Преди да започнете

Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблотоза управление.

1

От екрана "Повиквания в опашка" изберете опашките, които искате да наблюдавате.

2

Изберете Опции > Редактиране на диалоговияпрозорец "Предпочитани на опашката".

3

Изберете опашката, която искате да наблюдавате.

4

Щракнете върху Запиши.

5

За да вземете повикване, чакащо на опашката, задръжте курсора на курсора на курсора върху обаждането в екрана " Обаждания на опашка" и щракнете върху Извличане.

6

За да прегледате и приоритизирате обажданията в опашка, задръжте курсора на повикването в екрана " Обаждания в опашка" и щракнете върху "Пренаредяване".

Обаждането се премества отпред на опашката.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази видео демонстрация как да наблюдавате обажданията в опашка в Receptionist.