U kunt een voicemailgroep gebruiken in de volgende scenario's:

 • U hebt een voicemail voor algemene doeleinden nodig voor een afdeling of werkgroep.

 • U wilt een voicemailoptie toevoegen aan een virtuele operator of Hunt-groep.

 • U wilt de doorgestroomde binnenkomende gesprekken van een gesprekswachtrij naar een gedeelde voicemailbox verzenden.

 • U hebt gebruikers die alleen een voicemailbox nodig hebben.

U kunt een gedeelde voicemailbox of box voor inkomende faxen maken door een nieuwe voicemailgroep te maken in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en kies >Featuren.

2

Klik op Voicemailgroep > Voicemailgroep maken.

3

Voer op de pagina Basis de volgende informatie in en klik op Volgende.

 • Locatie: waar deze voicemailgroepservice is toegewezen.
 • Naam van voicemailgroep: de naam die wordt gebruikt om deze voicemailgroep te identificeren.
 • Telefoonnummer: wijs een telefoonnummer en/of toestel toe.

   

  Voor de faxservice is een afzonderlijk, volledig telefoonnummer vereist. Voor alleen voicemailservice is een telefoonnummer optioneel.

 • Voor- en achternaam van de beller-id: wordt weergegeven wanneer gesprekken worden doorverbonden of doorgeschakeld vanuit deze voicemailgroep.
 • Toegangscode voor voicemail: gebruik deze code om toegang te krijgen tot de voicemailgroep wanneer u belt.
4

Voer op de pagina Instellingen de volgende informatie in en klik op Volgende.

 • Taal: selecteer de taal voor de audiomededelingen.
 • Berichtenopslag: kies waar berichten worden opgeslagen.
 • Melding nieuw bericht: ontvang een melding als er nieuwe voicemails of faxen voor een e-mailadres zijn.

  Voer het e-mailadres in indien dit is ingeschakeld.

 • Faxberichten: schakel deze functie in om toe te staan dat deze voicemailgroep faxberichten kan ontvangen.
 • Aanvullende voicemailinstellingen: kies een of beide van de volgende opties:
  • Schakel het selectievakje Met telefoonnummer doorverbinden voor '0' in en voer het telefoonnummer in waarmee bellers worden doorverbonden.

  • Schakel het selectievakje Een kopie van bericht versturen per e-mail in en voer het e-mailadres in waar de opnamen van alle voicemailberichten naartoe worden gestuurd.

5

Bekijk op de pagina Controleren onder elk tabblad de instellingen voor uw nieuwe voicemailgroep en controleer of alles correct is. Klik op Terug om wijzigingen aan te brengen of klik op Maken om de instellingen toe te passen op uw nieuwe voicemailgroep.

6

Klik op Gereed wanneer u klaar bent.

De volgende stap

Als u de voicemailgroep hebt ingesteld voor een specifieke werkgroep of specifieke gebruikers, moet u het voicemailgroepnummer en de toegangscode delen met deze gebruikers of groepen. U moet ook een telefoonnummer of toestel toevoegen aan de spraakportal als u dit nog niet hebt gedaan.

1

Ga vanuit de klantbeheerdersweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en kies Bellen > Featuren.

2

Klik op Voicemailgroep en selecteer de voicemailgroep die u wilt bewerken.

3

Selecteer in het zijpaneel onder Voicemailinstellingen de pijl naast Voicemail om de instellingen uit te vouwen.

4

Gebruik de schakelaar om deze voicemailgroepservice in of uit te schakelen.

5

Als u uitschakelt, verschijnt er een pop-up waarin u wordt gevraagd om te bevestigen. Klik op OK.

U kunt de instellingen van een eerder gemaakte voicemailgroep op elk moment bewerken in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en kies >Featuren.

2

Klik op Voicemailgroep en selecteer de voicemailgroep die u wilt bewerken.

3

In het zijpaneel, onder Algemene instellingen, kunt u het telefoonnummer en/of het toestel en de beller-id bewerken.


 

De locatie kan niet worden gewijzigd. U moet deze voicemailgroep verwijderen en deze opnieuw maken om de locatie te wijzigen.

4

Selecteer onder Voicemailinstellingen de pijl naast Voicemail om de aanvullende voicemailinstellingen uit te vouwen en te bewerken.


 

Als de voicemailgroepservice is uitgeschakeld, worden de aanvullende instellingen niet weergegeven.

5

Selecteer onder Taal de taal die moet worden toegepast op de audiomededelingen.

6

Kies bij Begroetingen het bericht dat wordt afgespeeld wanneer bellers deze voicemail bereiken.

 • Standaardbegroeting: speelt een standaardbegroeting af voor binnenkomende gesprekken.
 • Aangepaste begroeting: upload een audiobestand of neem een begroeting op via de opnamefunctie.
7

Onder Faxberichten kunt u het ontvangen van faxberichten voor deze voicemailgroep in- of uitschakelen.


 

Deze optie is mogelijk niet beschikbaar als voicemail doorsturen is uitgeschakeld.

8

Onder Aanvullende voicemailinstellingen kiest u een of beide van de volgende opties:

 • Schakel het selectievakje Met telefoonnummer doorverbinden voor '0' in en voer het telefoonnummer in waarmee bellers worden doorverbonden.

   

  Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat uw voicemailbegroeting bellers vertelt dat ze door op '0' te drukken worden doorverbonden.

 • Schakel het selectievakje Een kopie van bericht versturen per e-mail in en voer het e-mailadres in waar de opnamen van alle voicemailberichten naartoe worden gestuurd.
9

Onder Toegangscode voor voicemail wijzigen kunt u de toegangscode voor deze voicemailgroep wijzigen.

10

Zodra u al uw bewerkingen voor de voicemailgroep hebt voltooid, klikt u op Opslaan.

U kunt de toewijzing van een telefoonnummer of toestel aan een voicemailgroep ongedaan maken.


Als u de voicemailgroepfunctie voor de faxservice gebruikt, is een telefoonnummer vereist. Als u deze alleen voor voicemail gebruikt, is een telefoonnummer optioneel.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en kies >Featuren.

2

Klik op Voicemailgroep en selecteer de voicemailgroep die u wilt bewerken.

3

Selecteer in de kolom Acties de optie Niet toewijzen .

4

U wordt gevraagd te bevestigen dat u de toewijzing van dit telefoonnummer aan de voicemailgroep ongedaan wilt maken. Klik op Toewijzing ongedaan maken om te bevestigen.


 

Als faxberichten zijn ingeschakeld voor deze voicemailgroep, wordt u gevraagd faxberichten uit te schakelen voordat u de toewijzing van het telefoonnummer ongedaan maakt. Klik op OK om te bevestigen. Klik vervolgens op Uitschakelen en toewijzing ongedaan maken.

U kunt een eerder gemaakte voicemailgroep verwijderen. Wanneer een voicemailgroep wordt verwijderd, worden alle berichten en gerelateerde gegevens verwijderd en kunnen deze niet meer worden hersteld. Als er een telefoonnummer of toestel is toegewezen, wordt de toewijzing ongedaan gemaakt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ naar Services en kies >Featuren.

2

Klik op Voicemailgroep en zoek de voicemailgroep die u wilt verwijderen in de lijst.

3

Selecteer in de kolom Acties de optie .

4

Klik op Verwijderen om te bevestigen.

U hebt vanaf elke telefoon toegang tot de voicemailberichten in het postvak IN van een voicemailgroep.

1

Houd rekening met het volgende:

 • Kies vanaf een willekeurige telefoon het telefoonnummer van de spraakportal.

   

  Neem contact op met uw beheerder als u het telefoonnummer van de spraakportal van uw locatie niet weet.

 • Druk vanaf een Cisco IP-telefoon op de toets Berichten.
2

Indien gevraagd voert u het telefoonnummer of toestelnummer van de voicemailgroep in.

3

Voer de toegangscode voor de voicemailgroep in.

4

Volg de audioaanwijzingen.