Contact Centeradministratorene kan administrere funksjonsinnstillingene for talekanal for agenter.

Slik aktiverer eller deaktiverer du talekanalfunksjoner for agenter:

1

Logg deg på kunde organisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center (kontaktsenter) > Settings (innstillinger) > Desktop(skrivebord).

3

I delen tale funksjoner angir du følgende:

  • Aktiver tvungen standard DN: Bruk veksleknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen Tving standard DN. Fremtving standard DN-funksjonen er deaktivert som standard.

    Når du aktiverer denne funksjonen, er agenter begrenset til de klargjorte standard numrene (DNs) når de logger på Agent Desktop. Agenter som har en standard DN som ikke er angitt, kan taste inn ethvert DN. Du bør bare vurdere denne innstillingen hvis godkjenning av unike agenter ikke er definert i en agent profil i administrasjons portalen ( klar gjøring > agent profiler ).

  • Aktiver Avslutt samtale: Bruk veksleknappen for å aktivere eller deaktivere Avslutt samtale-funksjonen. Avslutt samtale-funksjonen er deaktivert som standard.

    Når du aktiverer denne funksjonen, vises slutt knappen i ruten for samhandlings styring i agent desktop. En agent kan klikke på Avslutt-knappen for å avslutte en talesamtale med en kunde.

  • Aktiver slutt sjekk: Bruk veksleknappen for å aktivere eller deaktivere end Konsulter-funksjonen. Som standard er det merket av for slutt på-funksjonen.

    Når du aktiverer denne funksjonen, vises slutt på-knappen i dialog boksen for forespørsel om agent desktop. En agent kan klikke på knappenAvslutt konsult.for å avslutte et avmerkingsanrop som ble startet med en annen agent, mens agenten var i en aktiv samtale med en kunde.

Contact Centeradministratorene kan administrere innstillinger for agent opplevelse for agenter.

Slik konfigurerer du den automatiske fullføringstiden for agenter:

1

Logg deg på kunde organisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center (kontaktsenter) > Settings (innstillinger) > Desktop(skrivebord).

3

I delen Agentopplevelse angir du den automatiske fullføringsverdien i millisekunder i feltet Automatisk fullføringsintervall. Når du har angitt det automatiske Wrapup-intervallet, vil Agent Desktop automatisk bli ferdig etter at en Agent har avsluttet en samtale. Du kan bare ta hensyn til denne innstillingen hvis den automatiske avslutningen med tid ikke i < verdi > ikke er definert i en agent profil i administrasjons portalen ( klar gjøring > agent profiler > hjelpe kodene ).

Følgende tabell viser standard verdien og det tillatte området for det automatiske avslutnings intervallet:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimumsverdi (millisekunder)

0

60 000 (1 minutt)

600 000 (10 minutter)


 

Som standard er den automatiske ferdig stillings verdien 0 millisekunder, noe som betyr at Fullførings tiden ikke er konfigurert. Administratoren må definere den automatiske ferdigstillingsverdien.

Contact Centeradministratorene kan administrere innstillinger for skrivebordssystem for agenter.

Slik konfigurerer du tidsavbrudd for mistet gjenopprettingstidsavbrudd for agenter:

1

Logg deg på kunde organisasjonen på https://admin.webex.com/.

2

Naviger til Services(tjenester) > Contact Center (kontaktsenter) > Settings (innstillinger) > Desktop(skrivebord).

3

Under delen Systeminnstillinger angir du verdien for gjenopprettingstidsavbrudd i millisekunder i feltet Tapt tilkoblingstidsavbrudd. Når du har angitt tids avbruddet for brutt gjenoppretting, blir en agent logget av Agent Desktop hvis et nettverks avbrudd varer lenger enn varigheten for tids avbrudd.

Følgende tabell viser standard verdien og det tillatte området for tids avbruddet for brutt tilkoblings gjenoppretting:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimumsverdi (millisekunder)

120 000 (2 minutter)

120 000 (2 minutter)

600 000 (10 minutter)