Prije nego što počnete

Pristupite recepcionaru s korisničkog portala zapozive. Upute za prijavu potražite u članku Prijava na nadzornu ploču.

1

U oknu Pozivi u redu čekanja odaberite redove čekanja koje želite nadzirati.

2

Odaberite Mogućnosti > Dijaloški okvirUređivanje favorita reda čekanja.

3

Odaberite red čekanja koji želite nadzirati.

4

Kliknite Spremi.

5

Da biste pokupili poziv koji čeka u redu čekanja, zadržite pokazivač miša iznad poziva u oknu Pozivi u redu čekanja i kliknite Dohvati.

6

Da biste prikazali i odredili prioritete poziva u redu čekanja, zadržite pokazivač miša iznad poziva u oknu Pozivi u redu čekanja i kliknite Ponovno naručivanje.

Poziv se premješta na prednji dio reda čekanja.

Primjer

Želite li vidjeti kako se to radi? Pogledajte ovu demonstraciju videozapisa o tome kako nadzirati pozive u redu čekanja na recepciji.