W bezprzewodowym zestawie słuchawkowym słychać zniekształcony lub przerywany dźwięk

Problem

W zestawie słuchawkowym jest słyszalny dźwięk, ale jest on przerywany lub występują zakłócenia statyczne.

Rozwiązania

 • Przetestuj urządzenie telefoniczne, aby sprawdzić, czy problem tkwi w zestawie, czy w urządzeniu.

  • Wypróbuj inny zestaw słuchawkowy lub inne źródło dźwięku z urządzeniem do obsługi połączenia.

  • W telefonie IP firmy Cisco należy użyć słuchawki, aby nawiązać połączenie.

 • Spróbuj wykonać poniższe czynności, jeśli odkryjesz, że to zestaw słuchawkowy odpowiedzialny jest za słabą jakość dźwięku.

  • Upewnij się, że używasz najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego zarówno w przypadku zestawu słuchawkowego, jak i urządzenia do obsługi połączenia.

  • Odłącz zestaw słuchawkowy od prądu i ponownie go podłącz.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Połącz przez 4 sekundy, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Umieść zestaw słuchawkowy na stacji bazowej, aby sparować ją z zestawem słuchawkowym.

  • Upewnij się, że stacja bazowa nie odbiera zakłóceń z innych źródeł sygnału DECT. Aby uzyskać najwyższą jakość połączenia, upewnij się, że stacja bazowa zestawu słuchawkowego znajduje się w odległości co najmniej 1m (3 stopy) od innej stacji bazowej zestawu słuchawkowego Cisco.

  • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy nie znajduje się zbyt daleko od swojej stacji bazowej.

Nie słychać dźwięku w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

Problem

Nie słychać dźwięku w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym lub jest on cichy.

Rozwiązania

 • Sprawdź poziom głośności w zestawie słuchawkowym.

 • Upewnij się, że ustawienie wyjścia audio na urządzeniu to Zestaw słuchawkowy Cisco.

  • W telefonie IP Cisco podłączonym do programu Cisco Unified Communications Manager: Naciśnij przycisk Aplikacje i wybierz opcję Akcesoria.

  • W telefonie IP Cisco z oprogramowaniem sprzętowym urządzenia wieloplatformowego: Naciśnij przycisk Aplikacje i wybierz kolejno opcje Stan > Akcesoria.

  • W aplikacji Cisco Jabber: Kliknij kolejno opcje Menu>Opcje>Audio.

  • W programie Cisco Webex: kliknij zdjęcie profilowe i wybierz Ustawienia > Audio > Zestaw słuchawkowy Cisco.

  • W aplikacji Cisco Webex Meetings: Na liście rozwijanej Wybór połączenia audio wybierz opcję Zestaw słuchawkowy Cisco.

 • Upewnij się, że stacja bazowa zestawu słuchawkowego jest podłączona do źródła zasilania. Zestaw słuchawkowy nie może działać bez stacji bazowej.

 • Zamknij inne programy do prowadzenia połączeń.

 • Upewnij się, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sparowany ze stacją bazową. Umieść zestaw słuchawkowy na stacji bazowej, aby sparować zestaw słuchawkowy ze stacją. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest poprawnie umieszczony. Po nawiązaniu połączenia zestaw słuchawkowy zostanie automatycznie zsynchronizowany ze stacją bazową.

 • Sprawdź, czy stacja bazowa zestawu słuchawkowego jest prawidłowo połączona z żądanym urządzeniem źródłowym.

 • Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany ze stacją bazową typu Multibase, należy się upewnić, że wybrano odpowiednie źródło połączenia.

 • Sprawdź poziom naładowania baterii bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.