• Vi ser kontinuerligt över minimikraven för körning av Webex-appen, så kraven som anges här kan komma att ändras.
 • Vi stöder inte användning av Webex-appen med program som är betaversioner eller tidiga programversioner, såsom Apple Beta-program, Windows Insider-program eller andra liknande program.
 • Prestandan för Webex-appen kan påverkas av faktorer som inte har något med operativsystemet att göra, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.

Minimikrav för Windows-skrivbord

Minimikrav för Mac-dator

 • MacOS 10.13 och senare.

 • M1 chip eller Intel CPU-baserad

 • Minst 4 GB RAM

Om du som administratör vill komma åt en specifik version av appen ska du använda en av följande länkar:

Den här artikeln handlar om att installera skrivbordsversionen av Webex-appen för Mac eller Windows. För Linux: se Webex-appen för Linux.

Webex-appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


 

För att hitta den installerade versionen av Webex-appen, se Hitta din appversion .

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen användarna har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj .

Manuell installation

Du kan installera Webex-appen antingen per dator eller per användare. Användarna av en IT-administratör kan installera den.

Webex-appen installeras som standard i följande mapp: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Användare kan hämta och sedan köra installationsfilen (msi). De behöver inte administratörsbehörighet på sin dator.

Webbläsaren känner automatiskt av om användarens operativsystem är 32- eller 64-bitars och hämtar rätt version av Webex-appen.

Administratörer kan köra installationsprogrammet med extra privilegier och kan välja per datorinstallation och installationskatalog.

Vilket MSI-installationspaket ska jag använda?

Dessa är skillnaderna mellan paketen:

 • Lokaliserat eller icke-lokaliserat paket: Användare kan välja ett lokaliserat paket om de vill att Webex-appen ska installeras på samma språk som deras operativsystem.

  Som administratör som gör en massinstallation med en distributionsmekanism från tredje part måste du distribuera ett icke-lokaliserat paket. Användare kan fortfarande använda Webex-appen på sitt språk (om Webex har stöd för det språket).


   

  Om du massinstallerar Webex-appen med ett lokaliserat paket kan du få problem när du avinstallerar Webex-appen.

 • 32-bitars eller 64-bitars paket: Välj det paket som matchar arkitekturen för Windows måloperativsystem.

 • Endast apppaket: Du kan välja det här alternativet i de flesta situationer. Paketet installerar endast Webex-appen. Webex-appen hämtar komponenterna i skrivbordsmötesappen vid behov.

  Det finns vissa undantag när du kan behöva paketet istället.

 • Paketpaket: Det här paketet installerar både Webex-appen och appen för skrivbordsmöten. Använd endast paketpaketet i följande situationer:

  • Du installerar i en säker miljö som blockerar användarnas datorer från att hämta programvara. Om Webex-appen inte kan hämta möteskomponenter kan personer ha problem med att delta i möten med appen.
  • Du har inte helt migrerat till Webex-appen ännu och dina användare behöver fortfarande den separata desktopMeetings-appen.
Tabell 1. Webex-appinstallationspaket för Windows
BeskrivningÄr lokaliserad?Operativsystemets arkitekturLänken för att hämta installationspaketet
Endast Webex-appenLokaliserad32-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Endast Webex-appenEj lokaliserad (EN)32-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Endast Webex-appenLokaliserad64-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Endast Webex-appenEj lokaliserad (EN)64-bitarshttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex-paket med app- och skrivbordsmötenLokaliserad64-bitarshttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex-paket med app- och skrivbordsmötenEj lokaliserad (EN)64-bitarshttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Installera paket

I exemplen här används verktyget msiexec från Microsoft. Sehttps://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer för mer information.

Följande kommandoradsparametrar kan användas med ett MSI-installationspaket för Webex-appen:

 • Installationssammanhang

  När du konfigurerar ALLUSERS=1 för att ange en installation per dator måste du ha administratörsbehörighet. Se https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers för mer information.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /qn för att installera utan användarinblandning. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Ställ in den här egenskapen TRUE för att godkänna licensavtal för slutanvändare å användarnas vägnar. Installationsprogrammet uppmanar inte användarna att godkänna licensavtal för slutanvändare .

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  licensavtal visas inte när du anger någon av följande registerposter till eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Anger om Webex-appen körs automatiskt när Windows startas.

  standardvärde är TRUE. Du behöver administratörsbehörighet för att ändra den.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Webex-appen startas automatiskt när Windows startar (standard). Den här inställningen aktiverar och gråtonar Starta Webex när datorn startar kontroll, så att användaren inte kan ändra den.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Webex-appen startas inte automatiskt med Windows. Användare kan ändra Starta Webex när datorn startar i Webex-appens inställningar.

 • DEFAULT_THEME

  Anger vilket tema som används för Webex-appen.

  standardvärde är Dark. Du behöver administratörsbehörighet för att ändra den.

  Användare kan ändra temat i Webex-inställningarna.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Anger det lätta temat för Webex-appen.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Anger det mörka temat för Webex-appen.

 • DELETEUSERDATA

  Anger om användardatabas och loggfiler ska tas bort eller behållas.

  standardvärde är 0 som behåller databasen och loggar under installationen.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Tar bort användardatabas och loggar under installationen.

 • E-POST

  Med den här parametern kan du effektivisera inloggningsprocessen för Webex-appen för användare genom att ange deras e-postadress eller ett mönster som anger hur e- e-postadress ska härledas .

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com fyller i på förhand acassidy@example.com i Webex inloggningsflöde.

  Du kan använda följande värden med parametern EMAIL:

  • Användarens e- e-postadress (exempel: acassidy@example.com) – Anger en faktisk e-postadress för att fylla i inloggningsflödet. Använd inte med parametern ALLUSERS=1 eftersom den endast representerar en e-postadress. Detta rekommenderas inte för enheter som har flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – Instruerar Webex att hämta användarens användarnamn (UPN) från Windows vid inloggningstillfället. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – Instruerar Webex att hämta användarens e- e-postadress, om sådan finns, från LDAP/ Active Directory vid inloggningstillfället. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – Instruerar Webex att hämta användarens SAMAccountName från Windows vid inloggningstillfället. Detta används vanligtvis för äldre miljöer. Du kan använda detta för enheter med flera användare.

   Till exempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Genom att kombinera parametern EMAIL med en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos eller mTLS, kan användare logga in automatiskt.

  När du använder EMAIL-parametern kan användare inte ändra den Webex-identitet de använder för att logga in.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Anger om Webex-appen registreras i Microsoft Outlook för närvarointegrering. Du behöver administratörsbehörighet för att ändra den.

  standardvärde är 0.

  Exempel:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreras i Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Användare kan ändra Anslut Webex till Microsoft Outlook i Webex-inställningarna.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreras inte i Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows (standard).

   Den här inställningen gråtar (inaktiverar) Anslut Webex till Microsoft Outlook kontroll för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra det här alternativet.

 • FORCELOCKDOWN

  Gäller endast för paketinstallationspaket. Låser skrivbordsappen för möten om den är kompatibel med möteswebbplatsen. Du behöver administratörsbehörighet för att ändra den.

  Exempel: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Anger installationsmappen för Webex-appen.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Installerar den inbäddade webbläsaren WebView2 från Microsoft vid installation av Webex-appen.

  Webex-appen kräver den här inbäddade webbläsaren. Läs mer om WebView2 och Webex.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Kör appen

  Webex-appen har sin egen automatiska uppdateringslösning som är oberoende av Windows operativsystem. Appen kan uppdateras automatiskt utan inblandning från Windows operativsystem, så den installerade versionen av appen kan skilja sig från den version som användaren ser när appen används.

  Installera

  För att installera Webex-appen behöver användare inte ha administratörsbehörighet på sina datorer.

  Användare dubbelklickar på Webex.dmg filen för att installera den. Som standard installerar du Webex-appen i Program men användare kan dra och släppa Webex-appen till valfri annan katalog.


   

  För att kontrollera den installerade versionen av Webex-appen, se Hitta din appversion .

  Administratörer kan kontrollera vilken version av appen användarna har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj .

  Installera paket

  Som administratör kan du använda Mac defaults kommandot med LoginHint argument för att fylla i Webex-appen med användarens e-postadress:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  I det här kommandot fungerar användarens e-postadress som en inloggningsinstruktion för att automatiskt gå vidare till lösenordsinmatningsskärmen, installera och starta appen. För att begränsa inloggning med specifika domäner eller e-postmeddelanden bör användarens e-postadress vara en del av registret.

  Plats: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Parameternyckel: email

  För att inaktivera förfyllning använder du följande kommando:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Kör appen

  Appen har en egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism. Du installerar endast appen en gång med hjälp av operativsystemets mekanism. Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom. Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

  En ny version tar 11 dagar att rulla ut för alla. Under dessa 11 dagar kan användare proaktivt söka efter uppdateringar. Användare kan läsa Uppdatera appen till senaste version.

  Vi tillämpar uppdateringen automatiskt efter 11-dagarsrullningsfönstret.

  Om du har Pro Pack för Control Hub kan du kontrollera vilken version av appen dina användare använder. Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analys för din Cloud Collaboration-portfölj.

  När Webex-appen körs kontrollerar den regelbundet för att se om det finns en nyare version av appen tillgänglig. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

  • Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi lagrar den aktuella och den nya versionen av programmet i dessa mappar, så att appen kan falla tillbaka om uppgraderingen inte fungerar.

  Om vi släpper en programfix för en version uppdaterar vi alla organisationer inom ett 3-dagarsrullningsfönster.

  Du kan ange frekvensen för Webex-appens uppdateringar med hjälp av Kontroller för produktuppdatering.

  Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Sökvägen för .msi filen beror på var den användes under installationen. För att kommandot ska fungera .msi måste filen finnas på den angivna platsen.

  Du avinstallerar Webex-appen genom att gå till Program-mappen och dra Webex-appen till papperskorgen.

  Webex-appens virtuella skrivbordsapp optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön. Med en tunn klient får användare åtkomst till Webex-appen på distans via en virtuell skrivbordsmiljö.

  Du hittar Webex-appen för Windows VDI-programhämtningar från https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Mer information om funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösning finns i Distributionsguide för Webex för VDI (Virtual Desktop Infrastructure) .

  Som administratör kan du skydda Webex-appen på dina användares mobila enheter. Lösningarna vi stöder är bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, app wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

  Du hittar mer information i Säkra mobila enheter.