Преди да започнете

Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблото за управление.

1

От екрана "Повиквания в опашка" изберете опашките, които искате да наблюдавате.

2

Изберете Опции > Редактиране на диалоговия прозорец "Предпочитани наопашката".

3

Изберете опашката, която искате да наблюдавате.

4

Щракнете върху Запиши.

5

За да вземете повикване, чакащо на опашката, задръжте курсора на повикването в екрана "Обаждания в опашка" и щракнете върху Извличане.

6

За да прегледате и приоритизирате обажданията в опашка, задръжте курсора на курсора на курсора върху повикването в екрана "Опашка за обаждания" и щракнете върху "Пренаредяване".

Обаждането се премества отпред на опашката.