Поръчване и обезпечаване

Cisco препоръчва извършване на следните стъпки от администраторите на партньорите:

 1. За да направите поръчка за Cisco Webex Contact Center в Cisco Commerce Workspace (CCW), вижте Напътствия за поръчване на Cisco Webex Contact Center и Напътствия за поръчване на Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center на тази страница https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html page.

 2. За да обезпечите клиент на Cisco Webex Contact Center за CCW поръчка, вижте статията Създаване на поръчка за клиент на Cisco Webex Contact Center.

 3. За да настроите организация на клиенти за Cisco Webex Contact Center, вижте статията Първи стъпки със Cisco Webex Contact Center.

 4. За да добавите потребители и права на лиценз, вижте статията Начини за добавяне на потребители във Cisco Webex Contact Center .

Настройки на клиенти

 1. За да настроите защитата на Cisco Webex Contact Center, вижте статията Настройки за защита на Cisco Webex Contact Center.

 2. За да настроите работния плот на Cisco Webex Contact Center, вижте статията Настройки на работния плот на Cisco Webex Contact Center.

Настройване на функции

Първоначалните стъпки за настройка на центъра за контакти може да бъдат изпълнени от администраторите на партньорите, но препоръчваме администраторите на клиенти и надзорните органи да бъдат обучени да изпълняват ежедневните задачи за управление на контактния център.

 1. Напътстдвия за крайните потребители можете да видите в:

 2. За да конфигурирате гласов канал, вижте следната статия:

 3. За да създадете шаблон за чат или виртуален агент, вижте тези статии:

 4. За да конфигурирате конектори, вижте тези статии:

 5. За да инсталирате и конфигурирате CRM конектори, вижте тези документи: