Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru sa portala za pozivanje korisnika. Za korake o tome kako da se prijavite, pogledajte članak Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

U oknu "Pozivi u redu za čekanje " izaberite redove za čekanje koje želite da nadgledate.

2

Izaberite opcije > uredite dijalog "Omiljene stavke reda".

3

Izaberite red za čekanje koji želite da nadgledate.

4

Kliknite na Sačuvaj.

5

Da biste pokupili čekanje poziva na redu za čekanje, zadržite pokazivač iznad poziv za pridruživanje sastanku okna sa pozivima na čekanju i kliknite na okno i kliknite na "Preuzmi".

6

Da biste prikazali i odredli prioritet poziva u redu za čekanje, zadržite pokazivač iznad poziv za pridruživanje sastanku okna sa pozivima u redu za čekanje i kliknite na dugme "Preuredi".

Poziv se premešta na prvi deo reda za čekanje.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da nadgledate pozive u redu za čekanje u recepcionaru.