Før du starter

Få tilgang til resepsjonist fra den ringende brukerportalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se Logge på instrumentbordet.

1

Velg køene du vil overvåke, i ruten Samtaler i kø .

2

Velg Alternativer > dialogboksenRediger køfavoritter.

3

Velg køen du vil overvåke.

4

Klikk på Lagre.

5

Hvis du vil fortsette å vente i køen, holder du pekeren over samtalen i ruten Samtaler i kø og klikker Hent.

6

Hvis du vil vise og prioritere samtaler i en kø, holder du pekeren over samtalen i ruten Samtaler i kø og klikker Ordne på nytt.

Samtalen flyttes til fronten av køen.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du overvåker samtaler i en kø i Resepsjonist.