalds > Funktioner.

2

Klik på Telefonsvarergruppe, og vælg den telefonsvarergruppe, der skal redigeres.

3

I sidepanelet, under Generelle indstillinger, kan du redigere telefonnummeret og/eller lokalnummeret og nummervisning.


 

Placeringen kan ikke ændres. Du skal slette denne telefonsvarergruppe og genskabe den for at ændre placeringen.

4

Under Indstillinger for telefonsvarer skal du vælge pilen ved siden af Telefonsvarer for at udvide og redigere de yderligere indstillinger for indtalt besked.


 

Hvis telefonsvarergruppetjenesten er deaktiveret, vises de yderligere indstillinger ikke.

5

Under Sprog skal du vælge det sprog, der skal anvendes til lydmeddelelserne.

6

Under Hilsner skal du vælge den meddelelse, som afspilles, når opkald når denne telefonsvarer.

 • Standardhilsen – Afspiller en standardhilsen til indgående opkald.
 • Brugertilpasset hilsen – Upload en lydfil, eller optag en hilsen ved hjælp af optagelsesfunktionen.
7

Under Faxmeddelelser kan du aktivere eller deaktivere, om denne telefonsvarergruppe skal modtage faxbeskeder.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis indtalt besked-videresendelse er deaktiveret.

8

Under Yderligere indstillinger for telefonsvarer kan du vælge én eller begge af følgende:

 • Markér afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldene vil blive overført til.

   

  Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du sørge for, at din telefonsvarermeddelelse informerer opkaldende om, at hvis de trykker på "0", så vil de blive viderestillet.

 • Markér afkrydsningsfeltet Send en kopi af meddelelse med e-mail, og indtast den e-mailadresse, hvor optagelsen af alle telefonsvarerbeskeder vil blive sendt til.
9

Under Skift adgangskode til telefonsvarer kan du ændre adgangskoden for denne telefonsvarergruppe.

10

Når du har fuldført alle dine redigeringer til telefonsvarergruppen, skal du klikke på Gem.

Du kan fjerne tildelingen af et telefonnummer eller et lokalnummer fra en telefonsvarergruppe.


Hvis du bruger funktionen telefonsvarergruppe som faxtjeneste, kræves der et telefonnummer. Hvis du kun bruger det som telefonsvarer, er et telefonnummer valgfrit.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ du gå til Tjenester og vælge opkalds > Funktioner.

2

Klik på Telefonsvarergruppe, og vælg den telefonsvarergruppe, der skal redigeres.

3

I kolonnen Handlinger skal du vælge Fjern tildeling .

4

Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne tildelingen af dette telefonnummer fra telefonsvarergruppen. Klik på Fjern tildeling for at bekræfte.


 

Hvis faxmeddelelser er aktiveret for denne telefonsvarergruppe, opfordres du til at deaktivere faxmeddelelse, før du fjerner tildelingen af telefonnummeret. Klik på OK for at bekræfte. Klik derefter på Deaktiver og fjern tildeling.

Du kan slette en tidligere oprettet telefonsvarergruppe. Når en telefonsvarergruppe fjernes, slettes alle meddelelser og relaterede data, og de kan ikke gendannes. Hvis der er tildelt et telefonnummer eller et lokalnummer, vil tildelingen blive fjernet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ du gå til Tjenester og vælge opkalds > Funktioner.

2

Klik på Telefonsvarergruppe, og find den telefonsvarergruppe, der skal slettes fra listen.

3

I kolonnen Handlinger skal du vælge .

4

Klik på Slet for at bekræfte.

Du kan få adgang til indtalte beskeder i en telefonsvarergruppeindbakke fra enhver telefon.

1

Vær opmærksom på følgende:

 • Indtast telefonnummeret til stemmeportalen fra en hvilken som helst telefon.

   

  Hvis du ikke kender din lokalitets telefonnummer for stemmeportal, skal du spørge din administrator.

 • Fra en Cisco IP-telefon skal du trykke på tasten Meddelelser.
2

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste telefonsvarergruppens telefonnummer eller lokalnummer.

3

Indtast adgangskoden til telefonsvarergruppen.

4

Følg de talte anvisninger.