לפני שתתחיל

גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

מה שיחות בתור בחלונית, בחר את התורים שברצונך לנטר.

2

בחר אפשרויות > שיח ערוך תור מועדפים .

3

בחר את התור שברצונך לנטר.

4

לחץ על שמור.

5

כדי לקבל שיחה בהמתנה בתור, העבר את העכבר מעל להתקשר לשיחה שיחות בתור חלונית ולחץ על החלונית, ולחץ אחזר .

6

כדי להציג ולתעדף שיחות בתור, העבר את העכבר מעל להתקשר לשיחה שיחות בתור חלונית ולחץ סדר מחדש .

השיחה מועברת לקדמת התור.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפו בזה הדגמת וידאו כיצד לנטר שיחות בתור פקידת קבלה .