• Vi ser kontinuerligt över minimikraven för körning av Webex-appen, så kraven som anges här kan komma att ändras.
 • Vi stöder inte användning av Webex-appen med program som är betaversioner eller tidiga programversioner, såsom Apple Beta-program, Windows Insider-program eller andra liknande program.
 • Prestandan för Webex-appen kan påverkas av faktorer som inte har något med operativsystemet att göra, till exempel:nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.

Minimikrav för Windows-skrivbord

Minimikrav för Mac-dator

 • MacOS 10.13 och senare.

 • M1 chip eller Intel CPU-baserad

 • Minst 4 GB RAM

Om du som administratör vill komma åt en specifik version av appen ska du använda en av följande länkar:

Den här artikeln handlar om att installera skrivbordsversionen av Webex-appen för Mac eller Windows.För Linux: se Webex-appen för Linux.

Webex-appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


 

Gå till Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen. Se Rapporter för din molnmötesportfölj.

Manuell installation

Webex-appen kan installeras antingen per maskin eller per användare och av användare eller IT-administratörer.

Webex-appen installeras som standard i följande mapp: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Användare kan hämta och sedan köra installationsfilen (msi).De behöver inte ha administratörsbehörighet på sina datorer.

Webbläsaren upptäcker automatiskt om användarens operativsystem är 32- eller 64-bitars och hämtar rätt version av Webex-appen.

Administratörer kan köra installationsprogrammet med ytterligare privilegier och kan välja per installation per maskin och installationskatalogen.

Tabell 1. Installationsprogram för Webex-appen för Windows
BeskrivningÄr lokaliserad?Operativsystemets arkitekturHämtningslänk för installation av fil
Endast Webex-appen Lokaliserad 32-bitars https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Endast Webex-appen Ej lokaliserad (EN) 32-bitars https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Endast Webex-appen Lokaliserad 64-bitars https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Endast Webex-appen Ej lokaliserad (EN) 64-bitars https://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex-appen och skrivbordsmöten i paket* Lokaliserad 64-bitars https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex-appen och skrivbordsmöten i paket* Ej lokaliserad (EN) 64-bitars https://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

* Använd installationsprogrammet för paket för att installera Webex-appens samtliga komponenter på en gång.

Installera paket

Du måste använda den icke-lokaliserade versionen av MSI-filen med en distributionsmekanism från tredje part för att paketinstallera Webex-appen och välja användare eller datorer.Användare kan fortsätta att använda appen på det språk de föredrar.


 

Om du använder någon annan version av MSI-filen kan det leda till stora problem med avinstallation av appen.

När du installerar Webex-appen med MSI-filen kan du lägga till följande kommandoradsparametrar:

När du konfigurerar ALLUSERS=1 för att ange en installering per maskin måste du ha administratörsbehörighet.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /quiet och det finns ingen användarinteraktion.Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPT_EULA

  Du kan välja att godkänna licensavtalet åt slutanvändare, vilket resulterar i att användare inte uppmanas till att godkänna licensavtalet för slutanvändare.Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Licensavtalet för slutanvändare visas inte om någon av följande registerposter är inställda på licensavtal-inaktiverat

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  När du installerar Webex-appen kan du, om du har administratörsbehörigheter, ange att Webex-appen automatiskt ska startas med Windows med hjälp av egenskapen AUTOSTART_WITH_WINDOWS=sant.Om du inte anger egenskapsalternativet anges standardvärdet som sant.

  • Ange att Webex-appen ska startas automatiskt med Windows.Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


    

   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörigheter för att ändra detta alternativ.

  • Ange att Webex-appen inte ska startas automatiskt med Windows.Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

 • DEFAULT_THEME

  Om du har administratörsåtkomst kan du ange vilket tema som används för Webex-appen.Standardvärdet blir mörkt om du inte anger egenskapsalternativet.Användare kan välja att ändra temat i inställningar.

  • Ange det ljusa temat för Webex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Ange det mörka temat för Webex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  När du kör installationsprogrammet för att uppdatera Webex-appen behålls alla användardatabaser eller loggfiler som standard.Om du vill ta bort dessa filer kan du inkludera kommandoradsparametern: DELETEUSERDATA=1.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-POST

  Du kan ange en e-postadress för en användare som Webex-appen sedan använder för att logga in användaren i Webex-appen.När din organisation använder en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos, loggas användaren automatiskt in på Webex-appen.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

  Denna parameter stödjer även två systemattribut för dynamisk hämtning av användarens e-postadress:Active Directorys User Principal Name (UPN) och sAMAccountName från äldre versioner av Windows.De kan användas på följande sätt på en dator med en UPN-domän:

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  När du installerar Webex-appen kan du, om du har administratörsbehörighet, ange att Webex-appen ska registrera sig med Microsoft Outlook för närvarointegrering med Windows med hjälp av egenskapen ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1.Om du inte anger egenskapsalternativet konfigureras standardvärdet som falskt.

  • Ange att Webex-appen ska registrera sig med Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

  • Ange att Webex-appen inte ska registrera sig med Microsoft Outlook för närvarointegrering på Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörigheter för att ändra detta alternativ.

 • FORCELOCKDOWN

  När du installerar de kombinerade komponenterna i Webex-appen kan du, om du har administratörsbehörighet, välja att låsa versionen av appen som används för att delta i möten om versionen är kompatibel med webbplatsversionen.Använd kommandoraden FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Välj en annan mapp för att installera appen med hjälp av en kommandoradsparameter.Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • INSTALLWV2

  Installera Microsofts inbäddade WebView2-webbläsare vid installation av Webex med hjälp av INSTALLWV2 kommandoradsparameter.WebView2 kommer att krävas för korrekt drift av Webex från och med juni 2022. Läs mer om WebView2 och Webex.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Köra appen

  Webex-appen har sin egen automatiska uppdateringslösning som är oberoende av Windows operativsystem.Appen kan uppdateras automatiskt utan inblandning från Windows operativsystem, så den installerade versionen av appen kan skilja sig från den version som användaren ser när appen används.

  Installera

  Användare behöver inte ha administratörsbehörighet för att installeraWebex-appen på sina datorer.

  Användare dubbelklickar på Webex.dmg filen för att installera den.Som standard installeras Webex-appen i mappen Program, men användare kan dra och släppa Webex-appen till valfri katalog.


   

  Gå till Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

  Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen. Se Rapporter för din molnmötesportfölj.

  Köra appen

  Appen har sin egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism.Appen installeras endast en gång med hjälp av operativsystemets mekanism.Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom.Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

  En ny version tar sju dagar att släppa till alla.Under de här dagarna kan användare aktivt söka efter uppdateringar.Användare kan läsa Uppdatera appen till senaste version.

  Vi tillämpar automatiskt uppdateringen när det har gått sju dagar sedan den nya versionen släpptes.

  Om du har Pro Pack för Control Hub kan du kontrollera vilken version av appen dina användare använder.Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analys för din Cloud Collaboration-portfölj.

  När Webex-appen körs kontrollerar den regelbundet om det finns en nyare appversion tillgänglig.När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

  • Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi sparar den nuvarande versionen och den nya versionen av programmet i dessa mappar så att appen kan gå tillbaka om uppgraderingen inte fungerar.

  Om vi släpper en programfix för en version uppdaterar vi alla organisationer inom tre dagar.

  Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Sökvägen för .msi filen beror på var den användes under installationen.För att kommandot ska fungera .msi måste filen finnas på den angivna platsen.

  Du avinstallerar Webex-appen genom att gå till Program-mappen och dra Webex-appen till papperskorgen.

  Webex-appens virtuella skrivbordsapp optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön.Med en tunn klient får användare åtkomst till Webex-appen på distans via en virtuell skrivbordsmiljö.

  Du hittar Webex-appen för Windows VDI-programhämtningar frånhttps://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösningen finns i Distributionsguiden för Webex för virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI).

  Som administratör kan du skydda Webex-appen på dina användares mobila enheter.Lösningarna vi stöder är bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, app wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

  Du hittar mer information i Säkra mobila enheter.