• Neprestano pregledamo minimalne zahteve za pokretanje aplikacije Webex, a ovde navedeni zahtevi se mogu promeniti.
 • Ne podržavamo korišćenje aplikacije Webex sa preliminarnim verzijama programa ili ranim izdanjima programa, kao što su Apple Beta softver, Windows Insider program ili neki drugi slični programi.
 • Na performanse aplikacije Webex mogu uticati faktori izvan operativnog sistema, na primer: mrežna povezanost ili druge aplikacije na uređajima.

Minimalni zahtevi za Windows radnu površinu

Minimalni zahtevi za Mac radnu površinu

 • MacOS 10.13 i noviji.

 • M1 čip ili procesor baziran na Intel procesoru

 • Minimalno 4 GB RAM memorije

Ako kao administrator želite da pristupite određenoj verziji aplikacije, upotrebite neku od sledećih veza:

Ovaj članak se odnosi na instaliranje aplikacije Webex za radne površine na Mac ili Windows računarima. Za Linux pogledajte članak Aplikacija Webex za Linux.

Aplikacija Webex se instalira u istu sistemsku fasciklu svaki put kada se ažurira na novu verziju.


 

Da biste pronašli instaliranu verziju aplikacije Webex, pogledajte članak Pronalaženje verzije aplikacije.

Administratori mogu da provere koju verziju aplikacije njihovi korisnici imaju pokretanjem izveštaja o verziji aplikacije za razmenu poruka. Pogledajte članak Izveštaji za vaš portfolio saradnje u oblaku.

Ručna instalacija

Aplikaciju Webex možete da instalirate ili po računaru ili po korisniku. Ovu aplikaciju mogu da instaliraju i korisnici i IT administratori.

Aplikacija Webex se podrazumevano instalira u sledeću fasciklu: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Korisnici mogu da preuzmu i zatim pokrenu instalacionu datoteku (msi). Njima ne trebaju administratorske privilegije za pristup na njihovom računaru.

Pregledač automatski otkriva da li je korisnikov operativni sistem 32-bitan ili 64-bitan i preuzima ispravnu verziju aplikacije Webex.

Administratori mogu da pokreću instalacioni program sa dodatnim privilegijama i mogu da biraju instalaciju po računaru i direktorijumu instalacije.

Koji MSI instalacioni paket treba da koristim?

Ovo su razlike između paketa:

 • Lokalizovani ili nelokalizovani paket: Korisnici mogu da izaberu lokalizovani paket ako žele da instaliraju aplikaciju Webex na jeziku operativnog sistema.

  Ako ste administrator koji obavlja grupnu instalaciju pomoću mehanizma distribucije nezavisnih proizvođača, morate da primenite paket koji nije lokalizovan. Korisnici i dalje mogu da koriste aplikaciju Webex na željenom jeziku (ako Webex podržava taj jezik).


   

  Ako grupno instalirate aplikaciju Webex sa lokalizovanim paketom, možda ćete imati problema prilikom deinstaliranja aplikacije Webex.

 • 32-bitni ili 64-bitni paket: Izaberite paket koji odgovara arhitekturi ciljnih Windows operativnih sistema.

 • Paket samo sa aplikacijom: Ovu opciju možete odabrati u većini situacija. Paket instalira samo aplikaciju Webex. Aplikacija Webex preuzima komponente aplikacije za sastanke na radnoj površini ako je to potrebno.

  Postoje neki izuzeci kada vam je umesto toga potreban komplet.

 • Komplet paket: Ovaj paket instalira i aplikaciju Webex i aplikaciju za sastanke na radnoj površini. Komplet paket koristite samo u sledećim situacijama:

  • Instalirate u bezbednom okruženju koje onemogućava računarima korisnika da preuzimaju softver. Ako aplikacija Webex ne može da preuzme komponente za sastanke, korisnici mogu imati problema sa korišćenjem prilikom pridruživanja sastancima pomoću aplikacije.
  • Još uvek niste u potpunosti migrirali u aplikaciju Webex, a vašim korisnicima je i dalje potrebna zasebna aplikacija za sastanke na radnoj površini.
Tabela 1. Instalacioni paketi aplikacije Webex za Windows
OpisJe li lokalizovan?OS arhitekturaVeza za preuzimanje instalacionog paketa
Samo aplikacija WebexLokalizovano32-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Samo aplikacija WebexNelokalizovano (EN)32-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Samo aplikacija WebexLokalizovano64-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Samo aplikacija WebexNelokalizovano (EN)64-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Paket aplikacije Webex i sastanaka na radnoj površiniLokalizovano64-bitnihttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Paket aplikacije Webex i sastanaka na radnoj površiniNelokalizovano (EN)64-bitnihttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Grupna instalacija

U ovde prikazanim primerima koristi se Microsoft program msiexec. Pogledajte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer da biste saznali više detalja.

Ovo su parametri komandne linije koje možete da koristite sa Webex MSI paketom za instalaciju aplikacije:

 • Kontekst instalacije

  Kada podesite ALLUSERS=1 da biste odredili instalaciju po računaru, morate imati privilegije pristupa administratora. Pogledajte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers da biste saznali više detalja.

 • Tiha instalacija

  Možete da uključite /qn da biste instalirali bez interakcije korisnika. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Postavite ovo svojstvo na TRUE da biste prihvatili u ime korisnika ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Program za instalaciju ne traži od korisnika da prihvate ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom se ne pojavljuje kada podesite bilo koju od sledećih stavki registratora na eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Određuje da li se aplikacija Webex automatski pokreće kada se pokrene operativni sistem Windows.

  Podrazumevana vrednost je TRUE. Potrebne su vam privilegije administratora da biste promenili ovo podešavanje.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Aplikacija Webex se automatski pokreće kada se pokrene operativni sistem Windows (podrazumevano). Ovo podešavanje omogućava i posivljuje upravljanje opcijom Pokreni Webex kada se pokrene računar te korisnik ne može da je promeni.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Aplikacija Webex se ne pokreće automatski zajedno sa operativnim sistemom Windows. Korisnici mogu da promene opciju Pokreni Webex kada se pokrene računar u podešavanjima aplikacije Webex.

 • DEFAULT_THEME

  Određuje temu koja se koristi za aplikaciju Webex.

  Podrazumevana vrednost je Dark. Potrebne su vam privilegije administratora da biste promenili ovo podešavanje.

  Korisnici mogu da promene temu u podešavanjima aplikacije Webex.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Određuje svetlu temu za aplikaciju Webex.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Određuje tamnu temu za aplikaciju Webex.

 • DELETEUSERDATA

  Određuje da li želite da izbrišete ili zadržite korisničku bazu podataka i datoteke evidencije.

  Podrazumevana vrednost je 0 koja zadržava bazu podataka i evidencije tokom instalacije.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Uklanja korisničku bazu podataka i evidencije tokom instalacije.

 • E-MAIL

  Ovaj parametar vam omogućava da unapredite proces prijave za korisnike u aplikaciju Webex unošenjem e-adrese ili obrasca koji označava kako se izvodi e-adresa.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com unapred popunjava acassidy@example.com u tok prijave u Webex.

  Sa parametrom EMAIL možete da koristite sledeće vrednosti:

  • E-adresa korisnika (primer: acassidy@example.com) – Postavlja stvarnu e-adresu u cilju popunjavanja toka prijave unapred. Nemojte da koristite sa parametrom ALLUSERS=1 jer predstavlja samo jednu e-adresu. Ovo se ne preporučuje za uređaje koji imaju više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – Upućuje Webex da preuzme glavno korisničko ime (UPN) iz operativnog sistema Windows u vreme prijavljivanja. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – Upućuje Webex da preuzme e-adresu korisnika, ako je dostupna, iz usluge LDAP/Active Directory u vreme prijavljivanja. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – Upućuje Webex da preuzme SAMAccountName korisnika iz operativnog sistema Windows u vreme prijavljivanja. Ovo se obično koristi za zastarela okruženja. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Kombinovanje parametra EMAIL sa metodom potvrde identiteta, kao što su Kerberos ili mTLS, omogućava korisnicima da se automatski prijave.

  Kada koristite parametar EMAIL, korisnici ne mogu da promene Webex identitet koji koriste za prijavljivanje.

 • ENABLEOUTLOKINTEGRATION

  Određuje da li se aplikacija Webex registruje sa aplikacijom Microsoft Outlook radi integracije prisutnosti. Potrebne su vam privilegije administratora da biste promenili ovo podešavanje.

  Podrazumevana vrednost je 0.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Aplikacija Webex se registruje sa uslugom Microsoft Outlook radi integracije prisutnosti u sistemu Windows.

   Korisnici mogu da promene opciju Povezivanje aplikacije Webex sa aplikacijom Microsoft Outlook u podešavanjima aplikacije Webex.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Aplikacija Webex se ne registruje sa aplikacijom Microsoft Outlook radi integracije prisutnosti u sistemu Windows (podrazumevano).

   Ovo podešavanje posivljuje (onemogućava) upravljanje opcijom Povezivanje aplikacije Webex sa aplikacijom Microsoft Outlook za sve korisnike. Morate da imate privilegije pristupa administratora da biste promenili ovu opciju.

 • FORCELOCKDOWN

  Odnosi se samo na komplet pakete za instalaciju. Zaključava aplikaciju za sastanke za radnu površinu ako je u pitanju verzija koja je kompatibilna sa lokacijom sastanka. Potrebne su vam privilegije administratora da biste promenili ovo podešavanje.

  Primer: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Određuje fasciklu za instaliranje aplikacije Webex.

  Primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Instalira ugrađeni pregledač Microsoft WebView2 prilikom instalacije aplikacije Webex.

  Aplikacija Webex zahteva ovaj ugrađeni pregledač. Saznajte više o WebView2 i aplikaciji Webex.

  Primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  • FORCECLIENTSP KOMPATIBILNO

   Odnosi se samo na komplet pakete za instalaciju. Ovaj parametar proširiva verziju klijenta Webex sastanka tako da bude kompatibilna sa lokacija sastanka. Webex Meeting klijent dobija broj verzije koji je veći među ClientSPCompatibleVersionNo ili ForceClientSPCompatibleVersionNo. Potrebne su vam privilegije administratora da biste promenili ovo podešavanje.

   Na primer: msiexec /i WebexBundle.msi FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERSIONNO=10

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija Webex ima sopstveno rešenje za automatsko ažuriranje koje je nezavisno od Windows operativnog sistema. Aplikacija može automatski da se ažurira bez znanja operativnog sistema Windows, tako da instalirana verzija aplikacije može da se razlikuje od verzije koju korisnik vidi tokom korišćenja aplikacije.

  Instaliranje

  Da bi instalirali aplikaciju Webex, korisnici ne moraju da imaju privilegije pristupa administratora na svojim računarima.

  Korisnici dva puta kliknu na datoteku Webex.dmg kako bi je instalirali. Aplikacija Webex se podrazumevano instalira u fasciklu Aplikacije, ali korisnici mogu da prevuku i otpuste aplikaciju Webex u bilo koji drugi direktorijum.


   

  Da biste proverili instaliranu verziju aplikacije Webex, pogledajte članak Pronalaženje verzije aplikacije.

  Administratori mogu da provere koju verziju aplikacije njihovi korisnici imaju pokretanjem izveštaja o verziji aplikacije za razmenu poruka. Pogledajte članak Izveštaji za vaš portfolio saradnje u oblaku.

  Grupna instalacija

  Ako ste administrator, možete da koristite Mac defaults komandu sa LoginHint argumentom da biste unapred popunili e-adresu korisnika u aplikaciji Webex:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  U ovoj komandi, e-adresa korisnika služi kao savet za automatsko napredovanje ka ekranu za unos lozinke, instalaciji i pokretanju aplikacije. Da biste ograničili prijavljivanje određenim domenima ili e-porukama, korisnička e-adresa treba da bude deo registratora.

  Lokacija: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Ključ parametra: email

  Da biste onemogućili popunjavanje unapred, koristite sledeću komandu:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija ima sopstveno rešenje za automatsko ažuriranje, nezavisno od instalacionog mehanizma operativnog sistema. Aplikaciju instalirate samo jednom pomoću mehanizma operativnog sistema. Nakon toga, aplikacija se automatski ažurira bez znanja operativnog sistema. Stoga, instalirana verzija aplikacije može biti drugačija od one koju vidite dok koristite aplikaciju.

  Za novo izdanje potrebno je 11 dana da se svima predstavi. Tokom tih 11 dana korisnici mogu proaktivno da provere da li postoje ažuriranja. Korisnici mogu da pročitaju članak Ažurirajte aplikaciju na najnovije izdanje.

  Ažuriranje automatski primenjujemo nakon objavljivanja od 11 dana.

  Ako imate Pro Pack for Control Hub, možete da proverite koju verziju aplikacije imaju vaši korisnici. Pogledajte Izveštaj o verziji aplikacije za razmenu poruka u Analitici za svoj portfolio saradnje u oblaku.

  Kada aplikacija Webex radisa 1, ona periodično proverava da li je dostupna novija verzija aplikacije. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija automatski preuzima novu verziju i skladišti je na lokalnom računaru:

  • Na OS Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • Na MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  U ovim fasciklama čuvamo trenutnu i novu verziju aplikacije. Ako nadogradnja ne uspe, aplikacija može da se vrati.

  Ako objavimo zakrpe za izdanje, ažuriramo sve organizacije u roku od tri dana od objavljivanja.


   
  1. Aplikacija Webex proverava da li postoje ažuriranja dok je pokrenuta, čak i ako korisnik nije prijavljen.

   Ako korisnik nije prijavljen kada je ažuriranje moguće, ponašanje ažuriranja zavisi od toga ko je poslednji koristio aplikaciju Webex:

   • Ako je taj korisnik prijavljen, aplikacija se ažurira u skladu sa smernicama ažuriranja njihove organizacije. Pogledajte kontrole ažuriranja proizvoda.
   • Ako taj korisnik nije prijaviti se, aplikacija se ažurira na najnoviju verziju. (Oni bi mogli da koriste aplikaciju Webex za pridruživanje sastancima kao gost).

  Učestalost ažuriranja aplikacije Webex možete podesiti pomoću kontrola za ažuriranje proizvoda.

  Da biste deinstalirali aplikaciju, koristite msiexec /x Webex.msi.


   

  Putanja datoteke .msi zavisi od toga gde je korišćena tokom instalacije. Da bi ova komanda funkcionisala, datoteka .msi mora biti prisutna na navedenoj lokaciji.

  Da biste deinstalirali aplikaciju Webex, idite u fasciklu „Aplikacije“ i prevucite aplikaciju Webex u kantu.

  Aplikacija Webex za virtuelnu radnu površinu optimizuje zvuk i video za okruženje virtuelne radne površine. Koristeći laki klijent, korisnici pristupaju aplikaciji Webex preko udaljenog okruženja virtuelne radne površine.

  Aplikaciju Webex za Windows VDI softver možete pronaći na adresi https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Više informacija o podržanim funkcijama, načinu pripreme svog okruženja i primeni Webex VDI rešenja potražite u Vodiču za primenu za Webex za Virtual Desktop Infrastructure (VDI) računar.

  Kao administrator možete da obezbedite aplikaciju Webex na mobilnim uređajima korisnika. Rešenja koja podržavamo uključuju MDM/MAM uz Microsoft Intune, MDM/MAM uz AppConfig, preklapanje aplikacija koristeći iOS IPA datoteke i Android AAB datoteke, kao i administratorske kontrole za upravljanje mobilnim uređajima

  Više informacija potražite u članku Bezbedni mobilni uređaji.