Administrer skrivebordsopplevelse

Skrivebordsopplevelsen lar deg administrere konfigurasjoner som tidsavbrudd for inaktivitet og automatisk avslutning for skrivebordet.

Tidsavbrudd for inaktivitet, hvis aktivert, lar deg automatisk logge av en agent fra skrivebordet etter å ha vært inaktiv i den angitte tiden. Kontaktsenter anser agenter som inaktive hvis de ikke utfører noen aktivitet på Agent Desktop. Agentaktivitet inkluderer håndtering av kontakter, arbeid med egendefinerte widgets eller å utføre en hvilken som helst oppgave på Agent Desktop. Agentaktivitet inkluderer håndtering av kontakter, arbeid med egendefinerte widgets eller å utføre en hvilken som helst oppgave på Agent Desktop.

Slik konfigurerer du skrivebordsinaktivitetstid for agenter:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > Kontaktsenter.

3

Fra kontaktsenternavigasjonssiden velger du Leierinnstillinger > Desktop.

4

Angi følgende i Skrivebordsopplevelse:

 1. Veksle Tidsavbrudd for inaktivitet for å aktivere eller deaktivere funksjonen for tidsavbrudd for inaktivitet.

  Tidsavbrudd for inaktivitet, hvis aktivert, lar deg automatisk logge av en agent fra skrivebordet etter å ha vært inaktiv i den angitte tiden.

 2. I tekstboksen Inaktiv varighet skriver du inn verdien i minutter for å angi tidsavbrudd for inaktivitet. Skriv inn en verdi 3–10 000 minutter i tekstboksen. Denne grensen fungerer som en standardgrense for inaktivitetsvarigheten med mindre Agenten setter opp en annen grense i alternativet Tidsavbrudd for inaktivitet Agent Desktop.


   

  Som standard er varigheten for tidsavbrudd for inaktivitet satt til 5 minutter hvis Inaktivitetstidsavbrudd bryteren er på.

 3. Konfigurer Automatisk avslutningsintervall for å avslutte en samtale automatisk etter at en agent avslutter den.

  Følgende tabell viser standardverdien og det tillatte området for det automatiske avslutningsintervallet:

  Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimumsverdi (millisekunder)

  0

  60 000 (1 minutt)

  600 000 (10 minutter)


   

  Som standard er den automatiske avslutningsverdien 0 millisekunder, noe som indikerer at du ikke har konfigurert avslutningstiden. Administratoren må definere den automatiske ferdigstillingsverdien.

Administrer talefunksjoner for skrivebordet

Contact Centeradministratorene kan administrere funksjonsinnstillingene for talekanal for agenter. Det er tre komponenter av stemmefunksjoner du kan administrere:
 • Aktiver Force Default DN: Når du aktiverer denne funksjonen, begrenser kontaktsenteret agentene til deres tilordnede standardoppringingsnumre (DN) når de logger på Agent Desktop. Agenter som ikke har en standard DN er spesifisert, kan angi hvilken som helst DN. Vurder denne innstillingen bare hvis Agent DN-validering ikke er definert i en skrivebordsprofil.

 • Aktiver Avslutt samtale: Når du aktiverer denne funksjonen, vises Avslutt -knappen i Interaksjonskontroll-panelet i Agent Desktop. En agent kan klikke på Avslutt-knappen for å avslutte en talesamtale med en kunde.

 • Aktiver Avslutt konsultasjon: Når du aktiverer denne funksjonen, vises Avslutt konsultasjon -knappen på konsultasjonsforespørselen dialogboksen til Agent Desktop. En agent kan klikke på knappenAvslutt konsult.for å avslutte et avmerkingsanrop som ble startet med en annen agent, mens agenten var i en aktiv samtale med en kunde.

Slik aktiverer eller deaktiverer du talekanalfunksjoner for agenter:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > Kontaktsenter.

3

Fra kontaktsenternavigasjonssiden velger du Leietakerinnstillinger > Desktop.

4

I Stemmefunksjoner -delen angir du følgende:

 • Aktiver Force Default DN: Veksle for å aktivere eller deaktivere Force Default DN-funksjonen. Fremtving standard DN-funksjonen er deaktivert som standard.

 • Aktiver Avslutt samtale: Veksle for å aktivere eller deaktivere Avslutt-funksjonen. Avslutt samtale-funksjonen er deaktivert som standard.

 • Aktiver Sluttkonsultasjon: Veksleknapp for å aktivere eller deaktivere Avsluttkonsultasjonsfunksjonen. Som standard er funksjonen Avslutt konsultasjon aktivert.

Administrer RONA-tidsavbrudd

Kontaktsenteradministratorene kan administrere Redirection on No Answer (RONA) tidsavbruddsinnstillinger for agenter.

Slik konfigurerer du RONA-tidsavbruddsinnstillingene for agenter:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > Kontaktsenter.

3

Fra kontaktsenternavigasjonssiden velger du Leietakerinnstillinger > Desktop.

4

I delen RONA timeouts skriver du inn timeoutverdiene i sekunder for kanalene.

Tabellen viser standardverdien og det tillatte området for RONA timeout-innstillingene.

Kanaler Standardverdi (sekunder) Minimumsverdi (sekunder)

Maksimal verdi (sekunder)

Telefoni

18

1

120

Chatte

30

1

6000

E-post

300

1

6000

Sosiale kanaler

30

1

6000

5

Klikk på Lagre.

Administrer systeminnstillinger

Du kan sette opp tidsavbrudd for gjenoppretting av tapt tilkobling gjennom systeminnstillingene. Etter at du har angitt tidsavbrudd for gjenoppretting av tapt tilkobling, blir en agent logget ut av Agent Desktop hvis et nettverksavbrudd varer lenger enn tidsavbruddet.

Slik konfigurerer du tidsavbrudd for mistet gjenopprettingstidsavbrudd for agenter:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > Kontaktsenter.

3

Fra kontaktsenternavigasjonssiden velger du Leierinnstillinger > Desktop.

4

Under delen Systeminnstillinger angir du verdien for gjenopprettingstidsavbrudd i millisekunder i feltet Tapt tilkoblingstidsavbrudd.

Følgende tabell viser standardverdien og det tillatte området for tidsavbrudd for gjenoppretting av tapt tilkobling:

Standardverdi (millisekunder) Minimumsverdi (millisekunder) Maksimumsverdi (millisekunder)

120 000 (2 minutter)

120 000 (2 minutter)

600 000 (10 minutter)