• Непрекъснато преглеждаме минималните изисквания за стартиране на приложението Webex и изброените тук изисквания може да се променят.
 • Не поддържаме използването на приложението Webex с програми в предварително или ранно издание, като Apple Beta Software, програмата Windows Insider или други подобни програми.
 • Производителността на приложението Webex може да бъде повлияна от фактори извън операционната система, например:мрежовата връзка или други приложения на вашите устройства.

Минимални изисквания за настолната версия на Windows

Минимални изисквания за настолната версия на Mac

 • MacOS 10.13 и по-нови версии.

 • Базиран на M1 чип или процесор Intel

 • Минимум 4 GB RAM

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте една от следните връзки:

Тази статия е за инсталирането на настолната версия на приложението Webex за Mac или Windows.За Linux вижте Приложение Webex за Linux.

Приложението Webex се инсталира в същата системна папка всеки път, когато се актуализира до нова версия.


 

За да видите коя версия на приложението Webex е инсталирана, вижте Намиране на вашата версия на приложението.

Администраторите могат да проверят каква версия на приложението имат техните потребители, като изпълнят отчета за версията на приложението за съобщения – вижте Отчети за вашето портфолио за сътрудничество в облака

Ръчно инсталиране

Приложението Webex може да се инсталира за машина или за потребител и може да се инсталира от потребители или ИТ администратори.

Приложението Webex се инсталира в следната папка по подразбиране: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Потребителите могат да изтеглят и след това да стартират файла на инсталиращата програма (msi).Те не се нуждаят от администраторски привилегии за достъп на своята машина.

Браузърът автоматично открива дали операционната система на потребителя е 32-битова, или 64-битова и изтегля правилната версия на приложението Webex.

Администраторите могат да стартират инсталиращата програма с допълнителни привилегии и могат да избират инсталация машина по машина и директория за инсталиране.

Таблица 1. Инсталиращи програми за приложението Webex за Windows
ОписаниеЛокализирано ли е?Архитектура на ОСВръзка за изтегляне на файла за инсталиране
Само приложението Webex Локализирано 32-битова https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Само приложението Webex Нелокализирано (EN) 32-битова https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Само приложението Webex Локализирано 64-битова https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Само приложението Webex Нелокализирано (EN) 64-битова https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Пакет с Webex App и настолна версия на Meetings* Локализирано 64-битова https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Пакет с Webex App и настолна версия на Meetings* Нелокализирано (EN) 64-битова https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

* Използвайте инсталиращата програма на пакета, за да инсталирате всички компоненти на приложението Webex наведнъж.

Групово инсталиране

Трябва да използвате нелокализираната версия на MSI файла с механизъм за разпространение на друг разработчик, за да инсталирате групово приложението Webex за избрани потребители или компютри.Потребителите все пак могат да използват приложението на предпочитания от тях език.


 

Ако използвате друга версия на MSI файла, това може да доведе до големи проблеми при деинсталирането на приложението.

Когато инсталирате приложението Webex с MSI файла, можете да добавите следните параметри в команден ред:

Когато зададете ALLUSERS=1 за да посочите инсталация на машина, трябва да имате администраторски привилегии за достъп.

 • Мълчаливо инсталиране

  Можете да включите /quiet и няма взаимодействие с потребителя.Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение с краен потребител за потребителите, и потребителите няма да получат подкана да го приемат.Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Лицензионното споразумение с краен потребител не се показва, ако някой от следните записи в системния регистър е зададен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Когато инсталирате приложението Webex, ако имате администраторски привилегии за достъп, можете да посочите, че приложението Webex автоматично ще се стартира с Windows чрез свойството AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true.Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като true.

  • Посочете, че приложението Webex ще се стартира автоматично с Windows.Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Квадратчето за отметка в „Настройки“ ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате администраторски привилегии за достъп, за да промените тази опция.

  • Посочете, че приложението Webex няма да се стартира автоматично с Windows.Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат сами да поставят или премахват отметката от квадратчето в „Настройки“.

 • DEFAULT_THEME

  Ако имате администраторски достъп, можете да посочите темата, използвана за приложението Webex.Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като dark.Потребителите могат да изберат да променят темата в настройките.

  • Посочете светлата тема за приложението Webex.

   Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Посочете тъмната тема за приложението Webex.

   Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  По подразбиране, когато стартирате инсталиращата програма, за да актуализирате приложението Webex, всички потребителски бази данни или регистрационни файлове се запазват.Ако искате да премахнете тези файлове, можете да включите параметъра в команден ред: DELETEUSERDATA=1.

  Например, msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • EMAIL

  Можете да посочите имейл за потребител, и приложението Webex използва имейла, за да влезе този потребител в приложението Webex.Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично влиза в приложението Webex.

  Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Този параметър също поддържа два системни атрибута за динамично получаване на потребителския имейл адрес:Основно потребителско име (UPN) на Active Directory и sAMAccountName от стари версии на Windows.Те могат да се използват по следния начин на машина с UPN домейн:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Когато инсталирате приложението Webex, ако имате администраторски привилегии за достъп, можете да посочите, че приложението Webex ще се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие с Windows чрез свойството ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1.Ако не посочите опцията за свойство, стойността по подразбиране се задава като false.

  • Посочете, че приложението Webex ще се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие в Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Потребителите могат сами да поставят или премахват отметката от квадратчето в „Настройки“.

  • Посочете, че приложението Webex няма да се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие в Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Квадратчето за отметка в „Настройки“ ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате администраторски привилегии за достъп, за да промените тази опция.

 • FORCELOCKDOWN

  Когато инсталирате пакетните компоненти за приложението Webex, ако имате администраторски привилегии, можете да изберете да заключите версията на приложението, която се използва за присъединяване към срещи, ако версията е съвместима с версията на сайта.Използване на командния ред FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението, като използвате параметър в команден ред.Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Инсталирайте вградения браузър WebView2 на Microsoft, докато инсталирате Webex с помощта на INSTALLWV2 параметър в команден ред.WebView2 ще е необходим за правилното функциониране на Webex от юни 2022 г. Научете повече за WebView2 и Webex.

  Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Стартиране на приложението

  Приложението Webex има собствено решение за автоматично актуализиране, което е независимо от операционната система Windows.Приложението може автоматично да се актуализира без знанието на операционната система Windows, така че инсталираната версия на приложението може да е различна от версията, която потребителят вижда, докато използва приложението.

  Инсталиране

  За да инсталират приложението Webex, на потребителите не са им необходими администраторски привилегии за достъп на техните машини.

  Потребителите щракват два пъти върху файла Webex.dmg, за да го инсталират.По подразбиране Приложението Webex е инсталирано в папката Приложения, но потребителите могат да плъзнат и пуснат приложението Webex във всяка друга директория.


   

  За да видите коя версия на приложението Webex е инсталирана, вижте Намиране на вашата версия на приложението.

  Администраторите могат да проверят каква версия на приложението имат техните потребители, като изпълнят отчета за версията на приложението за съобщения – вижте Отчети за вашето портфолио за сътрудничество в облака

  Стартиране на приложението

  Приложението има собствено решение за автоматично актуализиране, което е независимо от механизма за инсталиране на операционната система.Приложението се инсталира само веднъж с помощта на механизма на операционната система.След това приложението автоматично се актуализира без знанието на операционната система.Следователно инсталираната версия на приложението може да е различна от тази, която виждате, докато използвате приложението.

  Необходими са 7 дни, за да бъде пуснато новото издание за всички.През тези 7 дни потребителите могат проактивно да проверяват за актуализации.Потребителите могат да прочетат Актуализиране на приложението до най-новото издание.

  Ние автоматично прилагаме актуализацията след 7-дневния период за пускане.

  Ако имате Pro Pack за Control Hub, можете да проверявате коя версия на приложението използват вашите потребители.Вижте Отчет за версията на приложението за съобщения в „Анализи“ за вашето портфолио за сътрудничество в облака.

  Когато приложението Webex работи, то периодично проверява дали има налична по-нова версия на приложението.Когато има налична по-нова версия, приложението автоматично изтегля новата версия и я съхранява на локалния компютър:

  • В Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • В MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Ние съхраняваме текущата версия и новата версия на приложението в тези папки, така че приложението да може да се върне към по-стари версии, ако надстройката не работи.

  Ако издадем корекция за издание, актуализираме всички организации в рамките на 3-дневен интервал за пускане.

  За да деинсталирате приложението, използвайте msiexec /x Webex.msi.


   

  Пътят на файла .msi зависи от това къде е бил използван по време на инсталацията.За да работи тази команда, файлът .msi трябва да е в посоченото местоположение.

  За да деинсталирате приложението Webex, отидете в папката „Приложения“ и плъзнете приложението Webex в кошчето.

  Приложението за виртуален работен плот на приложението Webex оптимизира аудиото и видеото за средата на виртуален работен плот.Използвайки терминален компютър, потребителите осъществяват достъп до приложението Webex от среда на отдалечен виртуален работен плот.

  Можете да намерите файловете за изтегляне на софтуера за VDI на приложението Webex за Windows отhttps://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  За повече информация относно поддържаните функции, как да подготвите вашата среда и да разположите решението за VDI на Webex, вижте Ръководството за разполагане на Webex за инфраструктура с виртуален работен плот (VDI).

  Като администратор можете да защитите приложението Webex на мобилните устройства на вашия потребител.Решенията, които поддържаме, включват MDM/MAM с Microsoft Intune, MDM/MAM с AppConfig, защита на приложения с помощта на IPA файлове на iOS и AAB файлове на Android и администраторски контроли за управление на мобилни устройства

  За повече информация вижте Защита на мобилни устройства.