Administratorii centrului de contact pot administra setările caracteristicilor canalului de voce pentru agenți.

Pentru a activa sau a dezactiva caracteristicile canalului de voce pentru agenți:

1

Faceți login la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Servicii > Contact Center > Setări > Desktop.

3

În secțiunea caracteristici vocale , setați următoarele:

  • Enable Force implicit DN: Utilizați butonul Comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica de forță implicit DN. În mod prestabilit, caracteristica Impunere DN prestabilit este dezactivată.

    Când activați această caracteristică, agenții sunt restricționate la numerele lor de apelare implicite (DNs), atunci când se conectează la Agent Desktop. Agenții pentru care nu este specificat un DN prestabilit pot introduce orice DN. Luați în considerare această setare numai dacă agentul DN validare nu este definit într-un profil de agent, în portalul de gestionare ( asigurare Profiluri > agent ).

  • Activare apel final: Utilizați butonul Comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica apel final. În mod prestabilit, caracteristica Încheiere apel este dezactivată.

    Când activați această caracteristică, butonul final apare pe panoul de control interacțiune al agent desktop. Un agent poate face clic pe butonul Încheiere pentru a încheia un apel vocal cu un client.

  • Activare consultare finală: Utilizați butonul Comutare pentru a activa sau dezactiva caracteristica de terminare a consultării. În mod implicit, caracteristica end consultat este activată.

    Când activați această caracteristică, butonul End consult apare în caseta de dialog solicitare consultare a agent desktop. Un agent poate face clic pe butonul Încheiere consultare pentru a încheia un apel de consultare care a fost inițiat cu alt agent, în timp ce agentul era într-un apel activ cu un client.

Administratorii centrului de contact pot gestiona setările de experiență a agenților.

Pentru a configura durata de concluzionare automată pentru agenți:

1

Faceți login la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Servicii > Contact Center > Setări > Desktop.

3

În secțiunea Experiență agenți, introduceți valoarea de concluzionare automată în milisecunde, în câmpul Interval de concluzionare automată. După ce setați intervalul Wrapup automat, Agent Desktop se încheie automat după ce un Agent termină o conversație. Luați în considerare această setare numai dacă auto wrap cu timp din < valoare > nu este definită într-un profil de agent din portalul de gestionare ( asigurare > Profiluri de Agent > coduri auxiliare ).

Următorul tabel prezintă valoarea implicită și intervalul permis pentru intervalul de încadrare automată:

Valoare prestabilită (milisecunde) Valoare minimă (milisecunde) Valoare maximă (milisecunde)

0

60000 (1 minut)

600000 (10 minute)


 

În mod implicit, valoarea de încadrare automată este de 0 milisecunde, indicând faptul că timpul de încadrare nu este configurat. Administratorul trebuie să definească valoarea de concluzionare automată.

Administratorii centrului de contact pot administra setările sistemelor desktop pentru agenți.

Pentru a configura timeout de recuperare a conexiunii pierdute pentru agenți:

1

Faceți login la organizația de clienți la https://admin.webex.com/.

2

Navigați la Servicii > Contact Center > Setări > Desktop.

3

În secțiunea Setări de sistem, introduceți valoarea timeout de recuperare, în milisecunde, în câmpul Timeout de recuperare conexiune pierdută. După ce setați Timeout pierdut de recuperare a conexiunii, un agent devine semnat din Agent Desktop dacă o pană de rețea durează mai mult decât durata de expirare.

Următorul tabel arată valoarea implicită și intervalul permis pentru timeout pierdut de recuperare a conexiunii:

Valoare prestabilită (milisecunde) Valoare minimă (milisecunde) Valoare maximă (milisecunde)

120000 (2 minute)

120000 (2 minute)

600000 (10 minute)