Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonistki z portalu użytkownikówdzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

1

W okienku Połączenia w kolejce wybierz kolejki, które chcesz monitorować.

2

Wybierz Opcje > oknie dialogowym Edytuj ulubione kolejki.

3

Wybierz kolejkę, która ma być monitorowana.

4

Kliknij opcję Zapisz.

5

Aby odebrać połączenie oczekujące w kolejce, najedź kursorem na połączenie w okienku Połączenia w kolejce i kliknij Pobierz .

6

Aby wyświetlić połączenia w kolejce i nadać im priorytety, najedź kursorem na wywołanie w okienku Połączenia w kolejce i kliknij pozycję Kolejnośćponownie .

Połączenie zostanie przeniesione na przód kolejki.