Ett brus eller otydligt ljud hörs i ditt trådlösa headset

Problem

Det kommer ljud via headsetet, men det är otydligt eller fullt med brus.

Lösning

 • Testa samtalsenheten för att se om problemet finns i ditt headset eller i din enhet.

  • Försök med ett annat headset eller en annan ljudkälla med samtalsenheten.

  • Använd luren på en Cisco IP-telefon för att ringa ett samtal.

 • Testa de här stegen för att avgöra om ditt headset är källan till den dåliga ljudkvaliteten.

  • Kontrollera att du har senaste firmware-version för både ditt headset och din samtalsenhet.

  • Koppla ur och koppla in headsetkablarna igen.

  • Tryck och håll ned knappen Samtal i 4 sekunder för att stänga av headsetet. Placera headsetet på basen för att parkoppla med headsetet.

  • Se till att basen inte störs av andra headsetbaser. Kontrollera att din headsetbas är minst 1 meter (3 fot) från en annan Cisco-headsetbas för bästa samtalskvalitet.

  • Se till att headsetet inte är för långt ifrån basstationen.

Du hör inget ljud i ditt trådlösa headset

Problem

Inget eller mycket lite ljud hörs i det trådlösa headsetet.

Lösning

 • Kontrollera volymen på headsetet.

 • Se till att ljudutgången på din enhet är inställd på Cisco-headset.

  • På en Cisco IP-telefon ansluten till Cisco Unified Communications Manager: Tryck på Program och välj Tillbehör.

  • På en Cisco IP-telefon med fast programvara för flera plattformar: Tryck på Program och välj Status > Tillbehör.

  • I Cisco Jabber: Klicka på Meny > Alternativ > Ljud.

  • I Cisco Webex: Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Ljud > Cisco-headset.

  • I Cisco Webex Meetings: I listrutan Välj ljudanslutningar väljer du Cisco-headset.

 • Kontrollera att headsetbasen är ansluten till en strömkälla. Headsetet fungerar inte utan basen.

 • Stäng eventuellt ringande programklienter.

 • Se till att ditt trådlösa headset är parkopplat med basen. Placera headsetet i basenheten för att parkoppla med headsetet. Kontrollera att headsetet är rätt isatt. Efter sammankopplingen synkroniseras headsetet och basen automatiskt.

 • Kontrollera att headsetbasen är korrekt ansluten till önskad samtalsenhet.

 • Om du använder headsetet med en multibas ska du se till att önskad samtalskälla är vald.

 • Kontrollera batterinivån på ditt trådlösa headset.