Innan du börjar

Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

Välj de köer du vill övervaka i panelen Köade samtal.

2

Välj Alternativ > dialogrutan Redigera köfavoriter.

3

Välj den kö du vill övervaka.

4

Klicka på Spara.

5

Håll markören över samtalet i panelen Köade samtal och klicka på Hämta om du vill hämta ett väntande samtal i kön.

6

Håll markören över samtalet i panelenKöade samtal och klicka på Ändra ordning om du vill visa och prioritera samtal i en kö.

Samtalet flyttas längst fram i kön.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du övervakar samtal i en kö i Receptionist.