• Vi ser kontinuerligt över minimikraven för körning av Webex-appen, så kraven som anges här kan komma att ändras.
 • Vi stöder inte användning av Webex-appen med program som är betaversioner eller tidiga programversioner, såsom Apple Beta-program, Windows Insider-program eller andra liknande program.
 • Prestandan för Webex-appen kan påverkas av faktorer som inte har något med operativsystemet att göra, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.

Minimikrav för Windows-skrivbord

Minimikrav för Mac-dator

 • MacOS 10.13 och senare.

 • M1 chip eller Intel CPU-baserad

 • Minst 4 GB RAM

Den här artikeln handlar om att installera skrivbordsversionen av Webex-appen för Mac eller Windows. För Linux: se Webex-appen för Linux.

Webex-appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


 

Se Hitta din appversion för att hitta den installerade versionen av Webex-appen.

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen. Se Rapporter för din molnmötesportfölj.

Manuell installation

Du kan installera Webex-appen antingen per dator eller per användare. Det är antingen användare eller IT-administratörer som kan installera den.

Webex-appen installeras som standard i följande mapp: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Användare kan hämta och sedan köra installationsfilen (msi). De behöver inte ha administratörsbehörighet på sina datorer.

Administratörer kan köra installationsprogrammet med extra privilegier och kan välja installation per dator och installationskatalogen.

Vilket MSI-installationspaket ska jag använda?

Dessa är skillnaderna mellan paketen:

 • Lokaliserat eller icke-lokaliserat paket: Användare kan välja ett lokaliserat paket om de vill att Webex-appen ska installeras på samma språk som deras operativsystem.

  Som administratör som gör en massinstallation med en distributionsmekanism från tredje part måste du distribuera ett icke-lokaliserat paket. Användare kan fortfarande använda Webex-appen på sitt språk (om Webex har stöd för det språket).


   

  Om du massinstallerar Webex-appen med ett lokaliserat paket kan du få problem när du avinstallerar Webex-appen.

 • Endast appaket: Du kan välja det här alternativet i de flesta situationer. Paketet installerar endast Webex-appen. Webex-appen hämtar appkomponenterna för skrivbordsmöten vid behov.

  Det finns vissa undantag när du kan behöva det stora paketet istället.

 • Stora paketet: Det här paketet installerar både Webex-appen och appen för skrivbordsmöten. Använd endast det stora paketet i följande situationer:

  • Du installerar i en säker miljö som blockerar användarnas datorer från att hämta programvara. Om Webex-appen inte kan hämta möteskomponenter kan personer ha problem med att delta i möten med appen.
  • Du har inte helt migrerat till Webex-appen ännu och dina användare behöver fortfarande den separata Meetings-skrivbordsappen.
Tabell 1. Installationspaket för Webex-appen för Windows
BeskrivningÄr lokaliserad?Operativsystemets arkitekturHämtningslänk för installation av paket
Endast Webex-appenLokaliserad64-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Endast Webex-appenEj lokaliserad (EN)64-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex-appen och skrivbordsmöten i paketLokaliserad64-bitarshttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex-appen och skrivbordsmöten i paketEj lokaliserad (EN)64-bitarshttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Installera paket

I exemplen här används verktyget msiexec från Microsoft. Se https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer för mer information.

Följande kommandoradsparametrar kan användas med ett MSI-installationspaket för Webex-appen:

 • Installationssammanhang

  När du konfigurerar ALLUSERS=1 för att ange en installering per dator måste du ha administratörsbehörighet. Se https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers för mer information.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /qn för att installera utan användarinblandning. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Ställ in den här egenskapen på TRUE för att godkänna licensavtal för slutanvändare å användarnas vägnar. Installationsprogrammet uppmanar inte användarna att godkänna licensavtal för slutanvändare.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Licensavtalet för slutanvändare visas inte när du anger någon av följande registerposter till eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Anger om Webex-appen körs automatiskt när Windows startas.

  Standardvärdet är TRUE. Du behöver administratörsprivilegium för att ändra det.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Webex-appen startas automatiskt när Windows startar (standard). Den här inställningen aktiverar och tonar ned kontrollen Starta Webex när datorn startar så att användaren inte kan ändra den.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Webex-appen startas inte automatiskt med Windows. Användare kan ändra Starta Webex när datorn startar i Webex-appens inställningar.

 • DEFAULT_THEME

  Anger vilket tema som används för Webex-appen.

  Standardvärdet är Dark. Du behöver administratörsprivilegium för att ändra det.

  Användare kan ändra temat i Webex-inställningarna.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Anger det ljusa temat för Webex-appen.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Anger det mörka temat för Webex-appen.

 • DELETEUSERDATA

  Anger om användardatabas och loggfiler ska tas bort eller behållas.

  Standardvärdet är 0 vilket behåller databasen och loggar under installationen.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Tar bort användardatabas och loggar under installationen.

 • E-POST

  Med den här parametern kan du effektivisera inloggningsprocessen för Webex-appen för användare genom att ange deras e-postadress eller ett mönster som anger hur e-postadressen ska härledas.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com fyller i acassidy@example.com i Webex inloggningsflöde på förhand.

  Du kan använda följande värden med parametern EMAIL:

  • Användarens e-postadress (exempel: acassidy@example.com) – Anger en faktisk e-postadress för att fylla i inloggningsflödet. Använd inte med parametern ALLUSERS=1 eftersom den endast representerar en e-postadress. Detta rekommenderas inte för enheter som har flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – Instruerar Webex att hämta användarens användarnamn (UPN) från Windows vid inloggningstillfället. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – Instruerar Webex att hämta användarens e-postadress, om sådan finns, från LDAP/Active Directory vid inloggningstillfället. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – Instruerar Webex att hämta användarens SAMAccountName från Windows vid inloggningstillfället. Detta används vanligtvis för äldre miljöer. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Genom att kombinera parametern EMAIL med en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos eller mTLS, kan användare logga in automatiskt.

  När du använder parametern EMAIL kan användare inte ändra den Webex-identitet de använder för att logga in.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Anger om Webex-appen registreras i Microsoft Outlook för närvarointegrering. Du behöver administratörsprivilegium för att ändra det.

  Standardvärdet är 0.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreras i Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Användare kan ändra Anslut Webex till Microsoft Outlook i Webex-inställningarna.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreras inte i Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows (standard).

   Den här inställningen tonar ned (inaktiverar) kontrollen Anslut Webex till Microsoft Outlook för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra det här alternativet.

 • FORCELOCKDOWN

  Gäller endast för de stora installationspaketen. Låser skrivbordsappen för möten om den är kompatibel med mötesplatsen. Du behöver administratörsprivilegium för att ändra det.

  Exempel: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Anger installationsmappen för Webex-appen.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Installerar den inbäddade webbläsaren WebView2 från Microsoft vid installation av Webex-appen.

  Webex-appen kräver den här inbäddade webbläsaren. Läs mer om WebView2 och Webex.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  • TVÅNGSPKOMPATIBEL VERSION

   Gäller endast för de stora installationspaketen. Den här parametern utökar Webex Meeting-klientversionen för att vara kompatibel med möteswebbplatsen. Webex Meeting-klienten får ett versionsnummer som är större bland ClientSPCompatibleVersionNo eller ForceClientSPCompatibleVersionNo. Du behöver administratörsprivilegium för att ändra det.

   Till exempel: msiexec /i WebexBundle.msi FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERSIONNO=10

  Köra appen

  Webex-appen har sin egen automatiska uppdateringslösning som är oberoende av Windows operativsystem. Appen kan uppdateras automatiskt utan inblandning från Windows operativsystem, så den installerade versionen av appen kan skilja sig från den version som användaren ser när appen används.

  Installera

  Användare behöver inte ha administratörsbehörighet för att installera Webex-appen på sina datorer.

  Användare dubbelklickar på Webex.dmg filen för att installera den. Som standard installeras Webex-appen i mappen Program, men användare kan dra och släppa Webex-appen till valfri katalog.


   

  Se Hitta din appversion för att kontrollera den installerade versionen av Webex-appen.

  Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen. Se Rapporter för din molnmötesportfölj.

  Installera paket

  Som administratör kan du använda Mac- defaults kommandot med LoginHint argumentet för att fylla i Webex-appen med användarens e-postadress automatiskt:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  I det här kommandot fungerar användarens e-postadress som en inloggningsinstruktion för att automatiskt vidarekoppla till lösenordsinmatningsskärmen, installera och starta appen. För att begränsa inloggning med specifika domäner eller e-postmeddelanden bör användarens e-postadress vara en del av registret.

  Plats: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Parameternyckel: email

  För att inaktivera automatisk ifyllning använder du följande kommando:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Ljuddrivrutin för att dela datorljud

  Webex-appen behöver en särskild ljuddrivrutin för att dela datorljudet. Administratörer kan förinstallera drivrutinerna på slutanvändarens datorer. Se Cisco Webex ljuddrivrutinpaket för Mac för instruktioner.

  Om användarna inte har drivrutinen installerad hämtar Webex-appen den när du klickar på Optimera för rörelse och video eller Dela datorljud i Webex-appen. Men användaren måste ha administratörsbehörighet för att installera drivrutinen.

  Köra appen

  Appen har sin egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism. Du installerar endast appen en gång med operativsystemets installationsmekanism. Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom. Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

  En ny version tar sju dagar att släppa till alla. Under de här dagarna kan användare aktivt söka efter uppdateringar. Användare kan läsa Uppdatera appen till senaste version.

  Vi tillämpar uppdateringen automatiskt efter det 7 dagars rullningsfönster.

  Om du har Pro Pack för Control Hub kan du kontrollera vilken version av appen dina användare använder. Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analys för din Cloud Collaboration-portfölj.

  När Webex-appen körs1 kontrollerar den regelbundet för att se om det finns en nyare version av appen tillgänglig. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

  • Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi lagrar den aktuella och den nya versionen av programmet i dessa mappar. Om uppgraderingen inte fungerar kan appen falla tillbaka.

  Om vi släpper en programfix för en version uppdaterar vi alla organisationer inom ett tre dagars rullningsfönster.


   
  1. Webex-appen kontrollerar uppdateringar när den körs, även om användaren inte är inloggad.

   Om användaren inte är inloggad när en uppdatering är möjlig beror uppdateringsbeteendet på vem som senast använde Webex-appen:

   • Om användaren var inloggad uppdateras appen själv enligt organisationens uppdateringspolicy. Se Produktuppdateringskontroller.
   • Om användaren inte har loggat in uppdaterar appen sig själv till den senaste versionen. (De kan använda Webex-appen för att delta i möten som gäst).

  Du kan ange frekvensen för Webex-appens uppdateringar med hjälp av Kontroller för produktuppdatering.

  Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Sökvägen för .msi filen beror på var den användes under installationen. För att kommandot ska fungera .msi måste filen finnas på den angivna platsen.

  Du avinstallerar Webex-appen genom att gå till Program-mappen och dra Webex-appen till papperskorgen.

  Webex-appens virtuella skrivbordsapp optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön. Med en tunn klient får användare åtkomst till Webex-appen på distans via en virtuell skrivbordsmiljö.

  Du hittar Webex-appen för Windows VDI-programhämtningar från https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösningen finns i Distributionsguiden för Webex för infrastruktur för virtuellt skrivbord (VDI).

  Som administratör kan du skydda Webex-appen på dina användares mobila enheter. Lösningarna vi stöder är bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, app wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

  Du hittar mer information i Säkra mobila enheter.