Администраторите на центъра за контакти могат да управляват настройките на функцията за гласов канал за агенти.

За да разрешите или забраните функциите на гласовите канали за агенти:

1

Влезте в организацията на клиентите в https://admin.webex.com/.

2

Придвижете се до Услуги > Contact Center > настройки > работния плот.

3

В секцията Гласови функции задайте следното:

  • Разрешаване на сила по подразбиране DN: Използвайте бутона за превключване, за да разрешите или забраните функцията Force Default DN. (Функцията е изключена по подразбиране.)

    Когато разрешите тази функция, агентите са ограничени до техните предоставени номера за набиране по подразбиране (DNs), когато те влезете в Agent Desktop. Агенти, за които не е зададен DN по подразбиране, могат да въведат всеки DN. Помислете за тази настройка само ако агент DN проверка не е дефиниран в агент профил, в портала за управление (осигуряване > агент профили).

  • Разрешаване на крайно повикване: Използвайте бутона за превключване, за да разрешите или забраните функцията "Край на повикване". (Функцията е изключена по подразбиране.)

    Когато разрешите тази функция, бутонът "Край" се появява в екрана "Контрол на взаимодействието" на Agent Desktop. Агентът може да натисне бутона Край , за да прекрати гласово повикване с клиент.

  • Разрешаване на "Край на консултация": Използвайте бутона за превключване, за да разрешите или забраните функцията End Consult. По подразбиране е разрешена функцията "Край на консултация".

    Когато разрешите тази функция, бутонът End Consult се появява в диалоговия прозорец "Заявка за консултация" на Agent Desktop. Агент може да натисне бутона Край на консултацията , за да прекрати разговор с консултация, който е статиран от друг агент, докато агентът е бил в активно повикване с клиент.

Администраторите на контактния център могат да управляват настройките за опит на агентите.

За да конфигурирате автоматичното време на увиването за агенти:

1

Влезте в организацията на клиентите в https://admin.webex.com/.

2

Придвижете се до Услуги > Contact Center > настройки > работния плот.

3

В секцията Опит на агента въведете автоматична стойност на приключване в милесекунди в полето Автоматичен интервал на приключване. След като зададете интервала за автоматично обтичане, Agent Desktop се увива автоматично, след като агент приключи разговор. Помислете за тази настройка само ако автоматичното увиване с времето извън <стойно> не е дефинирано в профил на агент в портала за управление (Осигуряване > агент профили > спомагателни кодове).

Следната таблица показва стойността по подразбиране и позволения диапазон за интервала за автоматично увиването:

Стойност по подразбиране (милисекунди) Минимална стойност (милисекунди) Максимална стойност (милисекунди)

0

60000 (1 минута)

600000 (10 минути)


 

По подразбиране автоматичната стойност на увиването е 0 милисекунди, което показва, че времето за увиването не е конфигурирано. Администраторът трябва да определи стойността на автоматичното приключване.

Администраторите на контактния център могат да управляват настройките на работния плот на агентите.

За да конфигурирате времето за изчакване при загуба на връзка за агентите:

1

Влезте в организацията на клиентите в https://admin.webex.com/.

2

Придвижете се до Услуги > Contact Center > настройки > работния плот.

3

В секцията Системни настройки въведете стойността на времето за изчакване за възстановяване в милисекунди в полето "Изчакване за възстановяване на загубена връзка". След като зададете времето за изчакване за възстановяване на загубена връзка, агент получава излизане от Agent Desktop ако мрежово скъсване продължава по-дълго от продължителността на изчакване.

Следната таблица показва стойността по подразбиране и позволения диапазон за загубеното изчакване за възстановяване на връзката:

Стойност по подразбиране (милисекунди) Минимална стойност (милисекунди) Максимална стойност (милисекунди)

120000 (2 минути)

120000 (2 минути)

600000 (10 минути)