• Neustále kontrolujeme minimální požadavky na spuštění Aplikace Webex a požadavky zde uvedené se mohou změnit.
 • Použití Aplikace Webex s programy před vydáním nebo předčasným vydáním, jako je Apple Beta Software, Windows Insider Program nebo jiné podobné programy, nepodporujeme.
 • Výkon Aplikace Webex může být ovlivněn faktory mimo operační systém, například: síťové připojení nebo jiné aplikace na vašich zařízeních.

Minimální požadavky na stolní počítač Windows

Minimální požadavky na počítače Mac

 • MacOS 10.13 a novější

 • Čip M1 nebo procesor Intel

 • Minimálně 4 GB RAM

Pokud chcete jako správce přistupovat ke konkrétní verzi aplikace, použijte jeden z následujících odkazů:

Tento článek je o instalaci desktopové verze Aplikace Webex pro systém Mac nebo Windows. Pro systém Linux viz Aplikace Webex pro Linux.

Aplikace Webex se nainstaluje do stejné systémové složky při každé aktualizaci na novou verzi.


 

Nainstalovanou verzi aplikace Webex najdete zde Zjistěte verzi aplikace .

Správci mohou zkontrolovat verzi aplikace jejich uživatelů spuštěním Zasílání zpráv o verzi aplikace pro zasílání zpráv, viz Sestavy pro vaše portfolio služby Cloud Collaboration .

Ruční instalace

Aplikaci Webex můžete nainstalovat na počítač nebo na uživatele. Instalovat ji mohou uživatelé z řad správce IT.

Aplikace Webex se ve výchozím nastavení nainstaluje do následující složky: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Uživatelé si mohou stáhnout a spustit instalační soubor (msi). Nepotřebují přístupová oprávnění správce ke svému počítači.

Prohlížeč automaticky zjistí, zda je 32bitový nebo 64bitový operační systém uživatele, a stáhne správnou verzi aplikace Webex .

Správci může spustit instalační program s dalšími oprávněními a může zvolit instalaci pro jednotlivé počítače a instalační adresář.

Který instalační balíček MSI mám použít?

Toto jsou rozdíly mezi balíčky:

 • Lokalizovaný nebo nelokalizovaný balíček: Uživatelé mohou zvolit lokalizovaný balíček, pokud chtějí, aby se aplikace Webex nainstalovala v jazyce jejich operační systém.

  Jako správce provádějící hromadnou instalaci pomocí distribučního mechanismu třetí strany musíte nasadit nelokalizovaný balíček. Uživatelé mohou i nadále používat aplikaci Webex ve svém preferovaném jazyce (pokud Webex tento jazyk podporuje).


   

  Pokud hromadně instalujete aplikaci Webex pomocí lokalizovaného balíčku, můžete mít při odinstalaci aplikace Webex potíže.

 • 32bitový nebo 64bitový balíček: Vyberte balíček, který odpovídá architektuře cílových operačních systémů Windows.

 • Balíček Pouze aplikace: Tuto možnost můžete vybrat ve většině situací. Tento balíček nainstaluje pouze aplikaci Webex . Aplikace Webex v případě potřeby stáhne součásti aplikace pro schůzky pro počítače.

  Existuje několik výjimek, kdy můžete místo toho potřebovat balíček.

 • Balíček balíčku: Tento balíček nainstaluje aplikaci Webex i aplikaci schůzky v počítači. Balíček použijte pouze v následujících situacích:

  • Instalujete v zabezpečeném prostředí, které blokuje stažení softwaru z počítačů uživatelů. Pokud aplikace Webex nemůže stáhnout součásti schůzek, uživatelé mohou mít s připojením ke schůzkám pomocí aplikace problémy s použitelností.
  • Ještě jste neprovedli úplnou migraci na aplikaci Webex a vaši uživatelé stále potřebují samostatnou aplikaci desktopMeetings.
Tabulka 1. Instalační balíčky aplikací Webex pro Windows
PopisJe lokalizovaný?Architektura operačního systémuOdkaz pro stažení instalačního balíčku
Pouze Aplikace WebexLokalizovaný32bitová verzehttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Pouze Aplikace WebexNelokalizovaný (EN)32bitová verzehttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Pouze Aplikace WebexLokalizovaný64bitová verzehttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Pouze Aplikace WebexNelokalizovaný (EN)64bitová verzehttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Balík schůzky aplikace Webex a počítačeLokalizovaný64bitová verzehttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Balík schůzky aplikace Webex a počítačeNelokalizovaný (EN)64bitová verzehttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Hromadná instalace

Zde uvedené příklady používají nástroj msiexec od Microsoft. Vizhttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer kde najdete další podrobnosti.

Toto jsou parametry příkazového řádku, které můžete použít s instalačním balíčkem MSI aplikace Webex :

 • Kontext instalace

  Když nastavíte ALLUSERS=1 Chcete-li zadat instalaci pro jeden počítač, musíte mít oprávnění pro přístup pro správu. Viz https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers kde najdete další podrobnosti.

 • Tichá instalace

  Můžete zahrnout /qn nainstalovat bez zásahu uživatele. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Nastavením této vlastnosti na hodnotu TRUE přijmete licenční smlouva s koncovým uživatelem jménem uživatelů. Instalační program nevyzve uživatele k přijetí licenční smlouva s koncovým uživatelem.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud jednu z následujících položek registru nastavíte na eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Určuje, zda se aplikace Webex automaticky spouští při spuštění systému Windows.

  výchozí hodnota je TRUE. K její změně potřebujete oprávnění správce.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se spouští automaticky při spuštění systému Windows (výchozí). Toto nastavení povolí nebo ztlumí možnost Spustit Webex při spuštění počítače , takže jej uživatel nemůže změnit.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se nespouští automaticky v systému Windows. Uživatelé se mohou změnit Spustit Webex při spuštění počítače v nastavení aplikace Webex .

 • DEFAULT_THEME

  Určuje motiv použitý pro aplikaci Webex .

  výchozí hodnota je Dark. K její změně potřebujete oprávnění správce.

  Uživatelé mohou motiv změnit v nastavení služby Webex .

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Určuje světlý motiv pro aplikaci Webex .

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Určuje tmavý motiv pro aplikaci Webex .

 • DELETEUSERDATA

  Určuje, zda se mají odstranit nebo zachovat soubory databáze a protokolu uživatelů.

  výchozí hodnota je 0 který během instalace uchovává databázi a protokoly.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Během instalace odebere databázi uživatelů a protokoly.

 • EMAIL

  Tento parametr umožňuje zefektivnit proces přihlašování uživatelů k aplikaci Webex zadáním jejich e-mailová adresa nebo vzoru, který označuje, jak se e-mailová adresa odvozuje.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com předem vyplní adresu acassidy@example.com v procesu přihlašování služby Webex .

  S parametrem EMAIL můžete použít následující hodnoty:

  • e-mailová adresa uživatele (například: acassidy@example.com) – Nastaví skutečnou e-mailová adresa pro předvyplnění přihlašovacího postupu. Nepoužívejte s parametrem ALLUSERS=1 , protože ten představuje pouze jednu e-mailová adresa. Tento postup nedoporučujeme u zařízení s více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – dá pokyn Webex , aby načetla hlavní uživatelské jméno (UPN) ze systému Windows v okamžiku přihlásit se. Tuto možnost můžete použít u zařízení s více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – dá pokyn službě Webex , aby v době přihlásit se získal e-mailová adresa uživatele ( je-li dostupná) z protokol LDAP/ Active Directory . Tuto možnost můžete použít u zařízení s více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – dá pokyn Webex , aby načetla jméno SAMAccountName uživatele ze systému Windows v okamžiku přihlásit se. To se obvykle používá pro starší prostředí. Tuto možnost můžete použít u zařízení s více uživateli.

   Příklad: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Kombinace parametru EMAIL s metodou ověření, jako je Kerberos nebo mTLS, umožňuje uživatelům přihlásit se automaticky.

  Když použijete parametr EMAIL, uživatelé nemohou změnit identitu Webex , kterou používají k přihlásit se.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Určuje, zda se aplikace Webex registruje do Microsoft Outlook za účelem integrace stavu. K její změně potřebujete oprávnění správce.

  výchozí hodnota je 0.

  Příklady:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se registruje v Microsoft Outlook za účelem integrace stavu v systému Windows.

   Uživatelé se mohou změnit Připojte Webex k Microsoft Outlook v nastavení Webex .

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Aplikace Webex se neregistruje v Microsoft Outlook pro integraci stavu v systému Windows (výchozí).

   Toto nastavení zpřístupní (zakáže) zobrazení šedé Připojte Webex k Microsoft Outlook ovládání pro všechny uživatele. Chcete-li změnit tuto možnost, musíte mít přístupová oprávnění pro správu.

 • FORCELOCKDOWN

  To platí pouze pro instalační balíčky. Uzamkne počítačovou aplikaci schůzek, pokud je kompatibilní s místo schůzky. K její změně potřebujete oprávnění správce.

  Příklad: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Určuje instalační složku aplikace Webex .

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Nainstaluje integrovaný prohlížeč WebView2 od Microsoft při instalaci aplikace Webex .

  Aplikace Webex vyžaduje tento integrovaný prohlížeč. Další informace o prohlížeči WebView2 a Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Spuštění aplikace

  Aplikace Webex má vlastní řešení automatické aktualizace, které je nezávislé na operačním systému Windows. Aplikace se může automaticky aktualizovat bez vědomí operačního systému Windows, takže nainstalovaná verze aplikace se může lišit od verze, kterou uživatel vidí při používání aplikace.

  Instalování

  K instalaci aplikace Webex uživatelé nemusí mít na svých počítačích přístupová oprávnění správce.

  Uživatelé dvakrát kliknou na soubor Webex.dmg k jeho instalaci. Ve výchozím nastavení instalujete aplikaci Webex do Aplikace uživatelé mohou aplikaci Webex přetáhnout do jakéhokoli jiného adresáře.


   

  Chcete-li zkontrolovat nainstalovanou verzi aplikace Webex , viz Vyhledání verze aplikace .

  Správci mohou zkontrolovat verzi aplikace jejich uživatelů spuštěním Zasílání zpráv o verzi aplikace pro zasílání zpráv, viz Sestavy pro vaše portfolio služby Cloud Collaboration .

  Hromadná instalace

  Jako správce můžete používat systém Mac defaults příkaz s příponou LoginHint argument pro předvyplnění aplikace Webex e-mailem uživatele:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  V tomto příkazu, e-mail uživatele slouží jako nápověda pro přihlášení automatické zálohování na obrazovku vstupu hesla, post instalace a spuštění aplikace. Chcete-li omezit přihlášení na konkrétní domény nebo e-maily, měl by být e-mail uživatele součástí registru.

  Umístění: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Klíč parametru: email

  Chcete-li zakázat předvyplnění, použijte následující příkaz:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Spuštění aplikace

  Aplikace má své vlastní řešení automatických aktualizací, které je nezávislé na instalačním mechanismu operačního systému. Aplikaci instalujete pouze jednou pomocí mechanismu operační systém . Poté se aplikace automaticky aktualizuje bez vědomí operačního systému. Nainstalovaná verze aplikace se proto může lišit od verze, kterou vidíte při používání aplikace.

  Nová verze trvá 11 dní, než se dostane ke všem. Během těchto 11 dnů mohou uživatelé proaktivně zkontrolovat aktualizace. Uživatelé si mohou přečíst článek Aktualizace aplikace na nejnovější verzi.

  Aktualizaci automaticky aplikujeme po 11denním zaváděcím okně.

  Pokud máte službu Pro Pack for Control Hub, můžete zkontrolovat, kterou verzi aplikace vaši uživatelé používají. Ve zprávě o verzi aplikace pro zasílání zpráv naleznete v části Analýza pro portfolio cloudové spolupráce.

  Když je aplikace Webex spuštěná, pravidelně kontroluje, zda je k dispozici novější verze aplikace. Jakmile je k dispozici novější verze, aplikace novou verzi automaticky stáhne a uloží ji do místního počítače:

  • V systému Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • V systému MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  V těchto složkách ukládáme aktuální verzi a novou verzi aplikace, aby se aplikace mohla vrátit, pokud upgrade nefunguje.

  Pokud uvolníme záplatu pro vydání, aktualizujeme všechny organizace v rámci 3denního zaváděcího okna.

  Frekvenci aktualizací Aplikace Webex můžete nastavit pomocí ovládacích prvků aktualizace produktu.

  Pro odinstalování aplikace použijte msiexec /x Webex.msi.


   

  Cesta souboru .msi závisí na tom, kde byl během instalace použit. Aby tento příkaz fungoval, soubor .msi musí být přítomen na zadaném místě.

  Chcete-li odinstalovat Aplikaci Webex, přejděte do složky Aplikace a přetáhněte Aplikaci Webex do koše.

  Aplikace virtuálních počítačů Aplikace Webex optimalizuje zvuk a video pro prostředí virtuálních počítačů. Pomocí tenkého klienta mají uživatelé přístup k Aplikaci Webex z prostředí vzdálené virtuální plochy.

  Stažení softwaru pro Aplikaci Webex pro Windows VDI naleznete na https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Další informace o podporovaných funkcích, přípravě prostředí a nasazení řešení Webex VDI naleznete v dokumentu Průvodce nasazením pro Webex pro infrastrukturu virtuálního počítače (VDI) .

  Jako správce můžete zabezpečit Aplikaci Webex na mobilních zařízeních vašeho uživatele. Mezi řešení, která podporujeme, patří MDM/MAM s Microsoft Intune, MDM/MAM s AppConfig, balení aplikací pomocí souborů iOS IPA a souborů Android AAB a ovládací prvky pro mobilní správu

  Další informace naleznete v části Zabezpečení mobilních zařízení.