Objednání a zřízení

Společnost Cisco doporučuje, aby správci partnerů provedli tyto kroky:

 1. Pokud chcete provést objednávku řešení Cisco Webex Contact Center na portálu Cisco Commerce Workspace (CCW), podívejte se do Průvodce objednáním řešení Cisco Webex Contact CenterPrůvodce objednáním plánu Flex pro řešení spolupráce Ciscona stránce https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

 2. Pokud chcete zřídit klienta Cisco Webex Contact Center pro objednávku CCW, přečtěte si článek Vytvoření objednávky řešení Cisco Webex Contact Center pro zákazníka.

 3. Pokud chcete nastavit organizaci zákazníka pro řešení Cisco Webex Contact Center, přečtěte si článek Začínáme používat řešení Cisco Webex Contact Center.

Správa uživatelů

 1. Informace o administrativních rolích a oprávněních Cisco Webex Contact Center naleznete v článku Webex rolí a oprávnění správce centra kontaktů.

 2. Pokud chcete přidat uživatele a licenční oprvánění, přečtěte si článek Způsoby přidávání uživatelů pro řešení Cisco Webex Contact Center.

Nastavení klienta

 1. Informace o nastavení zabezpečení pro Cisco Webex Contact Center naleznete v článku Nastavení zabezpečení pro Cisco Webex Contact Center.

 2. Informace o nastavení plochy pro Cisco Webex Contact Center naleznete v článku Nastavení plochy pro Cisco Webex Contact Center.

Nastavení funkce

Kroky počátečního nastavení kontaktního centra mohou provádět správci partnera, doporučujeme však, aby byli správci a supervizoři vyškoleni v oblasti provádění úloh každodenní správy kontaktního centra.

 1. Příručky pro koncové uživatele naleznete zde:

 2. Postup konfigurace hlasového kanálu naleznete v tomto článku:

 3. Informace o vytvoření šablony konverzace nebo virtuálního agenta naleznete v těchto článcích:

 4. Postup konfigurace konektorů naleznete v těchto článcích:

 5. Postup instalace a konfigurace konektorů CRM naleznete v těchto dokumentech:

Upgradujte ze starších platforem na Cisco Webex Contact Center