V bezdrátové náhlavní soupravě slyšíte zkreslený zvuk nebo zvuk proměnlivé kvality

Problém

V náhlavní soupravě je slyšet zvuk, jeho kvalita je však proměnlivá nebo slyšíte výrazné rušení.

Řešení

 • Chcete-li zjistit, zda je problém způsoben náhlavní soupravou nebo volacím zařízením, otestujte zařízení.

  • K volacímu zařízení připojte jinou náhlavní soupravu nebo zdroj zvuku.

  • Pomocí náhlavní soupravy zkuste zavolat z Cisco IP telefonu.

 • Pokud zjistíte, že zdrojem špatné kvality zvuku je náhlavní souprava, zkuste provést následující.

  • Zkontrolujte aktuálnost firmwaru náhlavní soupravy i volacího zařízení.

  • Odpojte a zapojte kabely náhlavní soupravy.

  • Podržením tlačítka Volat na 4 sekundy náhlavní soupravu vypnete. Vložením náhlavní soupravy do základny zahajte párování základny s náhlavní soupravou.

  • Ověřte, že základnu neruší jiné zdroje signálu DECT. Nejlepší kvality hovorů dosáhnete, když se základna náhlavní soupravy nachází nejméně 1 m od jiné základny náhlavní soupravy Cisco.

  • Ověřte, že náhlavní souprava není příliš daleko od základny náhlavní soupravy.

V bezdrátové náhlavní soupravě není nic slyšet

Problém

Zvuk bezdrátové náhlavní soupravy je velmi slabý, případně není slyšet žádný zvuk.

Řešení

 • Zkontrolujte úroveň hlasitosti náhlavní soupravy.

 • Ověřte, že je pro zvukový výstup v zařízení zvolena Náhlavní souprava Cisco.

  • V Cisco IP telefonu připojeném k systému Cisco Unified Communications Manager: Stiskněte položku Aplikace a vyberte možnost Příslušenství.

  • V Cisco IP telefon s firmwarem pro víceplatformové telefony: Stiskněte položku Aplikace a vyberte možnosti Stav > Příslušenství.

  • V aplikaci Cisco Jabber: Klikněte na možnosti Nabídka > Možnosti > Zvuk.

  • V aplikaci Cisco Webex: Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte možnosti Nastavení > Zvuk > Náhlavní souprava Cisco.

  • V aplikaci Cisco Webex Meetings: v rozevíracím seznamu Výběr zvukového spojení klepněte na položku Náhlavní soupravy Cisco.

 • Ujistěte se, že je základna náhlavní soupravy připojená ke zdroji napájení. Náhlavní souprava bez základny nefunguje.

 • Ukončete všechny ostatní volací softwarové klienty.

 • Ujistěte se, že je bezdrátová náhlavní souprava spárovaná se základnou. Vložením náhlavní soupravy do základny spárujte základnu s náhlavní soupravou. Ujistěte se, že je náhlavní souprava vložená do základny správně. Při spojení se provede automatická synchronizace náhlavní soupravy se základnou.

 • Zkontrolujte, zda je základna náhlavní soupravy správně připojená k požadovanému volacímu zařízení.

 • Pokud používáte náhlavní soupravu s multizákladnou, přesvědčte se, zda je vybrán požadovaný zdroj hovoru.

 • Zkontrolujte úroveň nabití baterie bezdrátové náhlavní soupravy.