Správci kontaktního centra mohou spravovat nastavení funkcí hlasového kanálu pro agenty.

Povolení nebo zakázání funkcí hlasového kanálu pro agenty:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com/

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V části hlasové funkce nastavte následující možnosti:

  • Povolit vynutit výchozí název v adresáři: Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat funkci Ponechání výchozích čísel v adresáři. Ve výchozím nastavení je funkce Vynutit výchozí číslo v adresáři zakázána.

    Když tuto funkci zapnete, agenti budou omezeni na své zřízené výchozí telefonní čísla (DNs), když se přihlásí do Agent Desktop. Agenti, kterým není zadáno výchozí číslo v adresáři, mohou zadat libovolné číslo v adresáři. Toto nastavení zvažte pouze v případě, že v profilu agenta není definováno ověření čísla v adresáři Agent na portálu správy ( zřízení profilů > agent ).

  • Povolit ukončení hovoru: Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat funkci ukončení hovoru. Ve výchozím nastavení je funkce ukončení hovoru vypnuta.

    Když tuto funkci povolíte, tlačítko Ukončit se zobrazí v podokně řízení interakce agent Desktop. Agent může klepnutím na tlačítko Ukončit zavěsit hlasový hovor se zákazníkem.

  • Povolit koncovou nápovědu: Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat funkci ukončení konzultací. Ve výchozím nastavení je povolena funkce ukončení konzultací.

    Když tuto funkci zapnete, v dialogovém okně žádost o konzultaci agent Desktop se zobrazí tlačítko Ukončit projednání. Agent může kliknutím na tlačítko Ukončit konzultaci ukončit konzultační hovor, který byl zahájen s jiným agentem, zatímco agent vedl aktivní hovor se zákazníkem.

Správci kontaktního centra mohou spravovat nastavení zkušeností s agenty.

Konfigurace doby automatického ukončení činnosti agentů:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com/

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V Zkušenosti agenta zadejte hodnotu automaticky ukončení v milisekundách do pole Interval automatického ukončení. Po nastavení intervalu automaticky Wrapup se Agent Desktop automaticky zalomí poté, co Agent ukončí konverzaci. Toto nastavení zvažte pouze v případě, že je v profilu agenta v portálu Management Portal ( poskytování >ch profilů > pomocné kódy ) hodnota automaticky zalomit za časovým limitem mimo < >.

Následující tabulka zobrazuje výchozí a povolený rozsah automatického zalamování:

Výchozí hodnota (milisekundy) Minimální hodnota (milisekundy) Maximální hodnota (milisekundy)

0

60000 (1 minuta)

600000 (10 minut)


 

Ve výchozím nastavení je automatické zalamování 0 milisekund, což znamená, že čas zapisování není nakonfigurován. Správce musí definovat hodnotu automatického ukončení.

Správci kontaktního centra mohou spravovat systémová nastavení plochy pro agenty.

Konfigurace časového limitu obnovení ztraceného připojení pro agenty:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com/

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Plocha.

3

V části Systémová nastavení zadejte do pole Časový limit obnovení ztraceného spojení hodnotu v milisekundách. Po nastavení vypršení časového limitu obnovení systému bude agent odhlášen od Agent Desktop, pokud výpadek sítě trvá déle, než je doba trvání.

Následující tabulka zobrazuje výchozí hodnotu a povolený rozsah pro ztracený časový limit obnovení připojení:

Výchozí hodnota (milisekundy) Minimální hodnota (milisekundy) Maximální hodnota (milisekundy)

120000 (2 minuty)

120000 (2 minuty)

600000 (10 minut)