• Neprestano pregledamo minimalne zahteve za pokretanje aplikacije Webex, a ovde navedeni zahtevi se mogu promeniti.
 • Ne podržavamo korišćenje aplikacije Webex sa preliminarnim verzijama programa ili ranim izdanjima programa, kao što su Apple Beta softver, Windows Insider program ili neki drugi slični programi.
 • Na performanse aplikacije Webex mogu uticati faktori izvan operativnog sistema, na primer: mrežna povezanost ili druge aplikacije na uređajima.

Minimalni zahtevi za Windows radnu površinu

Minimalni zahtevi za Mac radnu površinu

 • MacOS 10.13 i noviji.

 • M1 čip ili procesor baziran na Intel procesoru

 • Minimalno 4 GB RAM memorije

Ako kao administrator želite da pristupite određenoj verziji aplikacije, upotrebite neku od sledećih veza:

Ovaj članak se odnosi na instaliranje aplikacije Webex za radne površine na Mac ili Windows računarima. Za Linux pogledajte članak Aplikacija Webex za Linux.

Aplikacija Webex se instalira u istu sistemsku fasciklu svaki put kada se ažurira na novu verziju.


 

Da biste videli koja verzija aplikacije Webex je instalirana, pogledajte članak Pronađite verziju aplikacije.

Administratori mogu da provere koju verziju aplikacije njihovi korisnici imaju pokretanjem izveštaja o verziji aplikacije za razmenu poruka. Pogledajte članak Izveštaji za vaš portfolio saradnje u oblaku

Ručna instalacija

Aplikacija Webex se može instalirati po mašini ili po korisniku i mogu je instalirati korisnici ili IT administratori.

Aplikacija Webex se podrazumevano instalira u sledeću fasciklu: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Korisnici mogu da preuzmu i zatim pokrenu instalacionu datoteku (msi). Njima ne trebaju administratorske privilegije za pristup na njihovoj mašini.

Pregledač automatski otkriva da li je korisnikov operativni sistem 32-bitan ili 64-bitan i preuzima ispravnu verziju aplikacije Webex.

Administratori mogu da pokreću instalacioni program sa dodatnim privilegijama i mogu da biraju instalaciju po mašini i direktorijumu instalacije.

Tabela 1. Instalacioni programi aplikacije Webex za Windows
OpisJe li lokalizovan?OS arhitekturaVeza za preuzimanje instalacione datoteke
Samo aplikacija Webex Lokalizovano 32-bitni https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Samo aplikacija Webex Nelokalizovano (EN) 32-bitni https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Samo aplikacija Webex Lokalizovano 64-bitni https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Samo aplikacija Webex Nelokalizovano (EN) 64-bitni https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Paket aplikacije Webex i sastanaka na radnoj površini* Lokalizovano 64-bitni https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Paket aplikacije Webex i sastanaka na radnoj površini* Nelokalizovano (EN) 64-bitni https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

* Koristite instalacioni program za instalaciju paketa da biste instalirali sve komponente aplikacije Webex odjednom.

Grupna instalacija

Morate koristiti nelokalizovanu verziju MSI datoteke sa distribucionim mehanizmom treće strane za grupnu instalaciju aplikacije Webex za odabir korisnika ili računara. Korisnici i dalje mogu da koriste aplikaciju na željenom jeziku.


 

Ako koristite bilo koju drugu verziju MSI datoteke, to može dovesti do velikih problema prilikom deinstalacije aplikacije.

Kada instalirate aplikaciju Webex sa MSI datotekom, možete dodati sledeće parametre komandne linije:

Kada podesite ALLUSERS=1 da biste odredili instalaciju po mašini, morate imati privilegije pristupa administratora.

 • Tiha instalacija

  Možete da uključite /quiet i nema korisničke interakcije. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Možete da odaberete da prihvatite ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika umesto korisnika i korisnici neće dobiti poziv da prihvate ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika se ne prikazuje ako je bilo koja od sledećih stavki registra podešena na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Kada instalirate aplikaciju Webex, ako imate privilegije pristupa administratora, možete da odredite da će aplikacija Webex automatski da se pokreće sa operativnim sistemom Windows pomoću vrednosti AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true property. Ako ne navedete opciju svojstva, podrazumevana vrednost je podešena na true.

  • Odredite da će se aplikacija Webex automatski pokretati sa operativnim sistemom Windows. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Polje za potvrdu u odeljku Podešavanja će biti zasivljeno za sve korisnike i morate da imate privilegije pristupa administratora da biste promenili ovu opciju.

  • Odredite da se aplikacija Webex neće automatski pokretati sa operativnim sistemom Windows. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Korisnici mogu sami da izaberu ili opozovu izbor polja za potvrdu u odeljku Podešavanja.

 • DEFAULT_THEME

  Ako imate administratorski pristup, možete da odredite temu koja će se koristiti za aplikaciju Webex. Ako ne navedete opciju svojstva, podrazumevana vrednost je podešena na tamno. Korisnici mogu da odaberu da promene temu u podešavanjima.

  • Odredite svetlu temu za aplikaciju Webex.

   Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Odredite tamnu temu za aplikaciju Webex.

   Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  Kada pokrenete program za instalaciju da biste ažurirali aplikaciju Webex, podrazumevano se zadržava svaka korisnička baza podataka ili datoteke evidencije. Ako želite da uklonite ove datoteke, možete uključiti parametar komandne linije: DELETEUSERDATA=1.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  Možete da navedete e-adresu za korisnika i aplikacija Webex koristi tu adresu za prijavljivanje tog korisnika u aplikaciju Webex. Kada vaša organizacija koristi neki metod potvrde identiteta, na primer Kerberos, korisnik se automatski prijavljuje u aplikaciju Webex.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Ovaj parametar takođe podržava dva sistemska atributa za dinamičko dobijanje korisničke adrese e-pošte: ime glavnog korisnika za Active Directory (UPN) i sAMAccountName od nasleđenih verzija OS Windows. Oni se mogu koristiti na sledeći način na mašini sa UPN domenom:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOKINTEGRATION

  Kada instalirate aplikaciju Webex, ako imate privilegije pristupa administratora, možete da odredite da će se aplikacija Webex registrovati u Microsoft Outlook za integraciju prisustva na OS Windows pomoću svojstva ENABLEOUTLOOKINTEGRATION =1. Ako ne navedete opciju svojstva, podrazumevana vrednost je podešena na false.

  • Odredite da će se aplikacija Webex registrovati u Microsoft Outlook za integraciju prisustva na OS Windows.

   Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Korisnici mogu sami da izaberu ili opozovu izbor polja za potvrdu u odeljku Podešavanja.

  • Odredite da se aplikacija Webex neće registrovati u Microsoft Outlook za integraciju prisustva na OS Windows.

   Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Polje za potvrdu u odeljku Podešavanja će biti zasivljeno za sve korisnike i morate da imate privilegije pristupa administratora da biste promenili ovu opciju.

 • FORCELOCKDOWN

  Prilikom instaliranja paketa komponenti za aplikaciju Webex, ako imate privilegije administratora, možete da odaberete da zaključate verziju aplikacije koja se koristi za pridruživanje sastancima, ako je verzija kompatibilna sa verzijom lokacije. Koristite komandnu liniju FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Odaberite drugu fasciklu da biste instalirali aplikaciju pomoću parametra komandne linije. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Instalirajte ugrađeni pregledač Microsoft WebView2 dok instalirate Webex pomoću INSTALLWV2 parametra komandne linije. WebView2 će biti potreban za pravilan rad aplikacije Webex počevši od juna 2022. godine. Saznajte više o WebView2 i aplikaciji Webex.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija Webex ima sopstveno rešenje za automatsko ažuriranje koje je nezavisno od Windows operativnog sistema. Aplikacija može automatski da se ažurira bez znanja operativnog sistema Windows, tako da instalirana verzija aplikacije može da se razlikuje od verzije koju korisnik vidi tokom korišćenja aplikacije.

  Instaliranje

  Da bi instalirali aplikaciju Webex, korisnici ne moraju da imaju privilegije pristupa administratora na svojim uređajima.

  Korisnici dva puta kliknu na datoteku Webex.dmg kako bi je instalirali. Aplikacija Webex se podrazumevano instalira u fasciklu Aplikacije, ali korisnici mogu da prevuku i otpuste aplikaciju Webex u bilo koji drugi direktorijum.


   

  Da biste videli koja verzija aplikacije Webex je instalirana, pogledajte članak Pronađite verziju aplikacije.

  Administratori mogu da provere koju verziju aplikacije njihovi korisnici imaju pokretanjem izveštaja o verziji aplikacije za razmenu poruka. Pogledajte članak Izveštaji za vaš portfolio saradnje u oblaku

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija ima sopstveno rešenje za automatsko ažuriranje, nezavisno od instalacionog mehanizma operativnog sistema. Aplikacija se instalira samo jednom pomoću mehanizma operativnog sistema. Nakon toga, aplikacija se automatski ažurira bez znanja operativnog sistema. Stoga, instalirana verzija aplikacije može biti drugačija od one koju vidite dok koristite aplikaciju.

  Za novo izdanje potrebno je 7 dana da se svima predstavi. Tokom tih 7 dana korisnici mogu proaktivno da proveravaju da li ima ažuriranja. Korisnici mogu da pročitaju članak Ažurirajte aplikaciju na najnovije izdanje.

  Ažuriranje automatski primenjujemo u roku od 7 dana nakon objavljivanja.

  Ako imate Pro Pack for Control Hub, možete da proverite koju verziju aplikacije imaju vaši korisnici. Pogledajte Izveštaj o verziji aplikacije za razmenu poruka u Analitici za svoj portfolio saradnje u oblaku.

  Kada se aplikacija Webex pokreće, ona periodično proverava da li je dostupna novija verzija aplikacije. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija automatski preuzima novu verziju i skladišti je na lokalnom računaru:

  • Na OS Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • Na MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  U ovim fasciklama čuvamo trenutnu i novu verziju aplikacije, tako da aplikacija može da se vrati na raniju verziju ako nadogradnja ne uspe.

  Ako objavimo zakrpu za izdanje, ažuriramo sve organizacije u roku od 3 dana od objavljivanja.

  Da biste deinstalirali aplikaciju, koristite msiexec /x Webex.msi.


   

  Putanja datoteke .msi zavisi od toga gde je korišćena tokom instalacije. Da bi ova komanda funkcionisala, datoteka .msi mora biti prisutna na navedenoj lokaciji.

  Da biste deinstalirali aplikaciju Webex, idite u fasciklu „Aplikacije“ i prevucite aplikaciju Webex u kantu.

  Aplikacija Webex za virtuelnu radnu površinu optimizuje zvuk i video za okruženje virtuelne radne površine. Koristeći laki klijent, korisnici pristupaju aplikaciji Webex preko udaljenog okruženja virtuelne radne površine.

  Aplikaciju Webex za Windows VDI softver možete pronaći na adresi https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Više informacija o podržanim funkcijama, načinu pripreme svog okruženja i primeni Webex VDI rešenja potražite u Vodiču za primenu za Webex za Virtual Desktop Infrastructure (VDI) računar.

  Kao administrator možete da obezbedite aplikaciju Webex na mobilnim uređajima korisnika. Rešenja koja podržavamo uključuju MDM/MAM uz Microsoft Intune, MDM/MAM uz AppConfig, preklapanje aplikacija koristeći iOS IPA datoteke i Android AAB datoteke, kao i administratorske kontrole za upravljanje mobilnim uređajima

  Više informacija potražite u članku Bezbedni mobilni uređaji.