Чувате изкривен или непоследователен звук във вашата серия Cisco Headset 560

Проблем

Има звук, идващ през вашия Cisco Headset 560 Series, но той е непоследователен или пълен със статичен.

Решение

 • Тествайте устройството за повикване, за да проверите дали проблемът в наушниците е свързан с него.

  • Изпробвайте с вашето устройство други наушници или аудио източници.

  • На телефон Cisco IP използвайте слушалката, за да се обадите.

 • Изпробвайте тези стъпки, ако решите, че наушниците са източника на лошо качество на звука.

  • Уверете се, че разполагате с последните версии на фурмъера на наушниците и устройството за повикване.

  • Изключете щепсела в кабела на наушниците.

  • Натиснете и задръжте бутона за повикване за 4 секунди, за да изключите наушниците. Поставете наушниците на базата, за да я сдвоите с наушниците.

  • Уверете се, че вашата база не получава смущения от други източници на цифрови усъвършенствани безжични телекомуникации (DECT). За най-добро качество на повикването се уверете, че базата на наушниците е на разстояние от поне 3 фуjd (1 метър) от други бази за наушници Cisco.

  • Уверете се, че не наушниците не се намират твърде далеч от базата.

Не можете да чуете звук през Cisco Headset 560 Series

Проблем

Има малко или никакъв звук, идващ през вашата серия Cisco Headset 560.

Решение

 • Проверете дали силата на звука на наушниците.

 • Уверте се че аудио изходът на устройството е зададен на Наушници Cisco.

  • На Cisco IP телефон, свързан към Cisco Unified Communications Manager: Натиснете приложения the Settings hard key и изберете Аксесоари.

  • На Cisco IP телефон с мултиплатформен фърмуер: Натиснете приложения the Settings hard key и изберете Състояние > Аксесоари.

  • На Cisco Jabber: Щракнете върху Меню > Опции > Аудио.

  • В Webex: Кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Настройки > Аудио > Cisco слушалки.

  • В Webex Meetings: От падащия списък Избор на аудио връзка изберете Cisco слушалки.

 • Уверете се, че базата на наушниците е включена в захранващия източник. Наушниците не могат да функционират без база.

 • Затворете всички останали софтуерни повиквания на клиенти.

 • Уверете се, че безжичните наушници са сдвоени с базата. Поставете наушниците на базата, за да ги сдвоите с нея. Уверете се, че наушниците са поставени правилно. При съединяване наушниците и базата се синхронизират автоматично.

 • Проверете дали базата на наушниците е свързана правилно към желания източник на повикване.

 • Ако използвате наушници с мултибаза, се уверете, че сте избрали желания източник на повикване

 • Проверете нивото на батерията на безжичните наушници.