• Vi gjennomgår kontinuerlig minimumskravene for å kjøre Webex-appen, og kravene oppført her kan endres.
 • Vi støtter ikke bruk av Webex-appen med forhåndsversjonsprogrammer eller programmer for tidlig lansering, for eksempel Apple Beta-programvaren, Windows Insider Program eller andre lignende programmer.
 • Ytelsen til Webex-appen kan påvirkes av faktorer utenfor operativsystemet, slik som: nettverkstilkobling eller andre apper på enhetene dine.

Minimumskrav for Windows-skrivebord

Minimumskrav for Mac-skrivebord

 • MacOS 10.13 og nyere.

 • M1-brikke eller Intel CPU-basert

 • Minimum 4 GB RAM

Hvis du vil ha tilgang til en bestemt versjon av appen som administrator, bruker du en av følgende koblinger:

Denne artikkelen handler om å installere skrivebordsversjonen av Webex-appen for Mac eller Windows. For Linux, se Webex-appen for Linux.

Webex-appen installeres i samme systemmappe hver gang den oppdateres til en ny versjon.


 

Hvis du vil finne den installerte versjonen av Webex-appen, kan du se Finn appversjonen.

Administratorer kan sjekke hvilken versjon av appen brukerne deres har ved å kjøre versjonsrapporten for meldingsappen. Se Rapporter for din skysamarbeidsportefølje.

Manuell installasjon

Du kan installere Webex-appen enten per datamaskin eller per bruker. Brukerne til en IT- administrator kan installere den.

Webex-appen installeres som standard i følgende mappe: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Brukere kan laste ned og deretter kjøre installasjonsfilen (msi). De trenger ikke administratortilgang på maskinen sin.

Nettleseren oppdager automatisk om brukerens operativsystem er 32-biters eller 64-biters og laster ned riktig versjon av Webex-appen.

Administratorer kan kjøre installasjonsprogrammet med flere rettigheter og velge etter installasjon og installasjonsmappen for hver datamaskin.

Hvilken MSI-installasjonspakke bør jeg bruke?

Dette er forskjellene mellom pakkene:

 • Lokalisert eller ikke-lokalisert pakke: Brukere kan velge en lokalisert pakke hvis de vil at Webex-appen skal installeres på operativsystemets språk.

  Som administrator som gjør en masseinstallasjon med en tredjeparts distribusjonsmekanisme, må du distribuere en ikke-lokalisert pakke. Brukere kan fortsatt bruke Webex-appen på sitt foretrukne språk (hvis Webex støtter dette språket).


   

  Hvis du masseinstallerer Webex-appen med en lokalisert pakke, kan du få problemer når du avinstallerer Webex-appen.

 • 32-biters eller 64-biters pakke: Velg pakken som samsvarer med arkitekturen til Windows-måloperativsystemene.

 • Pakke med kun app: Du kan velge dette alternativet i de fleste situasjoner. Pakken installerer kun Webex-appen. Webex-appen laster om nødvendig ned komponentene i møteappen for skrivebordet.

  Det finnes noen unntak der du kanskje trenger hele pakken i stedet.

 • Hele pakken: Denne pakken installerer både Webex-appen og møteappen for skrivebordet. Bruk hele pakken kun i følgende situasjoner:

  • Du installerer i et sikkert miljø som blokkerer brukernes datamaskiner fra å laste ned programvare. Hvis Webex-appen ikke kan laste ned møtekomponenter, kan folk ha brukervennlighetsproblemer med å bli med i møter med appen.
  • Du har ennå ikke fullstendig migrert til Webex-appen, og brukerne dine trenger fortsatt den separate Meetings-appen for skrivebordet.
Tabell 1. Installasjonspakker for Webex-appen i Windows
BeskrivelseLokalisert?OS-arkitekturNedlastingskobling for installasjonspakke
Bare Webex-appenLokalisert32-bitershttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Bare Webex-appenIkke-lokalisert (NO)32-bitershttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Bare Webex-appenLokalisert64-bitershttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Bare Webex-appenIkke-lokalisert (NO)64-bitershttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex-app- og skrivebordsmøtepakkeLokalisert64-bitershttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex-app- og skrivebordsmøtepakkeIkke-lokalisert (NO)64-bitershttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Masseinstallasjon

Eksemplene her bruker msiexec-verktøyet fra Microsoft. Gå til https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer for mer informasjon.

Dette er kommandolinjeparametrene du kan bruke med en MSI-installasjonspakke for Webex-appen:

 • Installasjonskontekst

  Når du angir ALLUSERS=1 for å spesifisere én installasjon per datamaskin, må du ha administratorrettigheter. Gå til https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers for mer informasjon.

 • Stille installasjon

  Du kan inkludere /qn for å installere uten brukermedvirkning. For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Angi at denne egenskapen er SANN for å godta lisensavtale for sluttbrukere på vegne av brukerne. Installasjonsprogrammet ber ikke brukere om å godta lisensavtale.

  For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Lisensavtalen for sluttbrukere vises ikke når du angir en av følgende registeroppføringer til eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Angir om Webex-appen skal kjøres automatisk når Windows starter opp.

  Standardverdien er TRUE. Du trenger administratorrettigheter for å endre den.

  Eksempler:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Webex-appen starter automatisk når Windows starter opp (standard). Denne innstillingen aktiverer og nedtoner kontrollen Start Webex når datamaskinen min starter, slik at brukeren ikke kan endre den.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Webex-appen starter ikke automatisk med Windows. Brukere kan endre Start Webex når datamaskinen min starter i innstillingene for Webex-appen.

 • STANDARD_TEMA

  Angir temaet som brukes for Webex-appen.

  Standardverdien er Dark. Du trenger administratorrettigheter for å endre den.

  Brukere kan endre temaet i Webex-innstillinger.

  Eksempler:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Spesifiserer lyst tema for Webex-appen.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Spesifiserer mørkt tema for Webex-appen.

 • DELETEUSERDATA

  Spesifiserer om brukerdatabase og loggfiler skal slettes eller beholdes.

  Standardverdien er 0 hvilket beholder databasen og loggene under installasjonen.

  Eksempler:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Fjerner brukerdatabase og logger under installasjonen.

 • E-POST

  Denne parameteren lar deg effektivisere påloggingsprosessen for Webex-appen for brukere, ved å angi e-postadresse deres eller et mønster som angir hvordan e-postadresse skal utledes.

  For eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com forhåndsutfyller acassidy@example.com i Webex-påloggingsflyten.

  Du kan bruke følgende verdier med EMAIL-parameteren:

  • Brukerens e-postadresse (eksempel: acassidy@example.com) – Angir en faktisk e-postadresse som forhåndsutfyller påloggingsflyten. Ikke bruk med parameteren ALLUSERS=1 fordi den representerer kun én e-postadresse. Dette anbefales ikke for enheter som har flere brukere.

   For eksempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – Ber Webex om å hente brukerens brukernavn (UPN) fra Windows når de logger på. Du kan bruke dette for enheter med flere brukere.

   For eksempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – Ber Webex hente brukerens e-postadresse, hvis tilgjengelig, fra LDAP / Active Directory når de logger på. Du kan bruke dette for enheter med flere brukere.

   For eksempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – Ber Webex om å hente brukerens SAMAAccountName fra Windows når de logger på. Dette brukes vanligvis for eldre miljøer. Du kan bruke dette for enheter med flere brukere.

   For eksempel: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Ved å kombinere EMAIL-parameteren med en godkjenningsmetode, for eksempel Kerberos eller mTLS, kan brukere logge på automatisk.

  Når du bruker EMAIL-parameteren, kan ikke brukere endre Webex-identiteten de bruker til å logge på.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Angir om Webex-appen registreres med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrering. Du trenger administratorrettigheter for å endre den.

  Standardverdien er 0.

  Eksempler:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreres med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrasjon i Windows.

   Brukere kan endre Koble Webex til Microsoft Outlook i Webex-innstillinger.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Webex-appen registreres ikke med Microsoft Outlook for tilstedeværelsesintegrering i Windows (standard).

   Denne innstillingen nedtoner (deaktiverer) kontrollen Koble Webex til Microsoft Outlook for alle brukere. Du må ha administratortilgang for å endre dette alternativet.

 • FORCELOCKDOWN

  Gjelder kun for fullstendige installasjonspakker. Låser skrivebordsappen for møter hvis det er en versjon som er kompatibel med møtested. Du trenger administratorrettigheter for å endre den.

  Eksempel: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Angir installasjonsmappen for Webex-appen.

  Eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Installerer den innebygde WebView2-nettleseren fra Microsoft ved installasjon av Webex-appen.

  Webex-appen krever denne innebygde nettleseren. Finn ut mer om WebView2 og Webex.

  Eksempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  • FORCELIENTSPKOMPATIBEL VERSJONNR

   Gjelder kun for fullstendige installasjonspakker. Denne parameteren utvider Webex Meeting-klientversjonen til å være kompatibel med møtested. Webex Meeting-klient får et versjonsnummer som er høyere blant ClientSPCompatibleVersionNo eller ForceClientSPCompatibleVersionNo. Du trenger administratorrettigheter for å endre den.

   For eksempel: msiexec /i WebexBundle.msi FORCECLIENTSPCOMPATIBLEVERSIONNO=10

  Kjøre appen

  Webex-appen har sin egen automatiske oppdateringsløsning som er uavhengig av Windows-operativsystemet. Appen kan automatisk oppdateres uten kjennskap til Windows-operativsystemet, slik at den installerte versjonen av appen kan være forskjellig fra versjonen brukeren ser ved bruk av appen.

  Installerer

  Brukere trenger ikke administratortilgang på datamaskinene sine for å installere Webex-appen.

  Brukere må dobbeltklikke på Webex.dmg filen for å installere den. Som standard installerer du Webex-appen i Programmer-mappen, men brukere kan dra og slippe Webex-appen i en hvilken som helst annen mappe.


   

  Hvis du vil kontrollere den installerte versjonen av Webex-appen, kan du se Finn appversjonen.

  Administratorer kan sjekke hvilken versjon av appen brukerne deres har ved å kjøre versjonsrapporten for meldingsappen. Se Rapporter for din skysamarbeidsportefølje.

  Masseinstallasjon

  Som administrator kan du bruke Mac- defaults kommandoen med LoginHint argumentet for å forhåndsutfylle Webex-appen med brukerens e-postadresse:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  I denne kommandoen fungerer e-post for bruker som et innloggingstips for å gå automatisk til skjermen for passordskriving, etter installasjon og start av appen. Hvis du vil begrense påloggingen med bestemte domener eller e-postadresser, må e-postadressen til brukeren være en del av registeret.

  Plassering: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Parameternøkkel: email

  Hvis du vil deaktivere forhåndsutfyllingen, bruker du følgende kommando:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Lyddriver for å dele lyd på datamaskinen

  Webex-appen trenger en spesiell lyddriver for å dele datamaskinlyden. Administratorer kan forhåndsinstallere driverne på sluttbrukerdatamaskinene. Se Last ned driverpakke for Cisco Webex lyd for Mac for instruksjoner.

  Hvis brukerne ikke har driveren installert, laster Webex-appen den ned når du klikker Optimaliser for bevegelse og video eller Del datamaskinens lyd i Webex-appen. Men brukeren må ha administratortillatelse for å installere driveren.

  Kjøre appen

  Appen har sin egen løsning for automatisk oppdatering, uavhengig av operativsystemets installasjonsmekanisme. Appen installeres kun én gang ved hjelp av operativsystemmekanismen. Etter det oppdateres appen automatisk uten kunnskap om operativsystemet. Derfor kan den installerte versjonen av appen være en annen versjon enn den du ser mens du bruker appen.

  Det tar syv dager å rulle ut en ny utgivelse til alle. I løpet av disse syv dagene kan brukere proaktivt se etter oppdateringer. Brukere kan lese Oppdater appen til den nyeste versjonen.

  Vi tar i bruk oppdateringen automatisk etter det sju dager lange utrullingsvinduet.

  Hvis du har Pro Pack for Control Hub, kan du sjekke hvilken versjon av appen brukerne er på. Se versjonsrapporten for meldingsappen i Analyser for samarbeidsporteføljen for skyen.

  Når Webex-appen kjører 1 , kontrollerer den med jevne mellomrom om det finnes en nyere versjon av appen. Når en nyere versjon blir tilgjengelig, laster appen automatisk ned den nye versjonen og lagrer den på den lokale datamaskinen:

  • Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  Vi lagrer gjeldende versjon og den nye versjonen av applikasjonen i disse mappene. Hvis oppgraderingen ikke fungerer, kan appen falle tilbake.

  Hvis vi gir ut en oppdatering for en versjon, oppdaterer vi alle organisasjoner i løpet av et tredagers utrullingsvindu.


   
  1. Webex-appen ser etter oppdateringer mens den kjører, selv om brukeren ikke er logget på.

   Hvis brukeren ikke er logget på når en oppdatering er mulig, avhenger oppdateringens virkemåte av hvem som sist brukte Webex-appen:

   • Hvis denne brukeren var logget på, oppdateres appen i henhold til oppdateringsretningslinjene for organisasjonen. Se Kontroller for produktoppdatering .
   • Hvis brukeren ikke logget på, oppdateres appen til den nyeste versjonen. (De kan bruke Webex-appen til å bli med på møter som gjest).

  Du kan angi frekvensen for oppdateringer av Webex-appen med kontrollene for produktoppdatering.

  Bruk følgende for å avinstallere appen msiexec /x Webex.msi.


   

  Banen til .msi filen avhenger av hvor den ble brukt under installasjonen. For at denne kommandoen skal fungere, .msi må filen være til stede på det angitte stedet.

  Hvis du vil avinstallere Webex-appen, går du til Programmer-mappen og drar Webex-appen til papirkurven.

  Webex-appen for virtuelt skrivebord optimaliserer lyd og video for det virtuelle skrivebordsmiljøet. Ved hjelp av en tynnklient får brukere tilgang til Webex-appen fra et eksternt virtuelt skrivebordsmiljø.

  Du finner nedlastinger for Webex-appen for Windows VDI-programvare fra https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Hvis du vil ha mer informasjon om støttede funksjoner, hvordan du klargjør miljøet og distribuerer Webex VDI-løsningen, kan du se distribusjonsveiledningen for Webex for Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

  Som administrator kan du sikre Webex-appen på brukerens mobile enheter. Løsningene vi støtter, inkluderer MDM/MAM med Microsoft Intune, MDM/MAM med AppConfig, appbryting med iOS IPA-filer og Android AAB-filer, og administratorkontroller for mobiladministrasjon

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre mobile enheter.