Możesz użyć grupy poczty głosowej w dowolnym z następujących scenariuszy:

 • Potrzebujesz poczty głosowej ogólnego przeznaczenia dla działu lub grupy roboczej.

 • Chcesz dodać opcję poczty głosowej do automatycznej sekretarki lub grupy przeszukiwania.

 • Chcesz wysłać przepełnione połączenia przychodzące z kolejki połączeń do udostępnionej skrzynki poczty głosowej.

 • Masz użytkowników, którzy potrzebują tylko skrzynki poczty głosowej.

Możesz utworzyć udostępnioną pocztę głosową lub skrzynkę faksów przychodzących, tworząc nową grupę poczty głosowej w Control Hub.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com/ przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij Grupa poczty głosowej > Utwórz grupę poczty głosowej.

3

Na stronie Podstawy wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 • Lokalizacja – gdzie ta usługa grupowa poczty głosowej jest przypisana.
 • Nazwa grupy poczty głosowej – nazwa używana do identyfikacji tej grupy poczty głosowej.
 • Numer telefonu — przypisz numer telefonu i/lub numer wewnętrzny.

   

  Do obsługi faksu wymagany jest osobny, pełny numer telefonu. W przypadku usługi poczty głosowej numer telefonu jest opcjonalny.

 • Identyfikator rozmówcy Imię i nazwisko — wyświetlane, gdy połączenia są przekazywane lub przekazywane poza tę grupę poczty głosowej.
 • Kod dostępu do poczty głosowej — użyj tego kodu, aby uzyskać dostęp do grupy poczty głosowej podczas rozmowy.
4

Na stronie Ustawienia wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 • Język — wybierz język komunikatów dźwiękowych.
 • Przechowywanie wiadomości — wybierz miejsce przechowywania wiadomości.
 • Powiadomienie o nowej wiadomości — otrzymuj powiadomienia o nowych wiadomościach głosowych lub faksach na adres e-mail.

  Jeśli włączone, wprowadź adres e-mail.

 • Wiadomości faksowe — włącz tę opcję, aby zezwolić tej grupie poczty głosowej na odbieranie wiadomości faksowych.
 • Dodatkowe ustawienia poczty głosowej – wybierz jedną lub obie z poniższych opcji:
  • Zaznacz pole wyboru Przenieś na „0” na numer telefonu i wprowadź numer telefonu, na który będą przekierowywani rozmówcy.

  • Zaznacz pole wyboru Wyślij kopię wiadomości e-mailem i wprowadź adres e-mail, na który wysyłane są nagrania wszystkich wiadomości głosowych.

5

Na stronie Sprawdź na każdej karcie przejrzyj nowe ustawienia grupy poczty głosowej, aby upewnić się, że wszystko jest poprawne. Możesz kliknąć przycisk Wstecz, aby wprowadzić zmiany, lub kliknąć przycisk Utwórz, aby zastosować ustawienia do nowej grupy poczty głosowej.

6

Po zakończeniu kliknij opcję Gotowe.

Co dalej?

Jeśli masz skonfigurowaną grupę poczty głosowej dla określonej grupy roboczej lub określonych użytkowników, musisz udostępnić numer grupy poczty głosowej i kod dostępu tym użytkownikom lub grupom. Musisz także dodać numer telefonu lub numer wewnętrzny do portalu głosowego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

1

W widoku administratora klienta na stronie https://admin.webex.com/ przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij opcję Grupa poczty głosowej, a następnie wybierz grupę poczty głosowej do edycji.

3

W panelu bocznym w sekcji Ustawienia poczty głosowej wybierz strzałkę obok opcji Poczta głosowa, aby ją rozwinąć.

4

Użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć tę usługę grupową poczty głosowej.

5

Jeśli wyłączasz, pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o potwierdzenie, kliknij OK.

Możesz edytować ustawienia dla wcześniej utworzonej grupy poczty głosowej w dowolnym momencie w Control Hub.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com/ przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij opcję Grupa poczty głosowej i wybierz grupę poczty głosowej do edycji.

3

W panelu bocznym, w sekcji Ustawienia ogólne, możesz edytować Numer telefonu i/lub Wewnętrzny oraz Identyfikator rozmówcy.


 

Nie można zmienić lokalizacji. Musisz usunąć tę grupę poczty głosowej i ponownie ją utworzyć, aby zmienić lokalizację.

4

W sekcji Ustawienia poczty głosowej wybierz strzałkę obok opcji Poczta głosowa, aby rozwinąć i edytować dodatkowe ustawienia poczty głosowej.


 

Jeśli usługa grupowa poczty głosowej jest wyłączona, dodatkowe ustawienia nie są wyświetlane.

5

W sekcji Język wybierz język, który chcesz zastosować do ogłoszeń dźwiękowych.

6

W sekcji Pozdrowienia wybierz wiadomość odtwarzaną, gdy dzwoniący dotrą do tej poczty głosowej.

 • Powitanie domyślne — odtwarza domyślne powitanie dla połączeń przychodzących.
 • Powitanie niestandardowe – prześlij plik audio lub nagraj powitanie za pomocą funkcji nagrywania.
7

W sekcji Komunikaty faksowe możesz włączyć lub wyłączyć tę grupę poczty głosowej w celu odbierania faksów.


 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

8

W sekcji Dodatkowe ustawienia poczty głosowej możesz wybrać jedną lub obie z następujących opcji:

 • Zaznacz pole wyboru Przenieś na „0” na numer telefonu i wprowadź numer telefonu, na który będą przekierowywani rozmówcy.

   

  Jeśli wybierzesz tę opcję, upewnij się, że powitanie w poczcie głosowej informuje dzwoniących, że naciśnięcie „0” spowoduje ich przeniesienie.

 • Zaznacz pole wyboru Wyślij kopię wiadomości e-mailem i wprowadź adres e-mail, na który wysyłane są nagrania wszystkich wiadomości głosowych.
9

W sekcji Zmień kod dostępu poczty głosowej możesz zmienić kod dostępu dla tej grupy poczty głosowej.

10

Po zakończeniu wszystkich zmian w grupie poczty głosowej kliknij Zapisz.

Możesz cofnąć przypisanie numeru telefonu lub numeru wewnętrznego do grupy poczty głosowej.


Jeśli korzystasz z funkcji grupowej poczty głosowej dla usługi faksowania, wymagany jest numer telefonu. Jeśli używasz go tylko do poczty głosowej, numer telefonu jest opcjonalny.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com/ przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij opcję Grupa poczty głosowej i wybierz grupę poczty głosowej do edycji.

3

W kolumnie Działania wybierz Cofnij przypisanie .

4

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że chcesz usunąć ten numer telefonu z grupy poczty głosowej. Kliknij Cofnij przypisanie, aby potwierdzić.


 

Jeśli przesyłanie faksów jest włączone dla tej grupy poczty głosowej, zostanie wyświetlony monit o wyłączenie obsługi faksu przed cofnięciem przypisania numeru telefonu. Aby potwierdzić, kliknij OK. Następnie kliknij opcję Wyłącz i cofnij przypisanie.

Możesz usunąć wcześniej utworzoną grupę poczty głosowej. Po usunięciu grupy poczty głosowej wszystkie wiadomości i powiązane dane są usuwane i nie można ich odzyskać. Jeśli jest przypisany numer telefonu lub numer wewnętrzny, jest on nieprzypisany.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com/ przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij opcję Grupa poczty głosowej i znajdź grupę poczty głosowej do usunięcia z listy.

3

W kolumnie Działania wybierz .

4

Aby potwierdzić, kliknij Usuń.

Możesz uzyskać dostęp do wiadomości poczty głosowej w skrzynce odbiorczej grupy poczty głosowej z dowolnego telefonu.

1

Zrób jedno z poniższych:

 • Z dowolnego telefonu wybierz numer telefonu portalu głosowego.

   

  Jeśli nie znasz numeru telefonu portalu głosowego w swojej lokalizacji, zapytaj administratora.

 • W telefonie IP firmy Cisco naciśnij klawisz Wiadomości.
2

Po wyświetleniu monitu wprowadź numer telefonu lub rozszerzenie grupy poczty głosowej.

3

Wprowadź kod dostępu do grupy poczty głosowej.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.