İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için ses kanalı özellik ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için ses kanalı özelliklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1

https://admin.webex.com/ müşteri organizasyonunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Ses özellikleri bölümünde aşağıdakileri ayarlayın:

  • Zorla varsayılan DN 'yi Etkinleştir: Varsayılan DN 'yi zorla özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Değiştir düğmesini kullanın. Varsayılan olarak DN'yi Zorla Etkinleştir özelliği devre dışıdır.

    Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, temsilciler Agent Desktop oturum açtığında tedarik edilen varsayılan arama numaralarıyla (DNs) kısıtlanır. Varsayılan DN'si belirtilmemiş temsilciler herhangi bir DN girebilir. Bu ayarı yalnızca, bir temsilci profilinde temsilci DN doğrulaması tanımlanmamışsa, yönetim portalı 'nda ( kaynak ayırma > temsilci profillerinde) dikkate alın.

  • Çağrıyı Sonlandır özelliğini etkinleştir: Ara özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Değiştir düğmesini kullanın. Varsayılan olarak Çağrıyı Sonlandır özelliği devre dışıdır.

    Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Agent Desktop 'In etkileşim denetim bölmesinde son düğmesi görünür. Temsilciler, müşteriyle yaptıkları sesli aramayı sonlandırmak için Sonlandır düğmesini tıklayabilir.

  • Son Yapılamayı Etkinleştir: Değiştir düğmesini kullanarak sonlandırma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Varsayılan olarak, son Danışma özelliği etkindir.

    Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Agent Desktop isteği bildir iletişim kutusunda son ver düğmesi görünür. Temsilciler, müşteriyle aktif çağrı sırasında başka bir temsilcinin başlattığı danışma çağrısını sonlandırmak için Danışmayı Sonlandır düğmesini tıklayabilir.

İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için temsilci deneyimi ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için otomatik toparlama süresini yapılandırmak için:

1

https://admin.webex.com/ müşteri organizasyonunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Temsilci Deneyimi bölümünde, Otomatik Toparlama Aralığı alanına milisaniye cinsinden otomatik toparlama değerini girin. Otomatik toparlama aralığını ayarladıktan sonra, bir temsilci konuşmayı bitirdikten sonra Agent Desktop otomatik olarak açılır. Bu ayarı yalnızca, < değer > Ile otomatik olarak toparlama yönetim portalında bir temsilci profilinde ( hazırlama > temsilci profilleri > yardımcı kodları ) tanımlamadıysanız değerlendirin.

Aşağıdaki tabloda, otomatik toparlama aralığı için varsayılan değer ve izin verilen Aralık gösterilmektedir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

0

60000 (1 dakika)

600000 (10 dakika)


 

Varsayılan olarak, otomatik toparlama değeri 0 milisaniyedir ve bu da toparlama süresinin yapılandırılmadığını belirtir. Yöneticinin otomatik toparlama değerini tanımlaması gerekir.

İletişim merkezi yöneticileri temsilciler için masaüstü sistem ayarlarını yönetebilirler.

Temsilciler için kesilen bağlantı kurtarma zaman aşımını yapılandırmak istiyorsanız:

1

https://admin.webex.com/ müşteri organizasyonunda oturum açın.

2

Hizmetler > İletişim Merkezi > Ayarlar > Masaüstü'ne gidin.

3

Sistem Ayarları bölümünde, Kesilen Bağlantı Kurtarma Zaman Aşımı alanına milisaniye cinsinden kurtarma zaman aşımı değerini girin. Kayıp bağlantı kurtarma zaman aşımını ayarladıktan sonra, bir ağ kesintisi zaman aşımı süresinden daha uzun sürüyorsa bir temsilci Agent Desktop oturumunu kapatır.

Aşağıdaki tabloda, kaybolan bağlantı kurtarma zaman aşımı için varsayılan değer ve izin verilen Aralık gösterilmektedir:

Varsayılan Değer (milisaniye) Minimum Değer (milisaniye) Maksimum Değer (milisaniye)

120000 (2 dakika)

120000 (2 dakika)

600000 (10 dakika)