Hantera skrivbordsupplevelse

Med skrivbordsupplevelsen kan du hantera konfigurationer som timeout för inaktivitet och automatisk avslutning för skrivbordet.

Timeout för inaktivitet, om den är aktiverad, låter dig automatiskt logga ut en agent från skrivbordet efter att ha varit inaktiv under den angivna tiden. Contact Center betraktar agenter som inaktiva om de inte utför någon aktivitet på Agent Desktop. Agentaktivitet inkluderar att hantera kontakter, arbeta med anpassade widgets eller utföra någon uppgift på Agent Desktop. Agentaktivitet inkluderar att hantera kontakter, arbeta med anpassade widgets eller utföra någon uppgift på Agent Desktop.

Så här konfigurerar du skrivbordsinaktivitetstid för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

På navigeringssidan för kontaktcenter väljer du Genantinställningar > Desktop.

4

I Skrivbordsupplevelse ställer du in följande:

 1. Växla Timeout för inaktivitet för att aktivera eller inaktivera timeout för inaktivitet.

  Timeout för inaktivitet, om den är aktiverad, låter dig automatiskt logga ut en agent från skrivbordet efter att ha varit inaktiv under den angivna tiden.

 2. I textrutan Inaktiv varaktighet anger du värdet i minuter för att ställa in vilotiden. Ange valfritt värde 3–10 000 minuter i textrutan. Den här gränsen fungerar som en standardgräns för inaktivitetslängden om inte Agent ställer in en annan gräns i alternativet Timeout för inaktivitet Agent Desktop.


   

  Som standard är tidsgränsen för inaktivitet inställd på 5 minuter om Timeout för inaktivitet växeln är på.

 3. Ställ in Automatisk avslutningsintervall för att avsluta en konversation automatiskt efter att en agent avslutar den.

  Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för det automatiska avslutningsintervallet:

  Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

  0

  60000 (1 minut)

  600000 (10 minuter)


   

  Som standard är det automatiska avslutningsvärdet 0 millisekunder, vilket indikerar att du inte har konfigurerat avslutningstiden. Administratören måste definiera det automatiska avslutningsvärdet.

Hantera röstfunktioner för skrivbordet

Administratören för kontaktcentret kan hantera inställningarna för röstkanalsfunktionerna för agenter. Det finns tre komponenter av röstfunktioner som du kan hantera:
 • Aktivera Force Default DN: När du aktiverar den här funktionen begränsar Contact Center agenterna till deras tillhandahållna standarduppringningsnummer (DN) när de loggar in på Agent Desktop. Agenter som inte har ett standard-DN är specificerade, kan ange vilket DN som helst. Överväg den här inställningen endast om Agent DN-validering inte är definierad i en skrivbordsprofil.

 • Aktivera Avsluta samtal: När du aktiverar den här funktionen visas Avsluta knappen i interaktionskontrollpanelen i Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta för att avsluta ett röstsamtal med en kund.

 • Aktivera Avsluta konsultation: När du aktiverar den här funktionen visas Avsluta konsultation knappen på Konsultbegäran dialogrutan för Agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta rådgivande samtal för att avsluta ett rådgivande samtal som initierades med en annan agent, medan agenten var på ett aktivt samtal med en kund.

Så här aktiverar eller inaktiverar du röstkanalsfunktioner för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

Från kontaktcentrets navigeringssida väljer du Genantinställningar > Desktop.

4

I avsnittet Röstfunktioner anger du följande:

 • Aktivera Force Default DN: Växla för att aktivera eller inaktivera Force Default DN-funktionen. Som standard är funktionen Tvingat standardkatalognummer inaktiverad.

 • Aktivera avsluta samtal: Växla för att aktivera eller inaktivera funktionen Avsluta samtal. Som standard är funktionen Avsluta samtal inaktiverad.

 • Aktivera slutkonsult: Växlingsknapp för att aktivera eller inaktivera funktionen för avsluta konsultation. Som standard är funktionen Avsluta konsultation aktiverad.

Hantera RONA timeouts

Kontaktcenteradministratörerna kan hantera Redirection on No Answer (RONA) timeoutinställningar för agenter.

Så här konfigurerar du RONA-timeoutinställningarna för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

Från kontaktcentrets navigeringssida väljer du Genantinställningar > Desktop.

4

I avsnittet RONA timeouts anger du timeoutvärdena i sekunder för kanalerna.

Tabellen visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för RONA-timeoutinställningarna.

Kanaler Standardvärde (sekunder) Minimivärde (sekunder)

Maxvärde (sekunder)

Telefoni

18

1

120

Chatt

30

1

6000

E-post

300

1

6000

Social

30

1

6000

5

Klicka på Spara.

Hantera systeminställningar

Du kan ställa in timeout för återställning av förlorad anslutning genom systeminställningarna. När du har ställt in Timeout för återställning av förlorad anslutning, loggas en agent ut från Agent Desktop om ett nätverksavbrott varar längre än timeouttiden.

Så här konfigurerar du tidsgränsen för förlorade anslutningsåterställningar för agenter:

1

Logga in i Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter.

3

Från kontaktcentrets navigeringssida väljer du Tenant settings > Desktop.

4

I avsnittet Systeminställningar anger du timeout-värdet för återställning i millisekunder i fältet Förlorade anslutningsåterställningar.

Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för timeout för återställning av förlorad anslutning:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

120000 (2 minuter)

120000 (2 minuter)

600000 (10 minuter)