Administratori centra za kontakt mogu upravljati postavkama značajki glasovnog kanala za agente.

Kako biste omogućili ili onemogućili značajke glasovnog kanala za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca u https://admin.webex.com/.

2

Navigacija do usluga > kontakt centriranje > Postavljanje > Radna površina.

3

U sekciji glasovne značajke postavite sljedeće:

  • Omogući propust sile DN: Koristite preklopni gumb za omogućavanje ili onemogućavanje značajke Force default DN. Prema zadanim postavkama, funkcija default DN onemogućena je.

    Kada omogućite tu značajku, agenti se ograničavaju na zadane brojeve biranja (DNs) koji se dodjeljuju za dodjelu (DNs) kada se prijavljuju na Agent Desktop. Agenti za koje zadani DN nije naveden mogu unijeti bilo koji DN. Razmotrite ovu postavku samo ako agent DN Validacija nije definirana u profilu agenta, na portalu za upravljanje ( Dodjela resursa > agentu profila ).

  • Omogući krajnji poziv: Koristite preklopni gumb kako biste omogućili ili onemogućili značajku krajnjeg poziva. Prema zadanim postavkama značajka krajnjeg poziva je onemogućena.

    Kada omogućite ovu značajku, gumb kraj pojavit će se u oknu kontrole interakcije agent desktop. Agent može kliknuti gumb kraj za završetak glasovnog poziva s klijentom.

  • Omogući end konzultirati: Koristite preklopni gumb kako biste omogućili ili onemogućili značajku kraj konzultiranja. Prema zadanim postavkama značajka kraja konzultiraj je omogućena.

    Kada omogućite ovu značajku, pojavit će se gumb kraj konzultiraj u dijaloškom okviru konzultiraj zahtjev agent desktop. Agent može kliknuti gumb kraj konzultiraj kako bi okončati poziv koji je pokrenut s drugim agentom, dok je agent bio na aktivnom pozivu s klijentom.

Administratori centra za kontakt mogu upravljati postavkama iskustva agenta za agente.

Kako biste konfigurirali automatsko vrijeme zamota za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca u https://admin.webex.com/.

2

Navigacija do usluga > kontakt centriranje > Postavljanje > Radna površina.

3

U sekciji iskustvo s agentom Unesite vrijednost automatskog prelamanja u milisekundama u polju automatska Rezpup intervala. Nakon što ste postavili Auto wrapup Interval, Agent Desktop zavrsava automatski nakon što agent završava razgovor. Razmotrite ovu postavku samo ako automatski Zamotajte vrijeme izvan < vrijednosti > nije definiran u profilu agenta na portalu za upravljanje ( Dodjela > profilima agenata > pomoćne šifre ).

Sljedeća tablica prikazuje zadanu vrijednost i dopušteni raspon za automatski interval prelamanja:

Zadana vrijednost (milisekundama) Minimalna vrijednost (milisekundama) Maksimalna vrijednost (milisekundama)

0

60000 (1 minuta)

600000 (10 minuta)


 

Prema zadanim postavkama, vrijednost automatskog prelamanja je 0 milisekundi, što ukazuje na to da vrijeme završavanja nije konfigurirano. Administrator mora definirati vrijednost automatskog završnog postavljanja.

Administratori centra za kontakt mogu upravljati postavkama sustava radne površine za agente.

Za konfiguriranje vremenskog ograničenja oporavka za izgubljene veze za agente:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca u https://admin.webex.com/.

2

Navigacija do usluga > kontakt centriranje > Postavljanje > Radna površina.

3

U sekciji postavke sustava Unesite vrijednost vremenskog ograničenja oporavka u milisekundama u polje izgubljeno vremensko ograničenje oporavka veze. Nakon što postavite vremensko ograničenje oporavka od izgubljene veze, agent će biti potpisan iz Agent Desktop ako izlazna mreža potraje duže od trajanja vremenskog ograničenja.

Sljedeća tablica prikazuje zadanu vrijednost i dopušteni raspon za prekoračenje vremenskog ograničenja oporavka veze:

Zadana vrijednost (milisekundama) Minimalna vrijednost (milisekundama) Maksimalna vrijednost (milisekundama)

120000 (2 minute)

120000 (2 minute)

600000 (10 minuta)