Administratören för kontaktcentret kan hantera inställningarna för röstkanalsfunktionerna för agenter.

Så här aktiverar eller inaktiverar du röstkanalsfunktioner för agenter:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet röst funktioner ställer du in följande:

  • Aktivera tvingande standard-DN: Använd växlings knappen för att aktivera eller inaktivera standard-DN-funktionen. Som standard är funktionen Tvingat standardkatalognummer inaktiverad.

    När du aktiverar den här funktionen begränsas agenter till de uppringda standard nummer (DNs) när de loggar in i Agent Desktop. Agenter för vilka ett standard-DN inte har angetts kan ange vilket DN som helst. Använd den här inställningen endast om agentens DN-validering inte har definierats i en agent profil, i hanterings portalen ( etablering av > agent profiler ).

  • Aktivera avsluta samtal: Använd växlings knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen avsluta samtal. Som standard är funktionen Avsluta samtal inaktiverad.

    När du aktiverar den här funktionen visas knappen Avsluta i rutan interaktions kontroll i agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta för att avsluta ett röstsamtal med en kund.

  • Aktivera slut samråd: Använd växlings knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen sluta läsa. Som standard är funktionen sluta läsa aktive rad.

    När du aktiverar den här funktionen visas knappen sluta se i dialog rutan för förfrågan om agent Desktop. En agent kan klicka på knappen Avsluta rådgivande samtal för att avsluta ett rådgivande samtal som initierades med en annan agent, medan agenten var på ett aktivt samtal med en kund.

Administratören för kontaktcentret kan hantera agenters inställningar för upplevelser.

Så här konfigurerar du den automatiska avslutningstiden för agenter:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet Agent-upplevelse anger du det automatiska avslutningsvärdet i millisekunder i fältet Iintervall för automatisk avslutnings. När du har ställt in intervallet för automatisk avslutnings avslutas Agent Desktop automatiskt när agenten avslutar en konversation. Använd den här inställningen endast om den automatiska avslutningen av < värde > inte har definierats i en agent profil i hanterings portalen ( etablering av > agent profiler > Hjälp koder ).

Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för det automatiska avslutnings intervallet:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minuter)


 

Som standard är det automatiska avslutnings värdet 0 millisekunder, vilket betyder att avslutnings tiden inte har kon figurer ATS. Administratören måste definiera det automatiska avslutningsvärdet.

Administratören för kontaktcentret kan hantera systeminställningar för agenter.

Så här konfigurerar du tidsgränsen för förlorade anslutningsåterställningar för agenter:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com/.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Skrivbord.

3

I avsnittet Systeminställningar anger du timeout-värdet för återställning i millisekunder i fältet Förlorade anslutningsåterställningar. När du har ställt in tids gränsen för avbruten av anslutnings återställningen loggas agenten ut ur Agent Desktop om ett nätverks avbrott varar längre än tids gränsen för Timeout.

Följande tabell visar standardvärdet och det tillåtna intervallet för den förlorade timeoutn för anslutnings återställningen:

Standardvärde (millisekunder) Minsta värde (millisekunder) Maxvärde (millisekunder)

120000 (2 minuter)

120000 (2 minuter)

600000 (10 minuter)